Chuông cửa Commax

Camera chuông cửa COMMAX DRC-7UC

6.750.000₫

Camera chuông cửa COMMAX DRC-7UC

6.750.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX DRC-7UC

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình 7 inch Commax CDV-70UX

11.420.100₫

Chuông cửa màn hình 7 inch Commax CDV-70UX

11.420.100₫

- Mã sản phẩm: Commax CDV-70UX

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông Cửa Camera COMMAX DRC-4U

2.046.750₫

Chuông Cửa Camera COMMAX DRC-4U

2.046.750₫

- Mã bảo hành: COMMAX DRC-4U

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-35U

3.212.100₫

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-35U

3.212.100₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CDV-35U

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-70U

7.623.000₫

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-70U

7.623.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CDV-70U

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4M

2.550.000₫

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4M

2.550.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX DRC-4M

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa màu COMMAX CDV-43M

3.545.100₫

Màn hình chuông cửa màu COMMAX CDV-43M

3.545.100₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CDV-43M

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa Commax 4inch CDV-40Q

3.150.000₫

Màn hình chuông cửa Commax 4inch CDV-40Q

3.150.000₫

- Mã sản phẩm: Commax 4inch CDV-40Q

- Bảo hành: 12 tháng 

Thiết bị trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-PSM

-5%
Thiết bị trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-PSM

24.639.000₫

25.980.000₫

Thiết bị trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-PSM

24.639.000₫

25.980.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX JNS-PSM

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM

-28%
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM

13.699.000₫

18.900.000₫

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM

13.699.000₫

18.900.000₫

- Mã sản phẩm:COMMAX JNS-4CM

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36

-13%
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36

12.549.000₫

14.390.000₫

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36

12.549.000₫

14.390.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX JNS-36

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-24

-9%
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-24

11.289.000₫

12.389.000₫

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-24

11.289.000₫

12.389.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX JNS-24

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-12

-18%
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-12

9.899.000₫

12.050.000₫

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-12

9.899.000₫

12.050.000₫

- Mã sản phẩm:  COMMAX JNS-12

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa 10.2 inch Commax CDV-1020AQ

23.688.000₫

Màn hình chuông cửa 10.2 inch Commax CDV-1020AQ

23.688.000₫

- Mã sản phẩm: Commax CDV-1020AQ

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa 7inch Commax CDV-70KM

12.999.000₫

Màn hình chuông cửa 7inch Commax CDV-70KM

12.999.000₫

- Mã sản phẩm: Commax CDV-70KM

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa 3.5 inch Commax CDV-35H

3.099.000₫

Màn hình chuông cửa 3.5 inch Commax CDV-35H

3.099.000₫

- Mã sản phẩm: Commax CDV-35H

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ chuông cửa màn hình COMMAX CDV-43K

3.699.000₫

Bộ chuông cửa màn hình COMMAX CDV-43K

3.699.000₫

- Mã sản phẩm:  COMMAX CDV-43K

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình COMMAX CAV-70GA

4.950.000₫

Chuông cửa màn hình COMMAX CAV-70GA

4.950.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CAV-70GA

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa màu Commax DRC-41UN

2.649.000₫

Camera chuông cửa màu Commax DRC-41UN

2.649.000₫

- Mã sản phẩm: Commax DRC-41UN

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa hình Commax DRC-40K

1.799.000₫

Camera chuông cửa hình Commax DRC-40K

1.799.000₫

- Mã sản phẩm: Commax DRC-40K

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa có hình COMMAX CDV-70P

5.444.000₫

Chuông cửa có hình COMMAX CDV-70P

5.444.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CDV-70P

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-70K

3.980.000₫

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-70K

3.980.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CDV-70K

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-70A

5.444.000₫

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-70A

5.444.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CDV-70A

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa có hình COMMAX CDV-35A

2.080.000₫

Chuông cửa có hình COMMAX CDV-35A

2.080.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CDV-35A

- Bảo hành: 12 tháng