Máy tính đồng bộ

Máy tính PC Dell Inspiron 3668 70121544 Kabylake mới nhất

12.899.000₫

Máy tính PC Dell Inspiron 3668 70121544 Kabylake mới nhất

12.899.000₫

- Mã sản phẩm: PC Dell Inspiron 3668 70121544

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy tính PC Dell Vostro 3668MT PWVK44W

14.799.000₫

Máy tính PC Dell Vostro 3668MT PWVK44W

14.799.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Vostro 3668MT PWVK44W

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy tính PC Dell Inspiron 3268S 70126168 - Thiết kế nhỏ gọn - Giá thành hợp lý 

7.299.000₫

Máy tính PC Dell Inspiron 3268S 70126168 - Thiết kế nhỏ gọn - Giá thành hợp lý 

7.299.000₫

- Mã sản phẩm: Máy tính PC Dell Inspiron 3268S 70126168

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy tính PC Dell Vostro 3668MT MTI71117 i7 VGA 4G

18.299.000₫

Máy tính PC Dell Vostro 3668MT MTI71117 i7 VGA 4G

18.299.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Vostro 3668MT MTI71117

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy tính PC Dell Vostro 3650MT MTPG4400 - Hiệu năng xử lý tốt

7.099.000₫

Máy tính PC Dell Vostro 3650MT MTPG4400 - Hiệu năng xử lý tốt

7.099.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Vostro 3650MT MTPG4400

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy tính PC Dell Vostro 3668MT PWVK42 thiết kế hiện đại 

12.499.000₫

Máy tính PC Dell Vostro 3668MT PWVK42 thiết kế hiện đại 

12.499.000₫

- Mã sản phẩm: PC Dell Vostro 3668MT PWVK42

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy tính PC Dell Inspiron 3647ST STI53324 i5 tiết kiệm điện năng tiêu thụ

11.789.000₫

Máy tính PC Dell Inspiron 3647ST STI53324 i5 tiết kiệm điện năng tiêu thụ

11.789.000₫

- Mã sản phẩm:  PC Dell Inspiron 3647ST STI53324

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy tính PC Dell Optiplex 3050MT 42OT35D006 -thiết kế nhỏ gọn để không chiếm nhiều diện tích 

14.999.000₫

Máy tính PC Dell Optiplex 3050MT 42OT35D006 -thiết kế nhỏ gọn để không chiếm nhiều diện tích 

14.999.000₫

- Mã sản phẩm: PC Dell Optiplex 3050MT 42OT35D006

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy bộ HP Pavilion 570-p020l Z8H78AA-Kết nối nhanh chóng và ổn định

12.499.000₫

Máy bộ HP Pavilion 570-p020l Z8H78AA-Kết nối nhanh chóng và ổn định

12.499.000₫

- Mã sản phẩm: HP Pavilion 570-p020l Z8H78AA

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy tính bộ HP Pavilion 570-p011l Z8H69AA model mới nhất

7.149.000₫

Máy tính bộ HP Pavilion 570-p011l Z8H69AA model mới nhất

7.149.000₫

- Mã sản phẩm: HP Pavilion 570-p011l Z8H69AA

- Bảo hành: 12 tháng

Máy tính Dell Optiplex 3046SFF, kiểu dáng Small Form

11.299.000₫

Máy tính Dell Optiplex 3046SFF, kiểu dáng Small Form

11.299.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Optiplex 3046SFF

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy bộ Dell Vostro 3668MT PWVK44 mới nhất

13.699.000₫

Máy bộ Dell Vostro 3668MT PWVK44 mới nhất

13.699.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Vostro 3668MT PWVK44

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy tính bộ Dell Vostro 3268 70119899 mới nhất, cấu hình khủng

10.799.000₫

Máy tính bộ Dell Vostro 3268 70119899 mới nhất, cấu hình khủng

10.799.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Vostro 3268 70119899

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy tính Dell Inspiron 3650 42IT350001 mới nhất

7.099.000₫

Máy tính Dell Inspiron 3650 42IT350001 mới nhất

7.099.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron 3650 42IT350001

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy tính PC Dell Vostro 3668MT 70126168 

8.399.000₫

Máy tính PC Dell Vostro 3668MT 70126168 

8.399.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Vostro 3668MT 70126168

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy bộ Dell Vostro 3268 70119899

10.799.000₫

Máy bộ Dell Vostro 3268 70119899

10.799.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Vostro 3268 70119899 

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy tính PC Dell Inspiron 3268SFF STI58015 mới nhất

11.699.000₫

Máy tính PC Dell Inspiron 3268SFF STI58015 mới nhất

11.699.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron 3268SFF STI58015

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy tính PC HP Pavilion 570-p013l Z8H71AA cấu hình mới nhất

8.699.000₫

Máy tính PC HP Pavilion 570-p013l Z8H71AA cấu hình mới nhất

8.699.000₫

- Mã sản phẩm: HP Pavilion 570-p013l Z8H71AA

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy bộ Dell Inspiron 3668 MTI31233-4G-1T, Kiểu dáng Mini

8.599.000₫

Máy bộ Dell Inspiron 3668 MTI31233-4G-1T, Kiểu dáng Mini

8.599.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron 3668 MTI31233-4G-1T

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy tính PC Dell Vostro 3668MT  MTI75216  cấu hình khủng 

17.999.000₫

Máy tính PC Dell Vostro 3668MT  MTI75216  cấu hình khủng 

17.999.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Vostro 3668MT  MTI75216

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy tính PC Dell Inspiron 3668 42IT360004 mới nhất, kiểu dáng Mini Tower

7.299.000₫

Máy tính PC Dell Inspiron 3668 42IT360004 mới nhất, kiểu dáng Mini Tower

7.299.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron 3668 42IT360004

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy tính bộ Dell Vostro 3669 42VT360008

8.599.000₫

Máy tính bộ Dell Vostro 3669 42VT360008

8.599.000₫

- Mã sản phẩm:  Dell Vostro 3669 42VT360008

- Bảo hành: 12 tháng