Camera IP

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

-10%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

17.985.000₫

19.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

17.985.000₫

19.890.000₫

Trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera IP Kbvision 2.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

-7%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

17.485.000₫

18.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

17.485.000₫

18.890.000₫

Trọn bộ 8 camera IP giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera IP Kbvision 1.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

-19%
Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

16.985.000₫

20.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Dahua

16.985.000₫

20.890.000₫

Trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera IP Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

-32%
Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

14.985.000₫

21.890.000₫

Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

14.985.000₫

21.890.000₫

Trọn bộ 8 camera IP giám sát 2.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera IP Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

-23%
Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

14.485.000₫

18.890.000₫

Lắp Đặt Trọn Bộ 8 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

14.485.000₫

18.890.000₫

Trọn bộ 8 camera IP giám sát 1.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 08 Camera IP Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 08 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 7 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

-15%
Lắp đặt trọn bộ 7 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

15.985.000₫

18.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 7 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

15.985.000₫

18.890.000₫

Trọn bộ 7 camera IP giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 07 Camera IP Kbvision 2.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 07 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 7 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

-13%
Lắp đặt trọn bộ 7 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

15.485.000₫

17.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 7 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

15.485.000₫

17.890.000₫

Trọn bộ 7 camera IP giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 07 Camera IP Kbvision 1.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 07 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp Đặt Trọn Bộ 7 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

-32%
Lắp Đặt Trọn Bộ 7 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

13.485.000₫

19.890.000₫

Lắp Đặt Trọn Bộ 7 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

13.485.000₫

19.890.000₫

Trọn bộ 7 camera IP giám sát 2.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 07 Camera IP Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 07 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp Đặt Trọn Bộ 7 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

-23%
Lắp Đặt Trọn Bộ 7 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

12.985.000₫

16.890.000₫

Lắp Đặt Trọn Bộ 7 Camera IP Giám Sát 1.0M Hikvision

12.985.000₫

16.890.000₫

Trọn bộ 7 camera IP giám sát 1.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 07 Camera IP Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 07 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 6 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

-19%
Lắp đặt trọn bộ 6 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

14.485.000₫

17.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 6 camera IP giám sát 2.0MP KBvision

14.485.000₫

17.890.000₫

Trọn bộ 6 camera IP giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 06 Camera IP Kbvision 2.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 06 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 6 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

-12%
Lắp đặt trọn bộ 6 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

13.985.000₫

15.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 6 camera IP giám sát 1.0MP KBvision

13.985.000₫

15.890.000₫

Trọn bộ 6 camera IP giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 06 Camera IP Kbvision 1.0 Megapixel. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 06 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp Đặt Trọn Bộ 6 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

-33%
Lắp Đặt Trọn Bộ 6 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

11.985.000₫

17.890.000₫

Lắp Đặt Trọn Bộ 6 Camera IP Giám Sát 2.0M Hikvision

11.985.000₫

17.890.000₫

Trọn bộ 6 camera IP giám sát 2.0M Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 06 Camera IP Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 8 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 500GB (Bảo hành 24 tháng)

- 06 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Đầu ghi hình IP VANTECH VP-3242HD

-2%
Đầu ghi hình IP VANTECH VP-3242HD

4.440.000₫

4.550.000₫

Đầu ghi hình IP VANTECH VP-3242HD

4.440.000₫

4.550.000₫

– Đầu ghi 32 kênh Full HD 1080P 
– Chuẩn nén H.264/ MPEG4 
– Ngõ ra video đồng bộ HDMI/ VGA/ BNC 
– Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA lên đến 24TB, 1 cổng eSATA 
– Hỗ trợ ONVIF kết nối nhiều camera IP

UniFi UVC-G3-Dome Wide-Angle Dome IP Camera

-23%
UniFi UVC-G3-Dome Wide-Angle Dome IP Camera

4.235.000₫

5.505.500₫

UniFi UVC-G3-Dome Wide-Angle Dome IP Camera

4.235.000₫

5.505.500₫

Chuyên dụng: Trong nhà

Cổng mạng: (1) 10/100 Mbps Ethernet Port

Tích hợp Microphone

Bộ nhớ: 512 MB DDR3L

Công suất tiêu thụ tối đa: 4W

Camera IP Dahua 3MP IPC-HDB33000

-16%
Camera IP Dahua 3MP IPC-HDB33000

8.090.000₫

9.590.000₫

Camera IP Dahua 3MP IPC-HDB33000

8.090.000₫

9.590.000₫

Camera DS-2CD2125FWD-I

-20%
Camera DS-2CD2125FWD-I

4.050.000₫

5.060.000₫

Camera DS-2CD2125FWD-I

4.050.000₫

5.060.000₫

- Mã sản phẩm:DS-2CD2125FWD-I.

- Bảo hành: 24 Tháng.