Tất cả sản phẩm

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960-48TT-L (combo)

21.599.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960-48TT-L (combo)

21.599.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SRW224G4P-K9 (combo)

-19%
Thiết bị chia mạng Cisco SRW224G4P-K9 (combo)

10.290.000₫

12.650.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SRW224G4P-K9 (combo)

10.290.000₫

12.650.000₫

- Cổng giao tiếp: 24 cổng 10/100 POE + 2 10/100/1000 + 2 combo mini-GBIC
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SRW2024-K9 SG300-28 (combo)

-10%
Thiết bị chia mạng Cisco SRW2024-K9 SG300-28 (combo)

9.890.000₫

10.990.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SRW2024-K9 SG300-28 (combo)

9.890.000₫

10.990.000₫

- Cổng giao tiếp: 26 cổng 10/100/1000 + 2 combo mini-GBIC
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps a

Thiết bị chia mạng Cisco SRW2016-K9 (SG300-20, combo)

-6%
Thiết bị chia mạng Cisco SRW2016-K9 (SG300-20, combo)

7.490.000₫

7.980.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SRW2016-K9 (SG300-20, combo)

7.490.000₫

7.980.000₫

- Cổng giao tiếp: 18 cổng 10/100/1000 + 2 combo mini-GBIC
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SRW2048-K9 (SG300-52) - Switch thông minh, Cổng quang

-4%
Thiết bị chia mạng Cisco SRW2048-K9 (SG300-52) - Switch thông minh, Cổng quang

17.990.000₫

18.670.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SRW2048-K9 (SG300-52) - Switch thông minh, Cổng quang

17.990.000₫

18.670.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2016T-EU SG200-18 - Switch thông minh, Cổng quang

-5%
Thiết bị chia mạng Cisco SLM2016T-EU SG200-18 - Switch thông minh, Cổng quang

11.289.000₫

11.900.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2016T-EU SG200-18 - Switch thông minh, Cổng quang

11.289.000₫

11.900.000₫

- Cổng giao tiếp: 18 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 2 x SFP (mini-GBIC)
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SRW2008-K9 (SG300-10)

-13%
Thiết bị chia mạng Cisco SRW2008-K9 (SG300-10)

5.189.000₫

5.980.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SRW2008-K9 (SG300-10)

5.189.000₫

5.980.000₫

- Cổng giao tiếp: Managed switch, 8 10/100/1000 + 2 combo mini-GBIC
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24TC-S (combo)

-9%
Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24TC-S (combo)

8.599.000₫

9.500.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24TC-S (combo)

8.599.000₫

9.500.000₫

- Cổng giao tiếp: Cisco Catalyst 2960-Plus Switch, 24 10/100 ports, 2 1000BASE-T or SFP uplinks
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2024T-EU SG200-26 - Switch thông minh, Cổng quang

-20%
Thiết bị chia mạng Cisco SLM2024T-EU SG200-26 - Switch thông minh, Cổng quang

6.289.000₫

7.890.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2024T-EU SG200-26 - Switch thông minh, Cổng quang

6.289.000₫

7.890.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM248PT-G5 SF200-48P POE - Switch thông minh, Cổng quang

-7%
Thiết bị chia mạng Cisco SLM248PT-G5 SF200-48P POE - Switch thông minh, Cổng quang

13.589.000₫

14.590.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM248PT-G5 SF200-48P POE - Switch thông minh, Cổng quang

13.589.000₫

14.590.000₫

- Cổng giao tiếp: 48 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | 48 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - PoE | 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 2 x SFP (mini-GBIC)

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2048T-EU SG200-50 - Switch thông minh, Cổng quang

-17%
Thiết bị chia mạng Cisco SLM2048T-EU SG200-50 - Switch thông minh, Cổng quang

12.900.000₫

15.490.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2048T-EU SG200-50 - Switch thông minh, Cổng quang

12.900.000₫

15.490.000₫

- Cổng giao tiếp: 50 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 50 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45| 2 x SFP (mini-GBIC)

Thiết bị chia mạng Cisco SLM248GT-EU SF200-48 - Switch thông minh, Cổng quang

-15%
Thiết bị chia mạng Cisco SLM248GT-EU SF200-48 - Switch thông minh, Cổng quang

5.790.000₫

6.790.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM248GT-EU SF200-48 - Switch thông minh, Cổng quang

5.790.000₫

6.790.000₫

- Cổng giao tiếp: 48 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 2 x SFP
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+48TC-L (combo)

-12%
Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+48TC-L (combo)

29.899.000₫

33.990.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+48TC-L (combo)

29.899.000₫

33.990.000₫

- Cổng giao tiếp: Cisco Catalyst 2960-Plus Switch, 48 10/100 ports, 2 1000BASE-T or SFP uplinks, LAN Base image

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24TC-L (combo)

-11%
Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24TC-L (combo)

14.990.000₫

16.890.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24TC-L (combo)

14.990.000₫

16.890.000₫

- Cổng giao tiếp: Cisco Catalyst 2960-Plus Switch, 24 10/100 ports, 2 1000BASE-T or SFP uplinks, LAN Base image

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24PC-S (combo)

-13%
Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24PC-S (combo)

21.690.000₫

24.990.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24PC-S (combo)

21.690.000₫

24.990.000₫

- Cổng giao tiếp: Cisco Catalyst 2960-Plus Switch, 24 10/100 ports with PoE, 2 1000BASE-T or SFP uplinks, LAN Lite image

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2008PT-EU SG200-08P POE - Switch thông minh

-23%
Thiết bị chia mạng Cisco SLM2008PT-EU SG200-08P POE - Switch thông minh

4.390.000₫

5.680.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2008PT-EU SG200-08P POE - Switch thông minh

4.390.000₫

5.680.000₫

- Cổng giao tiếp: 8-port Gigabit Smart Switch
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SLM224PT-EU SF 200-24P - Switch thông minh, Cổng quang

-37%
Thiết bị chia mạng Cisco SLM224PT-EU SF 200-24P - Switch thông minh, Cổng quang

6.890.000₫

10.890.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM224PT-EU SF 200-24P - Switch thông minh, Cổng quang

6.890.000₫

10.890.000₫

- Cổng giao tiếp: 24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | 24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - PoE | 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 2 x SFP (mini-GBIC)

Thiết bị chia mạng Cisco SLM224GT-EU SF200-24 - Switch thông minh, Cổng quang

-20%
Thiết bị chia mạng Cisco SLM224GT-EU SF200-24 - Switch thông minh, Cổng quang

3.509.000₫

4.390.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM224GT-EU SF200-24 - Switch thông minh, Cổng quang

3.509.000₫

4.390.000₫

- Cổng giao tiếp: 24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 2 x SFP
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SRW248G4-K9 (SF300-48)

-11%
Thiết bị chia mạng Cisco SRW248G4-K9 (SF300-48)

9.759.000₫

10.980.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SRW248G4-K9 (SF300-48)

9.759.000₫

10.980.000₫

- Cổng giao tiếp: 48 cổng 10/100 + 2 cổng 10/100/1000 + 2 combo mini-GBIC
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SG250-08-K9-EU Smart Switch

-5%
Thiết bị chia mạng Cisco SG250-08-K9-EU Smart Switch

2.460.000₫

2.590.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SG250-08-K9-EU Smart Switch

2.460.000₫

2.590.000₫

- Cổng giao tiếp: SG250-08 8-Port
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SF352-08MP-K9-EU POE Managed Switch

-17%
Thiết bị chia mạng Cisco SF352-08MP-K9-EU POE Managed Switch

8.189.000₫

9.870.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SF352-08MP-K9-EU POE Managed Switch

8.189.000₫

9.870.000₫

- Cổng giao tiếp: 8-port 10/100 Max-POE
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SF350-24MP-K9-EU POE Managed Switch

-14%
Thiết bị chia mạng Cisco SF350-24MP-K9-EU POE Managed Switch

17.890.000₫

20.870.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SF350-24MP-K9-EU POE Managed Switch

17.890.000₫

20.870.000₫

- Cổng giao tiếp: 24-port 10/100 Max PoE
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SF220-24P-K9-EU POE Smart Switch

-19%
Thiết bị chia mạng Cisco SF220-24P-K9-EU POE Smart Switch

7.989.000₫

9.870.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SF220-24P-K9-EU POE Smart Switch

7.989.000₫

9.870.000₫

- Cổng giao tiếp: 8-port Gigabit Smart Switch
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SG350-20-K9-EU Managed Switch

-9%
Thiết bị chia mạng Cisco SG350-20-K9-EU Managed Switch

7.959.000₫

8.790.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SG350-20-K9-EU Managed Switch

7.959.000₫

8.790.000₫

- Cổng giao tiếp: 20-port Gigabit
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SG350-10SFP-K9-EU POE Managed SFP Switch

-3%
Thiết bị chia mạng Cisco SG350-10SFP-K9-EU POE Managed SFP Switch

8.590.000₫

8.890.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SG350-10SFP-K9-EU POE Managed SFP Switch

8.590.000₫

8.890.000₫

- Cổng giao tiếp: 10-port Gigabit Managed
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SG250-50HP-K9-EU POE Smart Switch

-17%
Thiết bị chia mạng Cisco SG250-50HP-K9-EU POE Smart Switch

16.466.000₫

19.890.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SG250-50HP-K9-EU POE Smart Switch

16.466.000₫

19.890.000₫

- Cổng giao tiếp: 50-Port Gigabit PoE
-  Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SF250-24-K9-EU Smart Switch

-9%
Thiết bị chia mạng Cisco SF250-24-K9-EU Smart Switch

3.999.000₫

4.390.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SF250-24-K9-EU Smart Switch

3.999.000₫

4.390.000₫

- Cổng giao tiếp: Cisco SF250-24 24-Port
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SF350-48-K9-EU Managed Switch

-3%
Thiết bị chia mạng Cisco SF350-48-K9-EU Managed Switch

10.290.000₫

10.590.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SF350-48-K9-EU Managed Switch

10.290.000₫

10.590.000₫

Tốc độ LAN: 10/100Mbps
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chia mạng Cisco SF95D-08

-13%
Thiết bị chia mạng Cisco SF95D-08

590.000₫

680.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SF95D-08

590.000₫

680.000₫

Tốc độ LAN: 10/100Mbps
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chia mạng Cisco SG95-24

-5%
Thiết bị chia mạng Cisco SG95-24

4.450.000₫

4.700.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SG95-24

4.450.000₫

4.700.000₫

Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chia mạng Cisco SF95-24

-9%
Thiết bị chia mạng Cisco SF95-24

1.990.000₫

2.190.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SF95-24

1.990.000₫

2.190.000₫

Tốc độ LAN: 10/100Mbps
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chia mạng Cisco SF95D-16

1.340.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SF95D-16

1.340.000₫

Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chia mạng Cisco SG95D-08

1.340.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SG95D-08

1.340.000₫

Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
Bảo hành: 12 tháng

09.111.444.26