Máy bộ đàm Motorola

Máy bộ đàm trạm Motorola GM-3188 VHF (45W)

Liên hệ

Máy bộ đàm trạm Motorola GM-3188 VHF (45W)

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 5 ngày

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338Plus

Liên hệ

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338Plus

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm cầm tay GP-308

Liên hệ

Máy bộ đàm cầm tay GP-308

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu kỹ thuật số MOTOTRBO(Motorola) XiR R8200 Repeater

60.000.000₫

Máy trạm chuyển tiếp tín hiệu kỹ thuật số MOTOTRBO(Motorola) XiR R8200 Repeater

60.000.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm di động, gắn xe kỹ thuật số MOTOROBO Motorola XiR M8260/8268

Liên hệ

Máy bộ đàm di động, gắn xe kỹ thuật số MOTOROBO Motorola XiR M8260/8268

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm di động -gắn xe kỹ thuật số MOTOROBO Motorola XiR M8220/8228

Liên hệ

Máy bộ đàm di động -gắn xe kỹ thuật số MOTOROBO Motorola XiR M8220/8228

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm MOTOROBO Motorola XiR P8260/8268

7.639.000₫

Máy bộ đàm MOTOROBO Motorola XiR P8260/8268

7.639.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm MOTOROBO Motorola XiR P8200/8208

1.500.000₫

Máy bộ đàm MOTOROBO Motorola XiR P8200/8208

1.500.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm cầm tay Motorola MagOne A8 VHF

2.449.000₫

Máy bộ đàm cầm tay Motorola MagOne A8 VHF

2.449.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1100 UHF

3.550.000₫

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1100 UHF

3.550.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 UHF( Pin NiHM)

7.399.000₫

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 UHF( Pin NiHM)

7.399.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328 UHF( Pin NiMH) )

6.650.000₫

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328 UHF( Pin NiMH) )

6.650.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm trạm Motorola GM-3188 UHF

Liên hệ

Máy bộ đàm trạm Motorola GM-3188 UHF

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 5 ngày

Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM338 UHF(45W)

Liên hệ

Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM338 UHF(45W)

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM338 UHF(25W)

Liên hệ

Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM338 UHF(25W)

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM338 VHF(45W)

Liên hệ

Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM338 VHF(45W)

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM3688 VHF(45W)

Liên hệ

Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM3688 VHF(45W)

Liên hệ

Bảo hành: 12 Tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM3688 UHF(25W)

Liên hệ

Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM3688 UHF(25W)

Liên hệ

Bảo hành: 12 Tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm cầm tay Motorola MagOne A8 UHF

2.480.000₫

Máy bộ đàm cầm tay Motorola MagOne A8 UHF

2.480.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Bộ đàm cầm tay Motorola GP3188 UHF( Pin NiMH)

-23%
Bộ đàm cầm tay Motorola GP3188 UHF( Pin NiMH)

4.150.000₫

5.420.000₫

Bộ đàm cầm tay Motorola GP3188 UHF( Pin NiMH)

4.150.000₫

5.420.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Bộ đàm cầm tay Motorola GP3188 UHF( Pin Nithium Ion)

5.590.000₫

Bộ đàm cầm tay Motorola GP3188 UHF( Pin Nithium Ion)

5.590.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Bộ đàm cầm tay Motorola GP3188 VHF (Pin NiMH)

5.590.000₫

Bộ đàm cầm tay Motorola GP3188 VHF (Pin NiMH)

5.590.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328 VHF ( pin chống cháy nổ)

6.499.000₫

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328 VHF ( pin chống cháy nổ)

6.499.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328 UHF(pin chống cháy nổ)

6.499.000₫

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328 UHF(pin chống cháy nổ)

6.499.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338 VHF ( Pin chống cháy nổ)

7.499.000₫

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338 VHF ( Pin chống cháy nổ)

7.499.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338 UHF(Pin chống cháy nổ)

7.499.000₫

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338 UHF(Pin chống cháy nổ)

7.499.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM338 VHF(25W)

Liên hệ

Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM338 VHF(25W)

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Bộ đàm cầm tay Motorola GP3188 VHF (Pin Nithium Ion)

Liên hệ

Bộ đàm cầm tay Motorola GP3188 VHF (Pin Nithium Ion)

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338 UHF

Liên hệ

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338 UHF

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 15 ngày

Máy bộ đàm trạm Motorola GM-3188 UHF (45W)

Liên hệ

Máy bộ đàm trạm Motorola GM-3188 UHF (45W)

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 5 ngày

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328Plus

Liên hệ

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP328Plus

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 5 ngày

Máy bộ đàm trạm Motorola GM-3188 VHF (25W)

6.917.000₫

Máy bộ đàm trạm Motorola GM-3188 VHF (25W)

6.917.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 5 ngày

Bộ đàm cầm tay Motorola GP2000s

-7%
Bộ đàm cầm tay Motorola GP2000s

2.979.000₫

3.190.000₫

Bộ đàm cầm tay Motorola GP2000s

2.979.000₫

3.190.000₫

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao hàng trong 5 ngày

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 VHF(Pin NiMH)

Liên hệ

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 VHF(Pin NiMH)

Liên hệ

Bảo hành: 12 tháng

Đặt hàng: Giao ngay

Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM3688 UHF(45W)

Liên hệ

Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM3688 UHF(45W)

Liên hệ

GM3688 hỗ trợ đầy đủ các phương thức chuyển tín hiệu như MDC1200, Chuyển tín hiệu DTMF, Gọi nhanh II.

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 UHF (Pin Lithium Ion)

Liên hệ

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 UHF (Pin Lithium Ion)

Liên hệ

Máy CP1300 được thiết kế sử dụng pin Li-ion nhằm kéo dài thời gian sử dụng

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338 VHF (Pin NiMH)

-7%
Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338 VHF (Pin NiMH)

1.400.000₫

1.500.000₫

Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338 VHF (Pin NiMH)

1.400.000₫

1.500.000₫

Thiết kế theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ (MIL-STD C/D/E/F) nhỏ gọn trong lòng bàn tay nhưng rắn chắc, trọng lượng nhẹ. Âm thanh loa lớn 2000mW, trong trẻo và rõ giúp có thể sử dụng tốt tại môi trường làm việc có nhiều tiếng ồn.

Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM3688 VHF(25W)

-8%
Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM3688 VHF(25W)

1.100.000₫

1.200.000₫

Máy bộ đàm di động - gắn xe Motorola GM3688 VHF(25W)

1.100.000₫

1.200.000₫

Thiết kế theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ (MIL-STD C/D/E/F) nhỏ gọn trong lòng bàn tay nhưng rắn chắc, trọng lượng nhẹ. Âm thanh loa lớn 2000mW, trong trẻo và rõ giúp có thể sử dụng tốt tại môi trường làm việc có nhiều tiếng ồn.

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1100 VHF ( Pin NiHM)

-7%
Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1100 VHF ( Pin NiHM)

1.300.000₫

1.400.000₫

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1100 VHF ( Pin NiHM)

1.300.000₫

1.400.000₫

Thiết kế theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ (MIL-STD C/D/E/F) nhỏ gọn trong lòng bàn tay nhưng rắn chắc, trọng lượng nhẹ. Âm thanh loa lớn 2000mW, trong trẻo và rõ giúp có thể sử dụng tốt tại môi trường làm việc có nhiều tiếng ồn.

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 VHF(Pin Lithium Ion)

Liên hệ

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 VHF(Pin Lithium Ion)

Liên hệ

- Thân máy: AZH03KEH8AA7 /AZH03-Q/R-H8AA7
- Pin sạc: PMNN4081A (Nithium Ion)
- Bộ sạc: PMLN5396
- Anten: HAD9742