Camera quan sát

Camera chuyên dụng Dahua CA-MW181E

Liên hệ

Camera chuyên dụng Dahua CA-MW181E

Liên hệ

- Mã sản phẩm: CA-MW181E 

- Chế độ ngày đêm (ICR), AWB, AGC, BLC

SD29204T-GN

7.900.000₫

SD29204T-GN

7.900.000₫

- Mã sản phẩm: SD59131U-HNI

- Bảo hành: 24 tháng 

SD59131U-HNI

18.700.000₫

SD59131U-HNI

18.700.000₫

- Mã sản phẩm: SD59131U-HNI

- Bảo hành: 24 tháng 

SD59225U-HNI

18.700.000₫

SD59225U-HNI

18.700.000₫

- Mã sản phẩm: SD59225U-HNI

- Bảo hành: 24 tháng 

SD49225T-HN

14.640.000₫

SD49225T-HN

14.640.000₫

- Mã sản phẩm: SD49225T-HN

- Bảo hành: 24 tháng 

SD42212I-HC

8.200.000₫

SD42212I-HC

8.200.000₫

- Mã sản phẩm: SD42212I-HC

- Bảo hành: 24 tháng 

SD6C131I-HC

13.800.000₫

SD6C131I-HC

13.800.000₫

- Mã sản phẩm: SD6C131I-HC

- Bảo hành: 24 tháng 

SD59225I-HC

13.120.000₫

SD59225I-HC

13.120.000₫

- Mã sản phẩm: SD59225I-HC

- Tên hãng: Dahua 

- Bảo hành: 24 tháng 

SD49225I-HC

11.500.000₫

SD49225I-HC

11.500.000₫

- Mã sản phẩm: SD49225I-HC 

- Bảo hành: 24 tháng 

DHI-NVR4104HS-4KS2

4.080.000₫

DHI-NVR4104HS-4KS2

4.080.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

SD29204S-GN-W

8.160.000₫

SD29204S-GN-W

8.160.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

IPC HDBW1320EP-W

3.120.000₫

IPC HDBW1320EP-W

3.120.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

DH-IPC-HFW1320SP-W

3.120.000₫

DH-IPC-HFW1320SP-W

3.120.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

IPC HDBW1120EP-W

2.800.000₫

IPC HDBW1120EP-W

2.800.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

DH-IPC-C35P

2.300.000₫

DH-IPC-C35P

2.300.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

DH-IPC-K15P

2.470.000₫

DH-IPC-K15P

2.470.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

DH-IPC-EBW81200P

Liên hệ

DH-IPC-EBW81200P

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng

DH-IPC-EB5500P

7.400.000₫

DH-IPC-EB5500P

7.400.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

IPC-PFW8800-A180

Liên hệ

IPC-PFW8800-A180

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng 

DH-IPC-HFW5431EP-Z

8.620.000₫

DH-IPC-HFW5431EP-Z

8.620.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

IPC-HFW4431DP-AS

5.600.000₫

IPC-HFW4431DP-AS

5.600.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

DH-IPC-HDW4431MP

4.760.000₫

DH-IPC-HDW4431MP

4.760.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

DH-IPC-HFW4431SP

4.760.000₫

DH-IPC-HFW4431SP

4.760.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

DH-IPC-HDW4231EMP-AS

5.100.000₫

DH-IPC-HDW4231EMP-AS

5.100.000₫

Bảo hành: 24 tháng

09.111.444.26