Khay tủ mạng

Khay cố định tủ mạng sâu 1000

-32%
Khay cố định tủ mạng sâu 1000

265.000₫

390.000₫

Khay cố định tủ mạng sâu 1000

265.000₫

390.000₫

- Mã sản phẩm: Khay cố định tủ mạng sâu 1000

- Khay tủ rack 1U = 1,75 inch = 4.45cm

Khay cố định tủ mạng sâu 500

-31%
Khay cố định tủ mạng sâu 500

199.000₫

290.000₫

Khay cố định tủ mạng sâu 500

199.000₫

290.000₫

Khay cố định tủ mạng sâu 500

Khay cố định tủ mạng sâu 600

-21%
Khay cố định tủ mạng sâu 600

229.000₫

290.000₫

Khay cố định tủ mạng sâu 600

229.000₫

290.000₫

- Mã sản phẩm: Khay cố định tủ mạng sâu 600

- 1U = 1,75 inch = 4.45cm

 

 

Khay trượt tủ mạng sâu 800

-17%
Khay trượt tủ mạng sâu 800

349.000₫

420.000₫

Khay trượt tủ mạng sâu 800

349.000₫

420.000₫

- Mã sản phẩm: Khay trượt tủ mạng sâu 800

- 1U = 1,75 inch = 4.45cm