Máng đèn

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RCO98V LED 865/840 W30 L120 22S/GM)

-11%
Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RCO98V LED 865/840 W30 L120 22S/GM)

1.277.000₫

1.440.000₫

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RCO98V LED 865/840 W30 L120 22S/GM)

1.277.000₫

1.440.000₫

Model : RCO98V LED 865/840 W30 L120 22S/GM
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W30 L120 22S/ PCV GM)

-20%
Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W30 L120 22S/ PCV GM)

1.321.000₫

1.660.000₫

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W30 L120 22S/ PCV GM)

1.321.000₫

1.660.000₫

Model : RC098V LED 865/840 W30 L120 22S/ PCV GM
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L600 22S/GM)

-8%
Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L600 22S/GM)

1.430.000₫

1.555.000₫

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L600 22S/GM)

1.430.000₫

1.555.000₫

Model : RC098V LED 865/840 W60 L600 22S/GM
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L120 44S/GM)

-7%
Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L120 44S/GM)

2.150.000₫

2.300.000₫

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L120 44S/GM)

2.150.000₫

2.300.000₫

Model : RC098V LED 865/840 W60 L120 44S/GM
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight T8 (0,6m)

73.000₫

Máng đèn Maxlight T8 (0,6m)

73.000₫

Model : Máng T8
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight T8 (1,2m)

80.000₫

Máng đèn Maxlight T8 (1,2m)

80.000₫

Model : Máng T8
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight T8 chống thấm đơn (0,6m)

Liên hệ

Máng đèn Maxlight T8 chống thấm đơn (0,6m)

Liên hệ

Model : Máng T8 chống thấm đơn 
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight T8 chống thấm đơn (1,2m)

286.000₫

Máng đèn Maxlight T8 chống thấm đơn (1,2m)

286.000₫

Model : Máng T8 chống thấm đơn
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight T8 chống thấm kép (1,2m)

343.000₫

Máng đèn Maxlight T8 chống thấm kép (1,2m)

343.000₫

Model : Máng T8 chống thấm kép
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight T8 chống thấm kép (0,6m)

286.000₫

Máng đèn Maxlight T8 chống thấm kép (0,6m)

286.000₫

Model : Máng T8 chống thấm kép
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight T8 chụp đơn (0,6m)

200.000₫

Máng đèn Maxlight T8 chụp đơn (0,6m)

200.000₫

Model : Máng T8 chụp đơn
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight T8 chụp đơn (1,2m)

250.000₫

Máng đèn Maxlight T8 chụp đơn (1,2m)

250.000₫

Model : Máng T8 chụp đơn
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight T8 chụp kép (1,2m)

315.000₫

Máng đèn Maxlight T8 chụp kép (1,2m)

315.000₫

Model : Máng T8 chụp kép
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight T8 chụp kép (0,6m)

250.000₫

Máng đèn Maxlight T8 chụp kép (0,6m)

250.000₫

Model : Máng T8 chụp kép
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight T8 chống nổ (1x1,2m)

Liên hệ

Máng đèn Maxlight T8 chống nổ (1x1,2m)

Liên hệ

Model : Máng T8 chống nổ
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight T8 chống nổ (2x1,2m)

860.000₫

Máng đèn Maxlight T8 chống nổ (2x1,2m)

860.000₫

Model : Máng T8 chống nổ
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight LED T5 (4W)

119.000₫

Máng đèn Maxlight LED T5 (4W)

119.000₫

Model : Máng LED T5
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight LED T5 (8W)

143.000₫

Máng đèn Maxlight LED T5 (8W)

143.000₫

Model : Máng LED T5
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight LED T5 (12W)

157.000₫

Máng đèn Maxlight LED T5 (12W)

157.000₫

Model : Máng LED T5
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight LED T5 (16W)

193.000₫

Máng đèn Maxlight LED T5 (16W)

193.000₫

Model : Máng LED T5
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight Neon T5 (8W)

63.000₫

Máng đèn Maxlight Neon T5 (8W)

63.000₫

Model : Máng Neon T5
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight Neon T5 (14W)

63.000₫

Máng đèn Maxlight Neon T5 (14W)

63.000₫

Model : Máng Neon T5
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight Neon T5 (21W)

77.000₫

Máng đèn Maxlight Neon T5 (21W)

77.000₫

Model : Máng Neon T5
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight Neon T5 (26W)

86.000₫

Máng đèn Maxlight Neon T5 (26W)

86.000₫

Model : Máng Neon T5
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn Maxlight Neon T5 (28W)

92.000₫

Máng đèn Maxlight Neon T5 (28W)

92.000₫

Model : Máng Neon T5
Hãng : Maxlight
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn huỳnh quang đôi 1m2 FS 40/36 x 2 M9

180.000₫

Máng đèn huỳnh quang đôi 1m2 FS 40/36 x 2 M9

180.000₫

Model : FS 40/36 x 2 M9
Hãng : Rạng Đông
Tình trạng : Còn hàng