Tất cả sản phẩm

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-HTS824 (8 TRUNG KẾ - 16 NHÁNH)

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-HTS824 (8 TRUNG KẾ - 16 NHÁNH)

Liên hệ

- 8 cổng Analog CO 4-port có hiển thị số 
- 16 cổng thuê bao Analog có hiển thị số 
- 6 trung kế IP và 24 máy nhánh IP 
- 2 cổng mạng để gắn điện thoại IP (hoặc Switch) và 1 cổng WAN 
- 8 kênh DISA & Voice Mail (Ghi âm 120 phút)

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 108 NHÁNH)

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 108 NHÁNH)

Liên hệ

- Tổng đài 6 trung kế-104 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). 
- Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). 
- Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 76 NHÁNH)

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 76 NHÁNH)

Liên hệ

- Tổng đài 6 trung kế-72 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). 
- Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). 
- Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 84 NHÁNH)

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 84 NHÁNH)

Liên hệ

- Tổng đài 6 trung kế-80 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). 
- Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). 
- Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 132 NHÁNH)

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 132 NHÁNH)

Liên hệ

- Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh 
- Tổng đài 6 trung kế-128 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). 
- Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). 
- Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-HTS824 (8 TRUNG KẾ - 24 NHÁNH)

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-HTS824 (8 TRUNG KẾ - 24 NHÁNH)

Liên hệ

- 8 cổng Analog CO 4-port có hiển thị số 
- 24 cổng thuê bao Analog có hiển thị số 
- 6 trung kế IP và 24 máy nhánh IP 
- 2 cổng mạng để gắn điện thoại IP (hoặc Switch) và 1 cổng WAN 
- 8 kênh DISA & Voice Mail (Ghi âm 120 phút)

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 124 NHÁNH)

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 124 NHÁNH)

Liên hệ

- Tổng đài 6 trung kế-120 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). 
- Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). 
- Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 60 NHÁNH)

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 60 NHÁNH)

Liên hệ

- Tổng đài 6 trung kế-56 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). 
- Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). 
- Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 116 NHÁNH)

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 116 NHÁNH)

Liên hệ

- Tổng đài 6 trung kế-112 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). 
- Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). 
- Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 68 NHÁNH)

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 68 NHÁNH)

Liên hệ

- Tổng đài 6 trung kế-64 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). 
- Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). 
- Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 100 NHÁNH)

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 100 NHÁNH)

Liên hệ

- Tổng đài 6 trung kế-96 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). 
- Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). 
- Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 52 NHÁNH)

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 52 NHÁNH)

Liên hệ

- Tổng đài 6 trung kế-48 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). 
- Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). 
- Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 32 NHÁNH)

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 32 NHÁNH)

Liên hệ

- Tổng đài 06 trung kế - 32 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). 
- Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). 
- Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 36 NHÁNH)

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 36 NHÁNH)

Liên hệ

- Tổng đài 06 trung kế-36 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). 
- Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). 
- Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 28 NHÁNH)

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 28 NHÁNH)

Liên hệ

- Tổng đài 06 trung kế-28 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). 
- Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). 
- Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.

TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-TDE600

-17%
TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-TDE600

54.901.000₫

65.881.000₫

TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-TDE600

54.901.000₫

65.881.000₫

- Khung chính tổng đài bao gồm: Card IPCMPR có sẵn 2 port LAN, khe cắm card DSP, 10 khe mở rộng vật lý dùng cho card CO.
- Có sẵn 2 kênh DISA và Voice Mail SVM2. 
- Xuất cước qua mạng LAN. 
- Có khả năng nâng cấp chuẩn SIP (IP Ext và IP Trunk). 
- Có khả năng mở rộng tối đa 960 điện thoại máy nhánh thường (SLT). 
- Có khả năng mở rộng tối đa 160 điện thoại IP máy nhánh số IP-PT. 
 

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 44 NHÁNH)

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 44 NHÁNH)

Liên hệ

- Tổng đài 06 trung kế-40 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). 
- Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). 
- Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.

KHUNG PHỤ TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS320BX

-21%
KHUNG PHỤ TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS320BX

7.860.000₫

9.977.000₫

KHUNG PHỤ TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS320BX

7.860.000₫

9.977.000₫

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-HTS824

-17%
TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-HTS824

5.364.000₫

6.437.000₫

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-HTS824

5.364.000₫

6.437.000₫

- Tổng đài IP 4 cổng Analog CO 4-port có hiển thị số 
- Tích hợp sẵn 8 kênh trung kế SIP – 24 thuê bao SIP, không cần mua thêm card hoặc license 
- Tích hợp sẵn Router, Wifi, kết hợp Điện thoại chuông cửa - Camera IP vào hệ thống

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300BX

-18%
TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300BX

8.260.000₫

10.120.000₫

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300BX

8.260.000₫

10.120.000₫

Khung chính tổng đài Panasonic KX-NS300 Smart Hybrid PBX tích hợp sẵn: 
- 06 trung kế-16 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital). 
- 2 kênh DISA, Voicemail cơ bản (2 giờ ghi âm lời chào, tin nhắn). 
- Tích hợp chức năng hiển thị số gọi đến.

ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP2160

-28%
ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP2160

3.309.000₫

4.570.000₫

ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP2160

3.309.000₫

4.570.000₫

Điện thoại IP sử dụng cho 6 tài khoản SIP 
- Màn hinh mầu, 24 phím trạng thái 
- Jack cắm tai nghe, đèn báo voiceamail. 
- 2 cổng RJ45 - 10/100/1000, tích hợp blutooth, PoE, cổng USB.

ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP2130

-38%
ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP2130

2.156.000₫

3.500.000₫

ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP2130

2.156.000₫

3.500.000₫

Điện thoại IP sử dụng cho 3 tài khoản SIP 
- Màn hình hiển thị số 
- 2 Jack RJ45, jack cắm tai nghe 
- Đèn báo voiceamail. 
- Hỗ trợ POE, 08 phím trạng thái

ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP2140

-32%
ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP2140

3.059.000₫

4.530.000₫

ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM GXP2140

3.059.000₫

4.530.000₫

Điện thoại IP sử dụng cho 4 tài khoản SIP 
- Màn hinh màu, jack cắm tai nghe 
- Đèn báo voiceamail. 
- 2 cổng RJ45 - 10/100/1000 
- Tích hợp blutooth, PoE, cổng USB.

ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM DP710

-51%
ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM DP710

1.178.000₫

2.380.000₫

ĐIỆN THOẠI IP GRANDSTREAM DP710

1.178.000₫

2.380.000₫

- Hỗ trợ các tính năng cao cấp như hiển thị Caller ID, Call Waiting, 3-Way Conference, Transfer

09.111.444.26