Màn hình samsung

Màn hình Samsung 27" LS27E591C Curved LED

5.799.000₫

Màn hình Samsung 27" LS27E591C Curved LED

5.799.000₫

- Mã sản phẩm: LS27E591C

- Bảo hành: 24 tháng 

Màn hình Samsung 19.5" LS20D300N LED

2.229.000₫

Màn hình Samsung 19.5" LS20D300N LED

2.229.000₫

- Mã sản phẩm:LS20D300N LED

- Bảo hành: 24 tháng

Màn hình Samsung 27" LC27F390FH Curved LED.

5.399.000₫

Màn hình Samsung 27" LC27F390FH Curved LED.

5.399.000₫

- Mã sản phẩm:C27F390FHE Curved LED

- Bảo hành: 24 tháng

Màn hình Samsung LCD LS22F350FHEXXV 21.5 inch FHD

2.780.000₫

Màn hình Samsung LCD LS22F350FHEXXV 21.5 inch FHD

2.780.000₫

- Mã sản phẩm:LS22F350FHEXXV

- Bảo hành: 24 tháng 

Màn hình Samsung LCD LS20D300NHMXV 19.5 inch

2.230.000₫

Màn hình Samsung LCD LS20D300NHMXV 19.5 inch

2.230.000₫

- Mã sản phẩm: Samsung LCD LS20D300NHMXV

- Bảo hành : 24 tháng 

 

Màn hình Samsung LCD PLS LS19F350 HNEXXV 18.5 inch HD

1.990.000₫

Màn hình Samsung LCD PLS LS19F350 HNEXXV 18.5 inch HD

1.990.000₫

- Mã sản phẩm:  LCD PLS LS19F350

- Bảo hành: 24 tháng