Hạt mạng

Hộp đầu mạng Commscope/AMP Cat6 6-2111989-3 ( 100 chiếc/ túi. hàng chính hãng )

-30%
Hộp đầu mạng Commscope/AMP Cat6 6-2111989-3 ( 100 chiếc/ túi. hàng chính hãng )

2.089.000₫

2.990.000₫

Hộp đầu mạng Commscope/AMP Cat6 6-2111989-3 ( 100 chiếc/ túi. hàng chính hãng )

2.089.000₫

2.990.000₫

- Mã sản phẩm: Commscope/AMP Cat6 6-2111989-3 

- Không bảo hành 

Hộp đầu mạng RJ45 Cat6 (hộp 100 chiếc)

549.000₫

Hộp đầu mạng RJ45 Cat6 (hộp 100 chiếc)

549.000₫

- Mã sản phẩm: RJ45 

- Chất liệu:  bằng nhựa trong suốt

Hộp đầu mạng Commscope/AMP 5-554720-3 RJ45 Cat5 (100c/ tui) - hàng chính hãng

599.000₫

Hộp đầu mạng Commscope/AMP 5-554720-3 RJ45 Cat5 (100c/ tui) - hàng chính hãng

599.000₫

- Mã sản phẩm: Hộp đầu mạng Commscope/AMP 5-554720-3 RJ45 Cat5 (100c/ túi )

- Không bảo hành 

Đầu mạng RJ45 (nhựa, loại 1)

4.000₫

Đầu mạng RJ45 (nhựa, loại 1)

4.000₫

- Mã sản phẩm: Đầu mạng RJ45

- Không bảo hành

09.111.444.26