Đèn ốp trần cảm ứng

Đèn cảm ứng ốp trần KAWASAN KW-326

460.000₫

Đèn cảm ứng ốp trần KAWASAN KW-326

460.000₫

- Mã sản phẩm: KAWASAN KW-326

- Bảo hành: 12 tháng 

Đèn ốp trần cảm ứng chuyển động KAWA KW-PS329B-12W

700.000₫

Đèn ốp trần cảm ứng chuyển động KAWA KW-PS329B-12W

700.000₫

- Mã sản phẩm: KAWA KW-PS329B-12W

- Bảo hành: 12 tháng 

Đèn ốp trần cảm ứng hồng ngoại KAWA KW-325 (LED 8W)

580.000₫

Đèn ốp trần cảm ứng hồng ngoại KAWA KW-325 (LED 8W)

580.000₫

- Mã sản phẩm:KW-325 (LED 8W)

- Bảo hành: 12 tháng 

Đèn ốp trần cảm ứng hồng ngoại KAWA KW-324 (LED 8W)

580.000₫

Đèn ốp trần cảm ứng hồng ngoại KAWA KW-324 (LED 8W)

580.000₫

- Mã sản phẩm: KAWA KW-324 (LED 8W)

- Bảo hành : 12 tháng 

Đèn ốp trần cảm ứng KW-327

620.000₫

Đèn ốp trần cảm ứng KW-327

620.000₫

- Mã sản phẩm:KAWA KW-327

- Bảo hành: 12 tháng 

Đèn ốp trần cảm ứng KW-323 LED 9W

540.000₫

Đèn ốp trần cảm ứng KW-323 LED 9W

540.000₫

- Mã sản phẩm:KAWA KW-323 LED 9W

- Bảo hành: 12 tháng

Đèn ốp trần cảm ứng KW-220 (LED 7W)

470.000₫

Đèn ốp trần cảm ứng KW-220 (LED 7W)

470.000₫

- Mã sản phẩm:KW-220

- Bảo hành: 12 tháng 

Đèn ốp trần cảm ứng KAWA KW-323 LED 8W

510.000₫

Đèn ốp trần cảm ứng KAWA KW-323 LED 8W

510.000₫

- Mã sản phẩm: KAWA KW-323 LED 8W

- Bảo hành: 12 tháng 

Đèn ốp trần cảm ứng KW-MS329-9W

950.000₫

Đèn ốp trần cảm ứng KW-MS329-9W

950.000₫

- Mã sản phẩm: KW-MS329-9W

- Điện áp: 220V ; tần số 50Hz