Đèn Huỳnh quang – Đèn compact

Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS 40/36x2 CM1*EH - Rạng Đông

767.000₫

Bộ đèn chiếu sáng lớp học FS 40/36x2 CM1*EH - Rạng Đông

767.000₫

Model : FS 40/36x2 CM1*EH
Hãng : Rạng Đông
Tình trạng : Còn hàng

Bộ đèn chiếu bảng FS 40/36x1 CM1*E BACS - Rạng Đông

729.300₫

Bộ đèn chiếu bảng FS 40/36x1 CM1*E BACS - Rạng Đông

729.300₫

Model : FS 40/36x1 CM1*E BACS
Hãng : Rạng Đông
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn huỳnh quang Phân quang đôi 1m2 - FS 40/36x2 M2 PQ

358.600₫

Máng đèn huỳnh quang Phân quang đôi 1m2 - FS 40/36x2 M2 PQ

358.600₫

Model : FS 40/36x2 M2 PQ
Hãng : Rạng Đông
Tình trạng : Còn hàn

Máng đèn huỳnh quang Phân quang đơn 1m2 FS 40/36x1 M2 PQ

229.900₫

Máng đèn huỳnh quang Phân quang đơn 1m2 FS 40/36x1 M2 PQ

229.900₫

Model : FS 40/36x1 M2 PQ
Hãng : Rạng Đông
Tình trạng : Còn hàng

Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đôi FS 40/36 x 2 CM3

284.900₫

Chao đèn huỳnh quang cho doanh nghiệp, loại đôi FS 40/36 x 2 CM3

284.900₫

Model : FS 40/36 x 2 CM3
Hãng : Rạng Đông
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Compact galaxy 5W - CFL 2UT3 5W

30.800₫

Bóng đèn Compact galaxy 5W - CFL 2UT3 5W

30.800₫

Model : CFL 2UT3 5W
Hãng : Rạng Đông
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Compact galaxy Rạng Đông 20W - CFL 3UT4 20W

45.100₫

Bóng đèn Compact galaxy Rạng Đông 20W - CFL 3UT4 20W

45.100₫

Model : CFL 3UT4 20W
Hãng : Rạng Đông
Tình trạng : Còn hàng

Chao đèn downlight compact âm trần CFC - 90

51.700₫

Chao đèn downlight compact âm trần CFC - 90

51.700₫

Model : CFC - 90 
Hãng : Rạng Đông
Tình trạng : Còn hàng

Chao đèn Metal Halide downlight C MH AT01/205 R7s

275.000₫

Chao đèn Metal Halide downlight C MH AT01/205 R7s

275.000₫

Model : C MH AT01/205 R7s
Hãng : Rạng Đông
Tình trạng : Còn hàng

Đèn huỳnh quang chống ẩm đôi 0,6m Rạng Đông D LN CA/2x18W

370.000₫

Đèn huỳnh quang chống ẩm đôi 0,6m Rạng Đông D LN CA/2x18W

370.000₫

Model : D LN CA/2x18W
Hãng : Rạng Đông
Tình trạng : Còn hàng