Máy bộ đàm Icom

Máy Icom MR 1000TII

Liên hệ

Máy Icom MR 1000TII

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

ICOM MR-1000RII MARINE RADAR

Liên hệ

ICOM MR-1000RII MARINE RADAR

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Thiết bị Radar hàng hải ICOM MR-1200RII

Liên hệ

Thiết bị Radar hàng hải ICOM MR-1200RII

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Thiết bị Radar hàng hải ICOM MR-1200TII

Liên hệ

Thiết bị Radar hàng hải ICOM MR-1200TII

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm Icom - R8500

Liên hệ

Máy bộ đàm Icom - R8500

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm Icom M3003/4003

Liên hệ

Máy bộ đàm Icom M3003/4003

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm ICOM F5061/ F6061

Liên hệ

Máy bộ đàm ICOM F5061/ F6061

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm ICOM M801GMDSS

Liên hệ

Máy bộ đàm ICOM M801GMDSS

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm ICOM M304

Liên hệ

Máy bộ đàm ICOM M304

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm ICOM F5023 / F6023

Liên hệ

Máy bộ đàm ICOM F5023 / F6023

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm Icom M3021/ M4021

Liên hệ

Máy bộ đàm Icom M3021/ M4021

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm sóng HF ICOM 700PRO

Liên hệ

Máy bộ đàm sóng HF ICOM 700PRO

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm hàng hải ICOM M34

Liên hệ

Máy bộ đàm hàng hải ICOM M34

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm sóng HF ICOM 710

Liên hệ

Máy bộ đàm sóng HF ICOM 710

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm cầm tay hàng hải ICOM F15

Liên hệ

Máy bộ đàm cầm tay hàng hải ICOM F15

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm hàng hải ICOM M88 (Phiên bản 2)

Liên hệ

Máy bộ đàm hàng hải ICOM M88 (Phiên bản 2)

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm Hàng hải ICOM M1V

Liên hệ

Máy bộ đàm Hàng hải ICOM M1V

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm trạm ICOM IC-2300H

2.859.000₫

Máy bộ đàm trạm ICOM IC-2300H

2.859.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm ICOM IC-U80 (Phiên bản 1)

1.049.000₫

Máy bộ đàm ICOM IC-U80 (Phiên bản 1)

1.049.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm ICOM IC-U80 (Phiên bản 2)

2.749.000₫

Máy bộ đàm ICOM IC-U80 (Phiên bản 2)

2.749.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm ICOM IC-V82 (Phiên bản 23D01)

3.099.000₫

Máy bộ đàm ICOM IC-V82 (Phiên bản 23D01)

3.099.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm ICOM IC-U82 (Phiên bản 23)

3.099.000₫

Máy bộ đàm ICOM IC-U82 (Phiên bản 23)

3.099.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm ICOM IC-G80 (Phiên bản 3)

Liên hệ

Máy bộ đàm ICOM IC-G80 (Phiên bản 3)

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm ICOM IC-U80 (Phiên bản 3)

Liên hệ

Máy bộ đàm ICOM IC-U80 (Phiên bản 3)

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm hàng hải Icom GM1600E (Phiên bản 31)

Liên hệ

Máy bộ đàm hàng hải Icom GM1600E (Phiên bản 31)

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm gắn xe ICOM 2100H

Liên hệ

Máy bộ đàm gắn xe ICOM 2100H

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm ICOM IC-T70A (Phiên bản 10)

1.649.000₫

Máy bộ đàm ICOM IC-T70A (Phiên bản 10)

1.649.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm cầm tay hàng hải ICOM IC-M24

Liên hệ

Máy bộ đàm cầm tay hàng hải ICOM IC-M24

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm cầm tay ICOM V80

Liên hệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM V80

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm ICOM M802

-5%
Máy bộ đàm ICOM M802

21.880.000₫

22.980.000₫

Máy bộ đàm ICOM M802

21.880.000₫

22.980.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Bộ đàm cầm tay Icom IC - V80

1.748.000₫

Bộ đàm cầm tay Icom IC - V80

1.748.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm hàng hải ICOM IC-F61M

Liên hệ

Máy bộ đàm hàng hải ICOM IC-F61M

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm ICOM IC-V80 (Phiên bản 50)

1.450.000₫

Máy bộ đàm ICOM IC-V80 (Phiên bản 50)

1.450.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm thu phát lưu động hàng hải Icom M304(Phiên bản 1)

2.916.000₫

Máy bộ đàm thu phát lưu động hàng hải Icom M304(Phiên bản 1)

2.916.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm hàng hải ICOM IC-M88 (Phiên bản 12FM)

5.260.000₫

Máy bộ đàm hàng hải ICOM IC-M88 (Phiên bản 12FM)

5.260.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm ICOM IC-F2000

-11%
Máy bộ đàm ICOM IC-F2000

2.640.000₫

2.980.000₫

Máy bộ đàm ICOM IC-F2000

2.640.000₫

2.980.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm ICOM IC-V80 (Phiên bản 60)

Liên hệ

Máy bộ đàm ICOM IC-V80 (Phiên bản 60)

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm hàng hải IC M73

Liên hệ

Máy bộ đàm hàng hải IC M73

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm Icom M422

Liên hệ

Máy bộ đàm Icom M422

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm hàng hải ICOM M72

-17%
Máy bộ đàm hàng hải ICOM M72

5.050.000₫

6.090.000₫

Máy bộ đàm hàng hải ICOM M72

5.050.000₫

6.090.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm hàng hải chống cháy nổ Icom M88 FM

Liên hệ

Máy bộ đàm hàng hải chống cháy nổ Icom M88 FM

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm cầm tay ICOM V8

Liên hệ

Máy bộ đàm cầm tay ICOM V8

Liên hệ

Bảo hành: Sản phẩm đã dừng sản xuất

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm hàng hải Icom M88

Liên hệ

Máy bộ đàm hàng hải Icom M88

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm Icom IC - F1000

Liên hệ

Máy bộ đàm Icom IC - F1000

Liên hệ

Dòng IC-F1000 có độ dày chỉ 24,5mm (0,96 inch) với vỏ chống nước chuẩn IP67. Máy thu phát vô tuyến chịu được độ sâu 1m nước trong vòng 30 phút. Cấu trúc kín bụi ngăn chặn sự xâm nhập của các hạt bụi cực nhỏ, cát, bùn và những vật thể khác.

Máy bộ đàm ICOM IC-G80 (Phiên bản 1)

Liên hệ

Máy bộ đàm ICOM IC-G80 (Phiên bản 1)

Liên hệ

  • Chức năng khóa Bộ lặp (Repeater) và khóa kênh bận.

  • Chức năng tiết kiệm điện và tự động tắt nguồn.

Máy bộ đàm Icom 2200H

Liên hệ

Máy bộ đàm Icom 2200H

Liên hệ

 

UT-118 tùy chọn cung cấp giao tiếp thoại và dữ liệu kỹ thuật số định dạng D-STAR với tốc độ 4,8kb / giây, tương thích với IC-V82 được cài đặt ID-800H và UT-118. Khi được kết nối với máy thu GPS bên ngoài *, thông tin vị trí có thể được trao đổi với các trạm khác.

Máy bộ đàm ICOM IC-V80 (Phiên bản 51)

-7%
Máy bộ đàm ICOM IC-V80 (Phiên bản 51)

1.300.000₫

1.400.000₫

Máy bộ đàm ICOM IC-V80 (Phiên bản 51)

1.300.000₫

1.400.000₫

IC-V80 dễ dàng sử dụng mà không cần sự hướng dẫn đặc biệt nào. Các nút và phím có kích thước lớn giúp dễ thao tác và máy được thiết kế chống trượt, ngay cả khi sử dụng với găng tay.

Máy bộ đàm ICOM IC-G80 (Phiên bản 2)

-7%
Máy bộ đàm ICOM IC-G80 (Phiên bản 2)

1.400.000₫

1.500.000₫

Máy bộ đàm ICOM IC-G80 (Phiên bản 2)

1.400.000₫

1.500.000₫

IC-G80 dễ dàng sử dụng mà không cần sự hướng dẫn đặc biệt nào. Các nút và phím có kích thước lớn giúp dễ thao tác và máy được thiết kế chống trượt, ngay cả khi sử dụng với găng tay.