Cân bằng tải Mikrotik

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750r2 (hEX lite)

-23%
Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750r2 (hEX lite)

1.295.000₫

1.690.000₫

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750r2 (hEX lite)

1.295.000₫

1.690.000₫

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik CCR1072-1G-8S+

-23%
Thiết bị cân bằng tải Mikrotik CCR1072-1G-8S+

96.000.000₫

124.800.000₫

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik CCR1072-1G-8S+

96.000.000₫

124.800.000₫

1U rackmount, 1x Gigabit Ethernet, 8xSFP+ cages

LCD 72 cores x, 1GHz CPU, 16GB RAM

up to 120 million packets per second, 80Gbps throughput, RouterOS L6

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik CCR1036-12G-4S-EM

-23%
Thiết bị cân bằng tải Mikrotik CCR1036-12G-4S-EM

37.320.000₫

48.516.000₫

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik CCR1036-12G-4S-EM

37.320.000₫

48.516.000₫

Mikrotik Cloud Core Router 1036-12G-4S with Tilera Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core)

16GB RAM, 4xSFP cage, 12xGbit LAN

RouterOS L6, 1U rackmount case, PSU, LCD panel, 4000 người

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik CCR1036-12G-4S

-23%
Thiết bị cân bằng tải Mikrotik CCR1036-12G-4S

30.600.000₫

39.780.000₫

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik CCR1036-12G-4S

30.600.000₫

39.780.000₫

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+

-23%
Thiết bị cân bằng tải Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+

13.920.000₫

18.096.000₫

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+

13.920.000₫

18.096.000₫

Thiết bị cân bằng tải RouterBOARD 1100AHx4

-23%
Thiết bị cân bằng tải RouterBOARD 1100AHx4

8.640.000₫

11.232.000₫

Thiết bị cân bằng tải RouterBOARD 1100AHx4

8.640.000₫

11.232.000₫

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB3011UiAS-RM

-23%
Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB3011UiAS-RM

5.148.000₫

6.692.400₫

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB3011UiAS-RM

5.148.000₫

6.692.400₫

Mikrotik RouterBOARD 3011UiAS with Dual core 1.4GHz ARM CPU

1GB RAM, 10xGbit LAN, 1xSFP port

RouterOS L5, 1U rackmount case, LCD panel, 200 users +

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB2011UiAS-RM

-23%
Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB2011UiAS-RM

3.360.000₫

4.368.000₫

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB2011UiAS-RM

3.360.000₫

4.368.000₫

Mikrotik RouterBOARD 2011UiAS with Atheros 74K MIPS CPU, 128MB RAM

1xSFP port, 5xLAN, 5xGbit LAN, RouterOS L5

1U rackmount case, PSU, LCD panel, 100 users +

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB2011iL-IN

-23%
Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB2011iL-IN

3.036.000₫

3.946.800₫

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB2011iL-IN

3.036.000₫

3.946.800₫

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750Gr3

-23%
Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750Gr3

1.800.000₫

2.340.000₫

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB750Gr3

1.800.000₫

2.340.000₫

Mikrotik RB750Gr3 Gigabit Ethernet

Dual Core 880MHz CPU, 256MB RAM

Hộ trợ USB, microSD

RouterOS L4 -Chịu tải 60 users +