Chuông cửa có hình

Camera chuông cửa COMMAX DRC-7UC

6.750.000₫

Camera chuông cửa COMMAX DRC-7UC

6.750.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX DRC-7UC

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình 7 inch Commax CDV-70UX

11.420.100₫

Chuông cửa màn hình 7 inch Commax CDV-70UX

11.420.100₫

- Mã sản phẩm: Commax CDV-70UX

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông Cửa Camera COMMAX DRC-4U

2.046.750₫

Chuông Cửa Camera COMMAX DRC-4U

2.046.750₫

- Mã bảo hành: COMMAX DRC-4U

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-35U

3.212.100₫

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-35U

3.212.100₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CDV-35U

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-70U

7.623.000₫

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-70U

7.623.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CDV-70U

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình Panasonic 7inch VL-SV71VN

4.095.000₫

Chuông cửa màn hình Panasonic 7inch VL-SV71VN

4.095.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic 7inch VL-SV71VN

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4M

2.550.000₫

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4M

2.550.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX DRC-4M

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa màu COMMAX CDV-43M

3.545.100₫

Màn hình chuông cửa màu COMMAX CDV-43M

3.545.100₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CDV-43M

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa Commax 4inch CDV-40Q

3.150.000₫

Màn hình chuông cửa Commax 4inch CDV-40Q

3.150.000₫

- Mã sản phẩm: Commax 4inch CDV-40Q

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình màu PANASONIC VL-SW251SX

7.429.000₫

Chuông cửa màn hình màu PANASONIC VL-SW251SX

7.429.000₫

- Mã sản phẩm: PANASONIC VL-SW251SX

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ tiếp sóng cho chuông cửa màn hình Panasonic VL-FANVN

-35%
Bộ tiếp sóng cho chuông cửa màn hình Panasonic VL-FANVN

2.590.000₫

3.980.000₫

Bộ tiếp sóng cho chuông cửa màn hình Panasonic VL-FANVN

2.590.000₫

3.980.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic VL-FANVN

- Bảo hành; 12 tháng 

Thiết bị trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-PSM

-5%
Thiết bị trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-PSM

24.639.000₫

25.980.000₫

Thiết bị trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-PSM

24.639.000₫

25.980.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX JNS-PSM

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM

-28%
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM

13.699.000₫

18.900.000₫

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM

13.699.000₫

18.900.000₫

- Mã sản phẩm:COMMAX JNS-4CM

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36

-13%
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36

12.549.000₫

14.390.000₫

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36

12.549.000₫

14.390.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX JNS-36

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-24

-9%
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-24

11.289.000₫

12.389.000₫

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-24

11.289.000₫

12.389.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX JNS-24

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-12

-18%
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-12

9.899.000₫

12.050.000₫

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-12

9.899.000₫

12.050.000₫

- Mã sản phẩm:  COMMAX JNS-12

- Bảo hành: 12 tháng 

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-50LN

-13%
Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-50LN

12.699.000₫

14.590.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-50LN

12.699.000₫

14.590.000₫

Là sản phẩm đa chức năng, phù hợp và tiện ích dễ sử dụng.

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-40LN

-23%
Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-40LN

13.699.000₫

17.690.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-40LN

13.699.000₫

17.690.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX PI-40LN

- Bảo hành: 12 tháng 

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-800L

-47%
Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-800L

319.000₫

600.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX CM-800L

319.000₫

600.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CM-800L

- Bảo hành: 12 tháng 

Điện thoại liên lạc nội bộ Commax TP-90AN

-35%
Điện thoại liên lạc nội bộ Commax TP-90AN

1.499.000₫

2.300.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ Commax TP-90AN

1.499.000₫

2.300.000₫

- Mã sản phẩm: Commax TP-90AN

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ điện thoại gọi cửa Commax DP-2HPN/DR-201DS

-13%
Bộ điện thoại gọi cửa Commax DP-2HPN/DR-201DS

959.000₫

1.100.000₫

Bộ điện thoại gọi cửa Commax DP-2HPN/DR-201DS

959.000₫

1.100.000₫

- Mã sản phẩm: Commax DP-2HPN/DR-201DS

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera màu chuông cửa Commax DRC-4G

2.049.000₫

Camera màu chuông cửa Commax DRC-4G

2.049.000₫

- Mã sản phẩm:  Commax DRC-4G

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera màu chuông cửa Commax DRC-20MC

2.130.000₫

Camera màu chuông cửa Commax DRC-20MC

2.130.000₫

- Mã sản phẩm: Commax DRC-20MC

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa 10.2 inch Commax CDV-1020AQ

23.688.000₫

Màn hình chuông cửa 10.2 inch Commax CDV-1020AQ

23.688.000₫

- Mã sản phẩm: Commax CDV-1020AQ

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa 7inch Commax CDV-70KM

12.999.000₫

Màn hình chuông cửa 7inch Commax CDV-70KM

12.999.000₫

- Mã sản phẩm: Commax CDV-70KM

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa 3.5 inch Commax CDV-35H

3.099.000₫

Màn hình chuông cửa 3.5 inch Commax CDV-35H

3.099.000₫

- Mã sản phẩm: Commax CDV-35H

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa 7 inch Panasonic VL-MF70BX

3.199.000₫

Màn hình chuông cửa 7 inch Panasonic VL-MF70BX

3.199.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic VL-MF70BX

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ điện thoại gọi cửa không hình COMMAX DP-2LD/DR-201D

-22%
Bộ điện thoại gọi cửa không hình COMMAX DP-2LD/DR-201D

699.000₫

900.000₫

Bộ điện thoại gọi cửa không hình COMMAX DP-2LD/DR-201D

699.000₫

900.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX DP-2LD/DR-201D 

- Bảo hành: 12 tháng 

PoE Switch Kết Nối chuông hình Dahua IP VTNS1060A

-44%
PoE Switch Kết Nối chuông hình Dahua IP VTNS1060A

1.039.000₫

1.870.000₫

PoE Switch Kết Nối chuông hình Dahua IP VTNS1060A

1.039.000₫

1.870.000₫

- Mã sản phẩm: Dahua IP VTNS1060A

- Bảo hành: 24 tháng 

Camera chuông cửa màn hình Dahua VTO6000CM

4.499.000₫

Camera chuông cửa màn hình Dahua VTO6000CM

4.499.000₫

- Mã sản phẩm:  Dahua VTO6000CM 

- Bảo hành: 24 tháng 

Camera chuông cửa màu Panasonic VL-V522LBX

1.699.000₫

Camera chuông cửa màu Panasonic VL-V522LBX

1.699.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic VL-V522LBX

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa màu Panasonic VL-VF580SX

1.755.000₫

Camera chuông cửa màu Panasonic VL-VF580SX

1.755.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic VL-VF580SX

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ chuông cửa màn hình COMMAX CDV-43K

3.699.000₫

Bộ chuông cửa màn hình COMMAX CDV-43K

3.699.000₫

- Mã sản phẩm:  COMMAX CDV-43K

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CN512/EN

2.600.000₫

Camera chuông cửa màu SAMSUNG SHT-CN512/EN

2.600.000₫

- Mã sản phẩm: SAMSUNG SHT-CN512/EN

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình 6 inch SAMSUNG SHT-3006XMW/EN

5.099.000₫

Chuông cửa màn hình 6 inch SAMSUNG SHT-3006XMW/EN

5.099.000₫

- Mã sản phẩm: SAMSUNG SHT-3006XMW/EN

- Bảo hành: 12 tháng

Chuông cửa màn hình SAMSUNG SHT-3305WMK/EN

3.159.000₫

Chuông cửa màn hình SAMSUNG SHT-3305WMK/EN

3.159.000₫

- Mã sản phẩm: SAMSUNG SHT-3305WMK/EN

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình 7 inch SAMSUNG SHT-7017XM/CN

6.199.000₫

Chuông cửa màn hình 7 inch SAMSUNG SHT-7017XM/CN

6.199.000₫

- Mã sản phẩm: SAMSUNG SHT-7017XM/CN

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình 4.3 inch SAMSUNG SHT-3605PM/EN

2.779.000₫

Chuông cửa màn hình 4.3 inch SAMSUNG SHT-3605PM/EN

2.779.000₫

- Mã sản phẩm: SAMSUNG SHT-3605PM/EN

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình màu PANASONIC VL-SF70BX

3.490.000₫

Chuông cửa màn hình màu PANASONIC VL-SF70BX

3.490.000₫

- Mã sản phẩm:PANASONIC VL-SF70BX

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình 3.5 inch PANASONIC VL-SV30BX

2.159.000₫

Chuông cửa màn hình 3.5 inch PANASONIC VL-SV30BX

2.159.000₫

- Mã sản phẩm: PANASONIC VL-SV30BX

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình phụ không dây Panasonic VL-W605VN

1.999.000₫

Màn hình phụ không dây Panasonic VL-W605VN

1.999.000₫

- Mã sản phẩm:  Panasonic VL-W605VN

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SF70

5.009.000₫

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SF70

5.009.000₫

- Mã sản phẩm: PANASONIC VL-SF70 

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SW251BX-S

6.330.000₫

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SW251BX-S

6.330.000₫

- Mã sản phẩm: PANASONIC VL-SW251BX-S 

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SW251BX

6.349.000₫

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SW251BX

6.349.000₫

- Mã sản phẩm:PANASONIC VL-SW251BX

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình COMMAX CAV-70GA

4.950.000₫

Chuông cửa màn hình COMMAX CAV-70GA

4.950.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CAV-70GA

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SF70VN

5.014.000₫

Chuông cửa màn hình PANASONIC VL-SF70VN

5.014.000₫

- Mã sản phẩm: PANASONIC VL-SF70VN

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa IP thông minh ControlCam VDP-680PM

12.144.000₫

Chuông cửa IP thông minh ControlCam VDP-680PM

12.144.000₫

- Mã sản phẩm: ControlCam VDP-680PM

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ chuông cửa màn hình AIPHONE JOS-1F

6.680.000₫

Bộ chuông cửa màn hình AIPHONE JOS-1F

6.680.000₫

- Mã sản phẩm: AIPHONE JOS-1F

- Bảo hành: 12 tháng