Chiếu sáng công cộng & công nghiệp

Chao đèn Maxlight MLHP38A

107.000₫

Chao đèn Maxlight MLHP38A

107.000₫

Model : MLHP38A
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Chao đèn Maxlight MLHP38B

121.000₫

Chao đèn Maxlight MLHP38B

121.000₫

Model : MLHP38B
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Chao đèn Maxlight MLHP470

264.000₫

Chao đèn Maxlight MLHP470

264.000₫

Model : MLHP470
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Chao đèn Maxlight MLHP420

236.000₫

Chao đèn Maxlight MLHP420

236.000₫

Model : MLHP420
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Đèn choá Maxlight MKC 420

171.000₫

Đèn choá Maxlight MKC 420

171.000₫

Model : MKC 420
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Đèn choá Maxlight MKC 460

264.000₫

Đèn choá Maxlight MKC 460

264.000₫

Model : MKC 460 
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàn

Máng đèn huỳnh quang âm trần 3 bóng 1m2 - FS 40/36 x 3 M6

1.015.300₫

Máng đèn huỳnh quang âm trần 3 bóng 1m2 - FS 40/36 x 3 M6

1.015.300₫

Model : FS 40/36 x 3 M6
Hãng : Rạng Đông
Tình trạng : Còn hàng

Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đơn FS 40/36 x 1 CM2

185.900₫

Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đơn FS 40/36 x 1 CM2

185.900₫

Model : FS 40/36 x 1 CM2
Hãng : Rạng Đông
Tình trạng : Còn hàng

09.111.444.26