Máy bộ đàm Motorola

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 VHF(Pin Lithium Ion)

Liên hệ

Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1300 VHF(Pin Lithium Ion)

Liên hệ

- Thân máy: AZH03KEH8AA7 /AZH03-Q/R-H8AA7
- Pin sạc: PMNN4081A (Nithium Ion)
- Bộ sạc: PMLN5396
- Anten: HAD9742

09.111.444.26