Đầu ghi HDSDI

NVR5464-4KS2

Liên hệ

NVR5464-4KS2

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng 

NVR5416-4KS2

Liên hệ

NVR5416-4KS2

Liên hệ

Bảo hanh: 24 tháng

NVR5232-4KS2

Liên hệ

NVR5232-4KS2

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng 

NVR5216-4KS2

Liên hệ

NVR5216-4KS2

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng 

NVR5208-4KS2

Liên hệ

NVR5208-4KS2

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng 

DHI-NVR4232-4KS2

9.260.000₫

DHI-NVR4232-4KS2

9.260.000₫

Bảo hành: 24 tháng

NVR4104-W

6.040.000₫

NVR4104-W

6.040.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

NVR3108DS

Liên hệ

NVR3108DS

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng 

NVR3104DS

Liên hệ

NVR3104DS

Liên hệ

Bảo hành: 24 tháng 

NVR2108HS-S2

2.800.000₫

NVR2108HS-S2

2.800.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

NVR2104HS-S2

2.470.000₫

NVR2104HS-S2

2.470.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

DHI-NVR4116HS-4KS2

5.140.000₫

DHI-NVR4116HS-4KS2

5.140.000₫

Bảo hành: 24 tháng 

XVR5216AN-4KL

14.150.000₫

XVR5216AN-4KL

14.150.000₫

- Mã sản phẩm: XVR5108HS-4KL

- Bảo hành: 24 tháng

XVR5116H-4KL

11.950.000₫

XVR5116H-4KL

11.950.000₫

- Mã sản phẩm: XVR5108HS-4KL

- Bảo hành: 24 tháng

XVR5108HS-4KL

7.250.000₫

XVR5108HS-4KL

7.250.000₫

- Mã sản phẩm: XVR5108HS-4KL

- Bảo hành: 24 tháng 

XVR5104C-4M

4.800.000₫

XVR5104C-4M

4.800.000₫

- Mã sản phẩm: XVR4232AN-S2

- Bảo hành: 24 tháng 

XVR4232AN-S2

13.150.000₫

XVR4232AN-S2

13.150.000₫

- Mã sản phẩm: XVR4232AN-S2

- Bảo hành: 24 tháng 

DHI-XVR5432L

32.250.000₫

DHI-XVR5432L

32.250.000₫

- Mã sản phẩm: DHI-XVR5432L

- Bảo hành: 24 tháng

DHI-XVR5232AN-S2

17.150.000₫

DHI-XVR5232AN-S2

17.150.000₫

- Mã sản phẩm: DHI-XVR5232AN-S2

- Bảo hành: 24 tháng

DHI-XVR5216AN

9.450.000₫

DHI-XVR5216AN

9.450.000₫

- Mã sản phẩm: DHI-XVR5216AN

- Bảo hành: 24 tháng

DHI-XVR5116HS-S2

9.100.000₫

DHI-XVR5116HS-S2

9.100.000₫

- Mã sản phẩm: DHI-XVR5116HS-S2

- Bảo hành: 24 tháng

DHI-XVR5108HS-S2

4.790.000₫

DHI-XVR5108HS-S2

4.790.000₫

- Mã sản phẩm: DHI-XVR5108HS-S2

- Bảo hành: 24 tháng

DHI-XVR5104HS-S2

3.140.000₫

DHI-XVR5104HS-S2

3.140.000₫

- Mã sản phẩm: DHI-XVR5104HS-S2

- Bảo hành: 24 tháng 

DHI-XVR4116HS-S2

5.840.000₫

DHI-XVR4116HS-S2

5.840.000₫

- Mã sản phẩm: DHI-XVR4116HS-S2

- Bảo hành: 24 tháng 

09.111.444.26