Tất cả sản phẩm

Thiết bị Polycom VoiceStation 500

-24%
Thiết bị Polycom VoiceStation 500

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom VoiceStation 500

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Video conference Polycom QDX 6000

-24%
Thiết bị Video conference Polycom QDX 6000

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Video conference Polycom QDX 6000

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị POLYCOM VSX 7000S series

-41%
Thiết bị POLYCOM VSX 7000S series

850.000₫

1.450.000₫

Thiết bị POLYCOM VSX 7000S series

850.000₫

1.450.000₫

Thiết bị Polycom VSX 7000e series

-24%
Thiết bị Polycom VSX 7000e series

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom VSX 7000e series

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom VSX 7000

-29%
Thiết bị Polycom VSX 7000

850.000₫

1.200.000₫

Thiết bị Polycom VSX 7000

850.000₫

1.200.000₫

Thiết bị Polycom group 310

-24%
Thiết bị  Polycom group 310

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom group 310

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom RealPresence Group 500

-30%
Thiết bị Polycom RealPresence Group 500

950.000₫

1.350.000₫

Thiết bị Polycom RealPresence Group 500

950.000₫

1.350.000₫

Thiết bị Polycom RealPresence Group 700

-24%
Thiết bị Polycom RealPresence Group 700

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom RealPresence Group 700

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom Group 300 720p

-14%
Thiết bị Polycom Group 300 720p

950.000₫

1.100.000₫

Thiết bị Polycom Group 300 720p

950.000₫

1.100.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom CX5100

-23%
Thiết bị hội nghị Polycom CX5100

850.000₫

1.100.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom CX5100

850.000₫

1.100.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom CX5500

-32%
Thiết bị hội nghị Polycom CX5500

850.000₫

1.250.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom CX5500

850.000₫

1.250.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom CX8000

-24%
Thiết bị hội nghị Polycom CX8000

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom CX8000

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom HDX 4000 series

-23%
Thiết bị Polycom HDX 4000 series

850.000₫

1.100.000₫

Thiết bị Polycom HDX 4000 series

850.000₫

1.100.000₫

Thiết bị Polycom HDX4002 XL

-32%
Thiết bị Polycom HDX4002 XL

850.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom HDX4002 XL

850.000₫

1.250.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom HDX 4001

-30%
Thiết bị hội nghị Polycom HDX 4001

950.000₫

1.350.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom HDX 4001

950.000₫

1.350.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom Trio 8500

-32%
Thiết bị hội nghị Polycom Trio 8500

850.000₫

1.250.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom Trio 8500

850.000₫

1.250.000₫

Điện thoại hội nghị Polycom Trio 8800

-24%
Điện thoại hội nghị Polycom Trio 8800

950.000₫

1.250.000₫

Điện thoại hội nghị Polycom Trio 8800

950.000₫

1.250.000₫

Điện thoại hội nghị SoundStation IP 6000

-23%
Điện thoại hội nghị SoundStation IP 6000

850.000₫

1.100.000₫

Điện thoại hội nghị SoundStation IP 6000

850.000₫

1.100.000₫

Tai nghe Sennheiser D10 Series

-24%
Tai nghe Sennheiser D10 Series

950.000₫

1.250.000₫

Tai nghe Sennheiser D10 Series

950.000₫

1.250.000₫

Tai nghe Sennheiser D10 USB ML

-23%
Tai nghe Sennheiser D10 USB ML

850.000₫

1.100.000₫

Tai nghe Sennheiser D10 USB ML

850.000₫

1.100.000₫

Tai nghe Sennheiser DW PRO 2 Series

-24%
Tai nghe Sennheiser DW PRO 2 Series

950.000₫

1.250.000₫

Tai nghe Sennheiser DW PRO 2 Series

950.000₫

1.250.000₫

Tai nghe Sennheiser DW Pro 1 Series

-37%
Tai nghe Sennheiser DW Pro 1 Series

850.000₫

1.350.000₫

Tai nghe Sennheiser DW Pro 1 Series

850.000₫

1.350.000₫

Tai nghe Sennheiser DW Pro1

-21%
Tai nghe Sennheiser DW Pro1

950.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Sennheiser DW Pro1

950.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Sennheiser DW Pro 1 ML

-29%
Tai nghe Sennheiser DW Pro 1 ML

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Sennheiser DW Pro 1 ML

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Sennheiser DW Office

-32%
Tai nghe Sennheiser DW Office

950.000₫

1.400.000₫

Tai nghe Sennheiser DW Office

950.000₫

1.400.000₫

Tai nghe Sennheiser DW OFFICE ML

-23%
Tai nghe Sennheiser DW OFFICE ML

850.000₫

1.100.000₫

Tai nghe Sennheiser DW OFFICE ML

850.000₫

1.100.000₫

Tai nghe Sennheiser SC660 USB CTRL

-31%
Tai nghe Sennheiser SC660 USB CTRL

950.000₫

1.380.000₫

Tai nghe Sennheiser SC660 USB CTRL

950.000₫

1.380.000₫

Tai nghe Sennheiser SC 230 USB MS II

-29%
Tai nghe Sennheiser SC 230 USB MS II

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Sennheiser SC 230 USB MS II

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Sennheiser D10 USB

-21%
Tai nghe Sennheiser D10 USB

950.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Sennheiser D10 USB

950.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Sennheiser SC 232

-21%
Tai nghe Sennheiser SC 232

950.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Sennheiser SC 232

950.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Plantronics HW251 SupraPlus Headset

-29%
Tai nghe Plantronics HW251 SupraPlus Headset

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Plantronics HW251 SupraPlus Headset

850.000₫

1.200.000₫

Bộ tăng âm Plantronics M22 Vista Amplifier

-30%
Bộ tăng âm Plantronics M22 Vista Amplifier

950.000₫

1.350.000₫

Bộ tăng âm Plantronics M22 Vista Amplifier

950.000₫

1.350.000₫

Tai nghe không dây Plantronics CS520

-29%
Tai nghe không dây Plantronics CS520

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe không dây Plantronics CS520

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe không dây Plantronics CS510

-14%
Tai nghe không dây Plantronics CS510

950.000₫

1.100.000₫

Tai nghe không dây Plantronics CS510

950.000₫

1.100.000₫

Tai nghe không dây Plantronics CS530

-29%
Tai nghe không dây Plantronics CS530

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe không dây Plantronics CS530

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Callcenter Plantronics HW261

-23%
Tai nghe Callcenter Plantronics HW261

850.000₫

1.100.000₫

Tai nghe Callcenter Plantronics HW261

850.000₫

1.100.000₫

Tai nghe Plantronics HW111N USB

-21%
Tai nghe Plantronics HW111N USB

950.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Plantronics HW111N USB

950.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Plantronics Savi 700 series

-14%
Tai nghe Plantronics Savi 700 series

950.000₫

1.100.000₫

Tai nghe Plantronics Savi 700 series

950.000₫

1.100.000₫

Tai nghe không dây Plantronics W745

-29%
Tai nghe không dây Plantronics W745

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe không dây Plantronics W745

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe không dây Plantronics W745-M

-14%
Tai nghe không dây Plantronics W745-M

950.000₫

1.100.000₫

Tai nghe không dây Plantronics W745-M

950.000₫

1.100.000₫

Tai nghe không dây Plantronics Savi W740

-14%
Tai nghe không dây Plantronics Savi W740

950.000₫

1.100.000₫

Tai nghe không dây Plantronics Savi W740

950.000₫

1.100.000₫

Tai nghe không dây Plantronisc SAVI W740-M

-14%
Tai nghe không dây Plantronisc SAVI W740-M

950.000₫

1.100.000₫

Tai nghe không dây Plantronisc SAVI W740-M

950.000₫

1.100.000₫

Tai nghe không dây Plantronics Savi W730

-29%
Tai nghe không dây Plantronics Savi W730

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe không dây Plantronics Savi W730

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe không dây Savi W710-M

-29%
Tai nghe không dây Savi W710-M

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe không dây Savi W710-M

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe không dây Savi W720-M

-14%
Tai nghe không dây Savi W720-M

950.000₫

1.100.000₫

Tai nghe không dây Savi W720-M

950.000₫

1.100.000₫

Tai nghe không dây SAVI W730-M

-29%
Tai nghe không dây SAVI W730-M

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe không dây SAVI W730-M

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Plantronics Voyager Legend

-21%
Tai nghe Plantronics Voyager Legend

950.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Plantronics Voyager Legend

950.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Voyager Legend Standard

-29%
Tai nghe Voyager Legend Standard

850.000₫

1.200.000₫

Tai nghe Voyager Legend Standard

850.000₫

1.200.000₫