Chiếu sáng công cộng & công nghiệp

Đèn LED pha Floodlight Essential SmartBright PVP61 Philips 70W

-8%
Đèn LED pha Floodlight Essential SmartBright PVP61 Philips 70W

2.449.000₫

2.660.000₫

Đèn LED pha Floodlight Essential SmartBright PVP61 Philips 70W

2.449.000₫

2.660.000₫

Model : PVP61 Philips 70W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L600 22S/PCV GM)

-15%
Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L600 22S/PCV GM)

1.448.000₫

1.700.000₫

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L600 22S/PCV GM)

1.448.000₫

1.700.000₫

Model : RC098V LED 865/840 W60 L600 22S/PCV GM
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 20W BY118P LED16/PSD

-15%
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 20W BY118P LED16/PSD

1.046.000₫

1.234.000₫

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 20W BY118P LED16/PSD

1.046.000₫

1.234.000₫

Model : BY118P LED16/PSD
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 20W BY158P LED16/PSD

-15%
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 20W BY158P LED16/PSD

1.066.000₫

1.257.000₫

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 20W BY158P LED16/PSD

1.066.000₫

1.257.000₫

Model : BY158P LED16/PSD
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 30W BY118P LED21/PSD

-14%
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 30W BY118P LED21/PSD

1.237.000₫

1.440.000₫

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 30W BY118P LED21/PSD

1.237.000₫

1.440.000₫

Model : BY118P LED21/PSD
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 30W BY158P LED21/PSD

-12%
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 30W BY158P LED21/PSD

1.267.000₫

1.442.000₫

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 30W BY158P LED21/PSD

1.267.000₫

1.442.000₫

Model : BY158P LED21/PSD
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 40W BY118P LED33/PSD

-14%
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 40W BY118P LED33/PSD

1.332.000₫

1.550.000₫

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 40W BY118P LED33/PSD

1.332.000₫

1.550.000₫

Model : BY118P LED33/PSD
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 40W BY15t8P LED33/PSD

-7%
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 40W BY15t8P LED33/PSD

1.542.000₫

1.660.000₫

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 40W BY15t8P LED33/PSD

1.542.000₫

1.660.000₫

Model : BY15t8P LED33/PSD
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 12BO)

-37%
Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 12BO)

42.000₫

67.000₫

Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 12BO)

42.000₫

67.000₫

Model : 12BO28
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 32CT)

-3%
Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 32CT)

116.000₫

120.000₫

Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 32CT)

116.000₫

120.000₫

Model : 32CT28
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips gián tiếp HPL - N SG 1CT/24

-34%
Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips gián tiếp HPL - N SG 1CT/24

86.000₫

130.000₫

Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips gián tiếp HPL - N SG 1CT/24

86.000₫

130.000₫

Model : HPL - N SG 1CT/24
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips gián tiếp HPL - N HG SLV/12

-20%
Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips gián tiếp HPL - N HG SLV/12

161.000₫

200.000₫

Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips gián tiếp HPL - N HG SLV/12

161.000₫

200.000₫

Model : HPL - N HG SLV/12
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips gián tiếp HPL - N HG SLV/12 400 W

-19%
Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips gián tiếp HPL - N HG SLV/12 400 W

210.000₫

260.000₫

Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips gián tiếp HPL - N HG SLV/12 400 W

210.000₫

260.000₫

Model : HPL - N HG SLV/12 400 W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML SG 1CT/24

-28%
Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML SG 1CT/24

104.500₫

145.000₫

Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML SG 1CT/24

104.500₫

145.000₫

Model : ML SG 1CT/24
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML SG SLV/12

-18%
Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML SG SLV/12

155.900₫

189.000₫

Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML SG SLV/12

155.900₫

189.000₫

Model : ML SG SLV/12
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML HG 1SL/12

-18%
Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML HG 1SL/12

156.000₫

190.000₫

Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML HG 1SL/12

156.000₫

190.000₫

Model : ML HG 1SL/12
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML HG SLV/6

-21%
Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML HG SLV/6

205.000₫

260.000₫

Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML HG SLV/6

205.000₫

260.000₫

Model : ML HG SLV/6
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON CRP/24 - CO 1CT/24 - CO SLV/12

-21%
Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON CRP/24 - CO 1CT/24 - CO SLV/12

193.000₫

245.000₫

Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON CRP/24 - CO 1CT/24 - CO SLV/12

193.000₫

245.000₫

Model : SON CRP/24 - CO 1CT/24 - CO SLV/12
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON CO SLV/12

-13%
Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON CO SLV/12

203.000₫

233.000₫

Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON CO SLV/12

203.000₫

233.000₫

Model : SON CO SLV/12
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON CO SLV/12 400W

-11%
Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON CO SLV/12 400W

257.000₫

289.000₫

Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON CO SLV/12 400W

257.000₫

289.000₫

Model : SON CO SLV/12 400W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON - T SLV/12

-19%
Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON - T SLV/12

161.000₫

199.000₫

Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON - T SLV/12

161.000₫

199.000₫

Model : SON SLV/12
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON-T SL/12

-22%
Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON-T SL/12

179.000₫

230.000₫

Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON-T SL/12

179.000₫

230.000₫

Model : SON-T SL/12
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON-T SL/12 250W

-18%
Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON-T SL/12 250W

197.000₫

240.000₫

Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON-T SL/12 250W

197.000₫

240.000₫

Model : SON-T SL/12 250W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON-T SL/12 400W

-37%
Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON-T SL/12 400W

215.000₫

340.000₫

Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON-T SL/12 400W

215.000₫

340.000₫

Model : SON-T SL/12 400W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn cao áp Metal Master HPI (BU) Plus 645/667 BU

-5%
Bóng đèn cao áp Metal Master HPI (BU) Plus 645/667 BU

410.000₫

430.000₫

Bóng đèn cao áp Metal Master HPI (BU) Plus 645/667 BU

410.000₫

430.000₫

Model : Master HPI (BU) Plus 645/667 BU
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn cao áp Metal Master HPI Plus (BUP) 745 BU-P SLV/12

-15%
Bóng đèn cao áp Metal Master HPI Plus (BUP) 745 BU-P SLV/12

485.000₫

570.000₫

Bóng đèn cao áp Metal Master HPI Plus (BUP) 745 BU-P SLV/12

485.000₫

570.000₫

Model : Master HPI Plus (BUP) 745 BU-P SLV/12
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn cao áp Metal Master HPI (T) Plus 645 1SL/12

-13%
Bóng đèn cao áp Metal Master HPI (T) Plus 645 1SL/12

377.000₫

433.000₫

Bóng đèn cao áp Metal Master HPI (T) Plus 645 1SL/12

377.000₫

433.000₫

Model : Master HPI (T) Plus 645 1SL/12
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 CL SLV/24 100W

-20%
Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 CL SLV/24 100W

303.000₫

378.000₫

Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 CL SLV/24 100W

303.000₫

378.000₫

Model : MH 640 CL SLV/24
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 CL SLV/24 150W

-19%
Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 CL SLV/24 150W

309.000₫

380.000₫

Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 CL SLV/24 150W

309.000₫

380.000₫

Model : MH 640 CL SLV/24 150W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 U CL SLV/24 175W

-21%
Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 U CL SLV/24 175W

315.000₫

398.000₫

Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 U CL SLV/24 175W

315.000₫

398.000₫

Model : MH 640 U CL SLV/24 175W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 U CL SLV/24 250W

-18%
Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 U CL SLV/24 250W

326.000₫

400.000₫

Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 U CL SLV/24 250W

326.000₫

400.000₫

Model : MH 640 U CL SLV/24 250W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 250 SON-T150W S SP

-5%
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 250 SON-T150W S SP

2.837.500₫

2.990.000₫

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 250 SON-T150W S SP

2.837.500₫

2.990.000₫

Model : RVP 250 SON-T150W S SP
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 250 SON-T150W A SP

-10%
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 250 SON-T150W A SP

2.881.500₫

3.200.000₫

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 250 SON-T150W A SP

2.881.500₫

3.200.000₫

Model : RVP 250 SON-T150W A SP
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI-TP250W S SP

-6%
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI-TP250W S SP

3.348.600₫

3.556.000₫

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI-TP250W S SP

3.348.600₫

3.556.000₫

Model : RVP 350 HPI-TP250W S SP
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI-TP250W A SP

-6%
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI-TP250W A SP

3.370.000₫

3.580.000₫

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI-TP250W A SP

3.370.000₫

3.580.000₫

Model : RVP 350 HPI-TP250W A SP
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 SON T-250W S SP

-7%
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 SON T-250W S SP

3.342.000₫

3.600.000₫

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 SON T-250W S SP

3.342.000₫

3.600.000₫

Model : RVP 350 SON T-250W S SP
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 SON T-250W A SP

-8%
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 SON T-250W A SP

3.455.000₫

3.750.000₫

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 SON T-250W A SP

3.455.000₫

3.750.000₫

Model : RVP 350 SON T-250W A SP
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI TP-400W S SP

-9%
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI TP-400W S SP

3.644.000₫

3.990.000₫

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI TP-400W S SP

3.644.000₫

3.990.000₫

Model : RVP 350 HPI TP-400W S SP
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI TP-400W A SP

-9%
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI TP-400W A SP

3.665.000₫

4.020.000₫

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI TP-400W A SP

3.665.000₫

4.020.000₫

Model : RVP 350 HPI TP-400W A SP
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 SON T-400W A SP

-7%
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 SON T-400W A SP

4.299.000₫

4.600.000₫

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 SON T-400W A SP

4.299.000₫

4.600.000₫

Model : RVP 350 SON T-400W A SP
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 SON T-400W S SP

-4%
Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 SON T-400W S SP

4.294.000₫

4.450.000₫

Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 SON T-400W S SP

4.294.000₫

4.450.000₫

Model : RVP 350 SON T-400W S SP
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Chuột đèn huỳnh quang Philips S2-P

-26%
Chuột đèn huỳnh quang Philips S2-P

141.000₫

190.000₫

Chuột đèn huỳnh quang Philips S2-P

141.000₫

190.000₫

Model : S2-P
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Chuột đèn huỳnh quang Philips S10-P

-22%
Chuột đèn huỳnh quang Philips S10-P

141.000₫

180.000₫

Chuột đèn huỳnh quang Philips S10-P

141.000₫

180.000₫

Model : S10-P
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL 50/80W L1200

-18%
Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL 50/80W L1200

237.000₫

290.000₫

Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL 50/80W L1200

237.000₫

290.000₫

Model : Mercury/Metal Halide BHL 50/80W L1200
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL-E 250W L1200TS

-13%
Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL-E 250W L1200TS

338.000₫

390.000₫

Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL-E 250W L1200TS

338.000₫

390.000₫

Model : Mercury/Metal Halide BHL-E 250W L1200TS
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL-E 400W L1200TS

-10%
Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL-E 400W L1200TS

376.000₫

420.000₫

Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL-E 400W L1200TS

376.000₫

420.000₫

Model : Mercury/Metal Halide BHL-E 400W L1200TS
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL 250W L1200

-13%
Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL 250W L1200

481.000₫

550.000₫

Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL 250W L1200

481.000₫

550.000₫

Model : Mercury/Metal Halide BHL 400W L1200
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL 400W L1200

-8%
Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL 400W L1200

579.000₫

630.000₫

Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL 400W L1200

579.000₫

630.000₫

Model : Mercury/Metal Halide BHL 400W L1200
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng