Loa gắn trần TOA

Loa âm tường TOA PC-391

-50%
Loa âm tường TOA PC-391

150.000₫

300.000₫

Loa âm tường TOA PC-391

150.000₫

300.000₫

Loa trần gắn nổi TOA PC-2668

-4%
Loa trần gắn nổi TOA PC-2668

490.000₫

511.500₫

Loa trần gắn nổi TOA PC-2668

490.000₫

511.500₫

- Mã sản phẩm: TOA PC-2668

- Hàng chính hãng bảo hành 24 tháng

 

Loa gắn trần tán rộng TOA F-2352SC

-13%
Loa gắn trần tán rộng TOA F-2352SC

1.175.000₫

1.357.000₫

Loa gắn trần tán rộng TOA F-2352SC

1.175.000₫

1.357.000₫

- Mã sản phẩm: TOA F-2352SC

- Hàng chính hãng bảo hành 24 tháng 

 

Loa gắn trần tán rộng TOA F-2352C

-6%
Loa gắn trần tán rộng TOA F-2352C

2.075.000₫

2.208.000₫

Loa gắn trần tán rộng TOA F-2352C

2.075.000₫

2.208.000₫

- Mã sản phẩm: TOA F-2352C

- Bảo hành chính hãng 24 tháng 

Loa gắn trần chống cháy TOA PC-1867FC

-13%
Loa gắn trần chống cháy TOA PC-1867FC

910.000₫

1.050.000₫

Loa gắn trần chống cháy TOA PC-1867FC

910.000₫

1.050.000₫

- Mã sản phẩm: TOA PC-1867FC

- Hàng chính hãng bảo hành 24 tháng 

Loa gắn trần chống cháy TOA PC-1867F

-4%
Loa gắn trần chống cháy TOA PC-1867F

750.000₫

780.000₫

Loa gắn trần chống cháy TOA PC-1867F

750.000₫

780.000₫

- Mã sản phẩm:  TOA PC-1867F

- Hàng nhập khẩu chính hãng bảo hành 12 tháng

Loa gắn trần chịu nước TOA PC-3WR

-1%
Loa gắn trần chịu nước TOA PC-3WR

1.775.000₫

1.800.000₫

Loa gắn trần chịu nước TOA PC-3WR

1.775.000₫

1.800.000₫

- Mã sản phẩm:  TOA PC-3WR

- Bảo hành 24 tháng 

 

 

 

Loa gắn trần chịu nước TOA PC-3CL

-6%
Loa gắn trần chịu nước TOA PC-3CL

2.550.000₫

2.700.000₫

Loa gắn trần chịu nước TOA PC-3CL

2.550.000₫

2.700.000₫

- Mã sản phẩm: TOA PC-3CL

- Bảo hành 24 tháng 

Loa gắn trần chịu nước TOA PC-5CL

-1%
Loa gắn trần chịu nước TOA PC-5CL

2.590.000₫

2.610.000₫

Loa gắn trần chịu nước TOA PC-5CL

2.590.000₫

2.610.000₫

- Mã sản phẩm: TOA PC-5CL

- Hàng chính hãng bảo hành 24 tháng 

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-2852

-1%
Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-2852

990.000₫

1.003.000₫

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-2852

990.000₫

1.003.000₫

- Mã sản phẩm: TOA PC-2852

- Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-2869

-11%
Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-2869

890.000₫

999.000₫

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-2869

890.000₫

999.000₫

- Mã sản phẩm: TOA PC-2869

- Bảo hành 12 tháng 

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-2369

-11%
Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-2369

535.000₫

600.000₫

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-2369

535.000₫

600.000₫

- Mã sản phẩm: TOA PC-2369

- Bảo hành 12 tháng 

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-1869

-2%
Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-1869

490.000₫

500.000₫

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-1869

490.000₫

500.000₫

- Mã sản phẩm: TOA PC-1869

- Bảo hành chính hãng 12 tháng 

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-668RC

949.000₫

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-668RC

949.000₫

- Mã sản phẩm: TOA PC-668RC

- Hàng bảo hành 12 tháng 

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-668R

-2%
Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-668R

878.000₫

900.000₫

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-668R

878.000₫

900.000₫

- Mã sản phẩm: TOA PC-668RC

- Hàng bảo hành 12 tháng 

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-658R

-4%
Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-658R

265.000₫

276.000₫

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-658R

265.000₫

276.000₫

- Mã sản phẩm: TOA PC-658R

- Bảo hành 12 tháng 

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-648R

-6%
Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-648R

240.000₫

256.000₫

Loa gắn trần loại móc treo TOA PC-648R

240.000₫

256.000₫

- Mã sản phẩm:TOA PC-648R

- Bảo hành : 12 tháng 

Bảng điều chỉnh từ xa TOA RC-03

Liên hệ

Bảng điều chỉnh từ xa TOA RC-03

Liên hệ

- Mã sản phẩm: TOA RC-03

- Hàng chính hãng