Máy tính & Linh kiện

Ổ cứng giám sát Seagate 8TB ST8000VX0002

-6%
Ổ cứng giám sát Seagate 8TB ST8000VX0002

8.500.000₫

9.000.000₫

Ổ cứng giám sát Seagate 8TB ST8000VX0002

8.500.000₫

9.000.000₫

- Cung cấp đồng thời 16 luồng dữ liệu HD 
- Hoạt động liên tục 24×7 trên các thiết bị DVR 
- Số vòng quay: 7200 rpm 
- Chuẩn: Sata 3 
- Bộ nhớ đệm: 128MB Cache 
- Dung lượng: 1TB

Laptop Acer Aspire E5-576G-57Y2 NX.GSBSV.001

-8%
Laptop Acer Aspire E5-576G-57Y2 NX.GSBSV.001

12.550.000₫

13.690.000₫

Laptop Acer Aspire E5-576G-57Y2 NX.GSBSV.001

12.550.000₫

13.690.000₫

- Mã sản phẩm: E5-576G-57Y2 NX.GSBSV.001

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Acer Swift SF314-54-38J3 NX.GXZSV.005

-11%
Laptop Acer Swift SF314-54-38J3 NX.GXZSV.005

12.999.000₫

14.589.000₫

Laptop Acer Swift SF314-54-38J3 NX.GXZSV.005

12.999.000₫

14.589.000₫

- Mã sản phẩm: Acer Swift SF314-54-38J3 NX.GXZSV.005

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Acer Swift SF114-32-P2SG NX.GZJSV.001

-9%
Laptop Acer Swift SF114-32-P2SG NX.GZJSV.001

9.300.000₫

10.230.000₫

Laptop Acer Swift SF114-32-P2SG NX.GZJSV.001

9.300.000₫

10.230.000₫

- Mã sản phẩm: Acer Swift SF114-32-P2SG NX.GZJSV.001

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Gaming Inspiron G7 15 N7588A - Vỏ nhôm

-8%
Laptop Dell Gaming Inspiron G7 15 N7588A - Vỏ nhôm

22.740.000₫

24.590.000₫

Laptop Dell Gaming Inspiron G7 15 N7588A - Vỏ nhôm

22.740.000₫

24.590.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Gaming Inspiron G7 15 N7588A

- Bảo hạnh: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron 5379 C3TI7501W

-11%
Laptop Dell Inspiron 5379 C3TI7501W

19.590.000₫

21.890.000₫

Laptop Dell Inspiron 5379 C3TI7501W

19.590.000₫

21.890.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron 5379 C3TI7501W

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron Gaming G3 3579 70165058

-9%
Laptop Dell Inspiron Gaming G3 3579 70165058

23.290.000₫

25.490.000₫

Laptop Dell Inspiron Gaming G3 3579 70165058

23.290.000₫

25.490.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron Gaming G3 3579

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Vostro 7570 70158003

-7%
Laptop Dell Vostro 7570 70158003

26.400.000₫

28.500.000₫

Laptop Dell Vostro 7570 70158003

26.400.000₫

28.500.000₫

- Mã sản phẩm:  Dell Vostro 7570 70158003

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Gaming Inspiron G7 15 N7588D - Vỏ nhôm

-14%
Laptop Dell Gaming Inspiron G7 15 N7588D - Vỏ nhôm

16.997.000₫

19.850.000₫

Laptop Dell Gaming Inspiron G7 15 N7588D - Vỏ nhôm

16.997.000₫

19.850.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Gaming Inspiron G7 15 N7588D

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron 15 3576 70157552

-12%
Laptop Dell Inspiron 15 3576 70157552

15.480.000₫

17.650.000₫

Laptop Dell Inspiron 15 3576 70157552

15.480.000₫

17.650.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron 15 3576 

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron 15 N7570 (N5I5102OW)

-15%
Laptop Dell Inspiron 15 N7570 (N5I5102OW)

16.819.000₫

19.860.000₫

Laptop Dell Inspiron 15 N7570 (N5I5102OW)

16.819.000₫

19.860.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron 15 N7570

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Vostro V3578B

Liên hệ

Laptop Dell Vostro V3578B

Liên hệ

- Mã sản phẩm:  Dell Vostro V3578B

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Gaming Inspiron 5482 C4TI5017W

-10%
Laptop Dell Gaming Inspiron 5482 C4TI5017W

21.150.000₫

23.450.000₫

Laptop Dell Gaming Inspiron 5482 C4TI5017W

21.150.000₫

23.450.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Gaming Inspiron 5482

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron N3567P

-10%
Laptop Dell Inspiron N3567P

11.900.000₫

13.200.000₫

Laptop Dell Inspiron N3567P

11.900.000₫

13.200.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron N3567P

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF21

-8%
Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF21

12.520.000₫

13.590.000₫

Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF21

12.520.000₫

13.590.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Vostro 3578 

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron 5482 70170105

-9%
Laptop Dell Inspiron 5482 70170105

19.990.000₫

21.980.000₫

Laptop Dell Inspiron 5482 70170105

19.990.000₫

21.980.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron 5482

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron 15 5570 244YV1

-9%
Laptop Dell Inspiron 15 5570 244YV1

15.390.000₫

16.890.000₫

Laptop Dell Inspiron 15 5570 244YV1

15.390.000₫

16.890.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron 15 5570

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron 5370A P87G001 Silver

-10%
Laptop Dell Inspiron 5370A P87G001 Silver

17.890.000₫

19.890.000₫

Laptop Dell Inspiron 5370A P87G001 Silver

17.890.000₫

19.890.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron 5370A P87G001

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Latitude 3590 70160396

-6%
Laptop Dell Latitude 3590 70160396

11.590.000₫

12.350.000₫

Laptop Dell Latitude 3590 70160396

11.590.000₫

12.350.000₫

- Mã sản phẩm:  Dell Latitude 3590 70160396

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron 13 5379 JYN0N1

-5%
Laptop Dell Inspiron 13 5379 JYN0N1

15.899.000₫

16.780.000₫

Laptop Dell Inspiron 13 5379 JYN0N1

15.899.000₫

16.780.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron 13 5379 JYN0N1

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron N3576E P63F002

-15%
Laptop Dell Inspiron N3576E P63F002

11.249.000₫

13.290.000₫

Laptop Dell Inspiron N3576E P63F002

11.249.000₫

13.290.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron N3576E P63F002

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Latitude 3490 70156590

-8%
Laptop Dell Latitude 3490 70156590

11.499.000₫

12.450.000₫

Laptop Dell Latitude 3490 70156590

11.499.000₫

12.450.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Latitude 3490 70156590

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron 14 5480 X6C892

-7%
Laptop Dell Inspiron 14 5480 X6C892

23.990.000₫

25.900.000₫

Laptop Dell Inspiron 14 5480 X6C892

23.990.000₫

25.900.000₫

- Mã sản phẩm:  Dell Inspiron 14 5480 X6C892

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron N5370B P87G001 Pink

-6%
Laptop Dell Inspiron N5370B P87G001 Pink

15.790.000₫

16.790.000₫

Laptop Dell Inspiron N5370B P87G001 Pink

15.790.000₫

16.790.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron N5370B P87G001 Pink

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Vostro 5471 VTI5207W - Silver

-9%
Laptop Dell Vostro 5471 VTI5207W - Silver

14.490.000₫

15.990.000₫

Laptop Dell Vostro 5471 VTI5207W - Silver

14.490.000₫

15.990.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Vostro 5471 VTI5207W

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Latitude 3490 L3490I516DF

-9%
Laptop Dell Latitude 3490 L3490I516DF

13.245.000₫

14.590.000₫

Laptop Dell Latitude 3490 L3490I516DF

13.245.000₫

14.590.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Latitude 3490 L3490I516DF

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Vostro 14 3478 70160119

-16%
Laptop Dell Vostro 14 3478 70160119

11.122.000₫

13.280.000₫

Laptop Dell Vostro 14 3478 70160119

11.122.000₫

13.280.000₫

- Mã sản phẩm:  Dell Vostro 14 3478 

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron N3567S (P63F002)

-9%
Laptop Dell Inspiron N3567S (P63F002)

9.490.000₫

10.390.000₫

Laptop Dell Inspiron N3567S (P63F002)

9.490.000₫

10.390.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron N3567S

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron N3576 C5I31132F

-7%
Laptop Dell Inspiron N3576 C5I31132F

9.681.000₫

10.450.000₫

Laptop Dell Inspiron N3576 C5I31132F

9.681.000₫

10.450.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron N3576 C5I31132F

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron 3476 C4I51121

-16%
Laptop Dell Inspiron 3476 C4I51121

10.860.000₫

12.990.000₫

Laptop Dell Inspiron 3476 C4I51121

10.860.000₫

12.990.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron 3476 C4I51121

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron 5370 N3I3002W

-8%
Laptop Dell Inspiron 5370 N3I3002W

14.689.000₫

15.980.000₫

Laptop Dell Inspiron 5370 N3I3002W

14.689.000₫

15.980.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron 5370 N3I3002W 
- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Vostro 5471 70146452

-9%
Laptop Dell Vostro 5471 70146452

21.290.000₫

23.450.000₫

Laptop Dell Vostro 5471 70146452

21.290.000₫

23.450.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Vostro 5471

 

Laptop Dell Vostro 5568 70134546

-9%
Laptop Dell Vostro 5568 70134546

13.300.000₫

14.560.000₫

Laptop Dell Vostro 5568 70134546

13.300.000₫

14.560.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Vostro 5568 70134546

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF1

-13%
Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF1

14.689.000₫

16.790.000₫

Laptop Dell Vostro 3578 NGMPF1

14.689.000₫

16.790.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Vostro 3578 NGMPF1

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron N3576A P63F002N76A

-11%
Laptop Dell Inspiron N3576A P63F002N76A

9.335.000₫

10.450.000₫

Laptop Dell Inspiron N3576A P63F002N76A

9.335.000₫

10.450.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron N3576A P63F002N76A

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Inspiron 14 3476 8J61P11

-6%
Laptop Dell Inspiron 14 3476 8J61P11

11.689.000₫

12.450.000₫

Laptop Dell Inspiron 14 3476 8J61P11

11.689.000₫

12.450.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Inspiron 14 3476 8J61P11

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Vostro 5370 42VN530W01

-12%
Laptop Dell Vostro 5370 42VN530W01

16.619.000₫

18.790.000₫

Laptop Dell Vostro 5370 42VN530W01

16.619.000₫

18.790.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Vostro 5370 42VN530W01

- Bảo hành: 12 tháng 

Laptop Dell Vostro 5568 70169219

-26%
Laptop Dell Vostro 5568 70169219

13.989.000₫

18.990.000₫

Laptop Dell Vostro 5568 70169219

13.989.000₫

18.990.000₫

- Mã sản phẩm: Dell Vostro 5568

- Bảo hành: 12 tháng 

 

CHUỘT ELECOM M-Y6URRD - Giá rẻ nhất - 09.111.444.26

149.000₫

CHUỘT ELECOM M-Y6URRD - Giá rẻ nhất - 09.111.444.26

149.000₫

- Mã sản phẩm: ELECOM M-Y6URRD

- Chuột: có dây 

Chuột máy tính Elecom M-Y6URPN  - Giá rẻ - 09.111.444.26

Liên hệ

Chuột máy tính Elecom M-Y6URPN  - Giá rẻ - 09.111.444.26

Liên hệ

- Mã sản phẩm: Elecom M-Y6URPN

- Chuột: Có dây

CHUỘT KHÔNG DÂY LOGITECH B175 - hàng chính hãng - 09.111.444.26

149.000₫

CHUỘT KHÔNG DÂY LOGITECH B175 - hàng chính hãng - 09.111.444.26

149.000₫

- Mã sản phẩm: LOGITECH B175

- Bảo hành: 12 tháng 

CHUỘT LOGITECH M105 - hàng chính hãng - 09.111.444.26

140.000₫

CHUỘT LOGITECH M105 - hàng chính hãng - 09.111.444.26

140.000₫

- Mã sản phẩm: M105

- Bảo hành: 12 tháng 

CHUỘT RAPOO N1130 - Giá rẻ nhất - 09.111.444.26

115.000₫

CHUỘT RAPOO N1130 - Giá rẻ nhất - 09.111.444.26

115.000₫

- Mã sản phẩm: N1130

- Bảo hành: 12 tháng 

CHUỘT MÁY TÍNH ANITECH A101

75.000₫

CHUỘT MÁY TÍNH ANITECH A101

75.000₫

- Mã sản phẩm:ANITECH A101

- Bảo hành: 12 tháng 

CHUỘT KHÔNG DÂY FORTER V181

79.000₫

CHUỘT KHÔNG DÂY FORTER V181

79.000₫

CHUỘT LOGITECH B100 - Bảo hành 36 tháng 

75.000₫

CHUỘT LOGITECH B100 - Bảo hành 36 tháng 

75.000₫

- Mã sản phẩm: LOGITECH B100

- Bảo hành: 36 tháng 

CHUỘT KHÔNG DÂY FORTER V182

89.000₫

CHUỘT KHÔNG DÂY FORTER V182

89.000₫

- Mã sản phẩm: FORTER V182

- Bảo hành: 12 tháng 

CHUỘT VI TÍNH RAPOO N1050 - Giá rẻ nhất

59.000₫

CHUỘT VI TÍNH RAPOO N1050 - Giá rẻ nhất

59.000₫

- Mã sản phẩm : RAPOO N1050

- Phím chức năng: Standard

09.111.444.26