Chuông cửa không dây

Chuông cửa không dây KAWA KW-DB818

470.000₫

Chuông cửa không dây KAWA KW-DB818

470.000₫

- Mã sản phẩm:KAWA KW-DB818

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa COMMAX DRC-7UC

6.750.000₫

Camera chuông cửa COMMAX DRC-7UC

6.750.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX DRC-7UC

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình 7 inch Commax CDV-70UX

11.420.100₫

Chuông cửa màn hình 7 inch Commax CDV-70UX

11.420.100₫

- Mã sản phẩm: Commax CDV-70UX

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông Cửa Camera COMMAX DRC-4U

2.046.750₫

Chuông Cửa Camera COMMAX DRC-4U

2.046.750₫

- Mã bảo hành: COMMAX DRC-4U

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-35U

3.212.100₫

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-35U

3.212.100₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CDV-35U

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-70U

7.623.000₫

Chuông cửa màn hình COMMAX CDV-70U

7.623.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CDV-70U

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình Panasonic 7inch VL-SV71VN

4.095.000₫

Chuông cửa màn hình Panasonic 7inch VL-SV71VN

4.095.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic 7inch VL-SV71VN

- Bảo hành: 12 tháng 

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4M

2.550.000₫

Camera chuông cửa COMMAX DRC-4M

2.550.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX DRC-4M

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa màu COMMAX CDV-43M

3.545.100₫

Màn hình chuông cửa màu COMMAX CDV-43M

3.545.100₫

- Mã sản phẩm: COMMAX CDV-43M

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa Commax 4inch CDV-40Q

3.150.000₫

Màn hình chuông cửa Commax 4inch CDV-40Q

3.150.000₫

- Mã sản phẩm: Commax 4inch CDV-40Q

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa màn hình màu PANASONIC VL-SW251SX

7.429.000₫

Chuông cửa màn hình màu PANASONIC VL-SW251SX

7.429.000₫

- Mã sản phẩm: PANASONIC VL-SW251SX

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ tiếp sóng cho chuông cửa màn hình Panasonic VL-FANVN

-35%
Bộ tiếp sóng cho chuông cửa màn hình Panasonic VL-FANVN

2.590.000₫

3.980.000₫

Bộ tiếp sóng cho chuông cửa màn hình Panasonic VL-FANVN

2.590.000₫

3.980.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic VL-FANVN

- Bảo hành; 12 tháng 

Thiết bị trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-PSM

-5%
Thiết bị trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-PSM

24.639.000₫

25.980.000₫

Thiết bị trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-PSM

24.639.000₫

25.980.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX JNS-PSM

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM

-28%
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM

13.699.000₫

18.900.000₫

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM

13.699.000₫

18.900.000₫

- Mã sản phẩm:COMMAX JNS-4CM

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36

-13%
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36

12.549.000₫

14.390.000₫

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36

12.549.000₫

14.390.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX JNS-36

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-24

-9%
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-24

11.289.000₫

12.389.000₫

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-24

11.289.000₫

12.389.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX JNS-24

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-12

-18%
Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-12

9.899.000₫

12.050.000₫

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-12

9.899.000₫

12.050.000₫

- Mã sản phẩm:  COMMAX JNS-12

- Bảo hành: 12 tháng 

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-50LN

-13%
Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-50LN

12.699.000₫

14.590.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-50LN

12.699.000₫

14.590.000₫

Là sản phẩm đa chức năng, phù hợp và tiện ích dễ sử dụng.

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-40LN

-23%
Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-40LN

13.699.000₫

17.690.000₫

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX PI-40LN

13.699.000₫

17.690.000₫

- Mã sản phẩm: COMMAX PI-40LN

- Bảo hành: 12 tháng 

Màn hình chuông cửa 3.5 inch Commax CDV-35H

3.099.000₫

Màn hình chuông cửa 3.5 inch Commax CDV-35H

3.099.000₫

- Mã sản phẩm: Commax CDV-35H

- Bảo hành: 12 tháng 

Chuông cửa không dây dùng Pin KAWA Kw-DB618

219.000₫

Chuông cửa không dây dùng Pin KAWA Kw-DB618

219.000₫

- Mã sản phẩm: KAWA Kw-DB618 

- Bảo hành: 12 tháng