Ổ cắm kéo dài

Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (4UBC)

-6%
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (4UBC)

240.000₫

255.000₫

Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (4UBC)

240.000₫

255.000₫

Model : 4UBC
Mã hàng : 0
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (4UBCW)

260.000₫

Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (4UBCW)

260.000₫

Model : 4UBCW
Mã hàng : 0
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (6UBC)

-10%
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (6UBC)

270.000₫

300.000₫

Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (6UBC)

270.000₫

300.000₫

Model : 6UBC
Mã hàng : 0
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (6UBCW)

-8%
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (6UBCW)

280.000₫

305.000₫

Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (6UBCW)

280.000₫

305.000₫

Model : 6UBCW
Mã hàng : 0
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (8UC)

-14%
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (8UC)

150.000₫

175.000₫

Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (8UC)

150.000₫

175.000₫

Model : 8UC
Mã hàng : 0
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (8UCW)

-11%
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (8UCW)

160.000₫

180.000₫

Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ - Nhật có 2 cổng USB 5V - 1A (8UCW)

160.000₫

180.000₫

Model : 8UCW
Mã hàng : 0
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

CÔNG TẮC C (CẦU THANG ) - CẮM NHANH WEV5002

-35%
CÔNG TẮC C (CẦU THANG ) - CẮM NHANH WEV5002

45.600₫

70.000₫

CÔNG TẮC C (CẦU THANG ) - CẮM NHANH WEV5002

45.600₫

70.000₫

Model : WEV5002
Mã hàng : 32016007
Bảo hành : 
Hãng : PANASONIC
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài phổ thông, bảo vệ quá tải bằng CB (4S5)

-6%
Ổ cắm kéo dài phổ thông, bảo vệ quá tải bằng CB (4S5)

75.000₫

80.000₫

Ổ cắm kéo dài phổ thông, bảo vệ quá tải bằng CB (4S5)

75.000₫

80.000₫

Model : 4S5
Mã hàng : 
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài phổ thông, bảo vệ quá tải bằng CB (4S3)

-5%
Ổ cắm kéo dài phổ thông, bảo vệ quá tải bằng CB (4S3)

62.000₫

65.000₫

Ổ cắm kéo dài phổ thông, bảo vệ quá tải bằng CB (4S3)

62.000₫

65.000₫

Model : 4S3
Mã hàng : 
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài phổ thông, bảo vệ quá tải bằng CB (3S3W)

-5%
Ổ cắm kéo dài phổ thông, bảo vệ quá tải bằng CB (3S3W)

62.000₫

65.000₫

Ổ cắm kéo dài phổ thông, bảo vệ quá tải bằng CB (3S3W)

62.000₫

65.000₫

Model : 3S3W
Mã hàng : 
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài phổ thông, bảo vệ quá tải bằng CB (3S5)

-1%
Ổ cắm kéo dài phổ thông, bảo vệ quá tải bằng CB (3S5)

74.000₫

75.000₫

Ổ cắm kéo dài phổ thông, bảo vệ quá tải bằng CB (3S5)

74.000₫

75.000₫

Model : 3S5
Mã hàng : 
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài phổ thông, bảo vệ quá tải bằng CB (3S3)

-8%
Ổ cắm kéo dài phổ thông, bảo vệ quá tải bằng CB (3S3)

60.000₫

65.000₫

Ổ cắm kéo dài phổ thông, bảo vệ quá tải bằng CB (3S3)

60.000₫

65.000₫

Model : 3S3
Mã hàng : 
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài phổ thông có 1 công tắc tổng LIOA (4TS5-2)

-5%
Ổ cắm kéo dài phổ thông có 1 công tắc tổng LIOA (4TS5-2)

55.000₫

58.000₫

Ổ cắm kéo dài phổ thông có 1 công tắc tổng LIOA (4TS5-2)

55.000₫

58.000₫

Model : 4TS5-2
Mã hàng : 
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài phổ thông có 1 công tắc tổng LIOA (4TS3-2)

-5%
Ổ cắm kéo dài phổ thông có 1 công tắc tổng LIOA (4TS3-2)

55.000₫

58.000₫

Ổ cắm kéo dài phổ thông có 1 công tắc tổng LIOA (4TS3-2)

55.000₫

58.000₫

Model : 4TS3-2
Mã hàng : 
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài phổ thông có 1 công tắc tổng LIOA (3TS5-2)

-9%
Ổ cắm kéo dài phổ thông có 1 công tắc tổng LIOA (3TS5-2)

50.000₫

55.000₫

Ổ cắm kéo dài phổ thông có 1 công tắc tổng LIOA (3TS5-2)

50.000₫

55.000₫

Model : 3TS5-2
Mã hàng : 
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài phổ thông có 1 công tắc tổng LIOA (3TS3-2)

-10%
Ổ cắm kéo dài phổ thông có 1 công tắc tổng LIOA (3TS3-2)

45.000₫

50.000₫

Ổ cắm kéo dài phổ thông có 1 công tắc tổng LIOA (3TS3-2)

45.000₫

50.000₫

Model : 3TS3-2
Mã hàng : 
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm 3 ổ công suất cao - 3m - 3 lẩu hãng LIOA (S3TC)

-11%
Ổ cắm 3 ổ công suất cao - 3m - 3 lẩu hãng LIOA (S3TC)

49.000₫

55.000₫

Ổ cắm 3 ổ công suất cao - 3m - 3 lẩu hãng LIOA (S3TC)

49.000₫

55.000₫

Model : S3TC
Mã hàng : 
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO ổ cắm 1 pha 3 dây (QN1P16CCA-10)

320.000₫

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO ổ cắm 1 pha 3 dây (QN1P16CCA-10)

320.000₫

Model : QN1P16CCA-10
Mã hàng : 0
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO ổ cắm 1 pha 3 dây (QN1P16CCA-15)

365.000₫

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO ổ cắm 1 pha 3 dây (QN1P16CCA-15)

365.000₫

Model : QN1P16CCA-15
Mã hàng : 0
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO ổ cắm 1 pha 3 dây (QT1P16CCA-20)

460.000₫

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO ổ cắm 1 pha 3 dây (QT1P16CCA-20)

460.000₫

Model : QT1P16CCA-20
Mã hàng : 0
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO ổ cắm 1 pha 3 dây (QT1P16CCA-25)

500.000₫

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO ổ cắm 1 pha 3 dây (QT1P16CCA-25)

500.000₫

Model : QT1P16CCA-25
Mã hàng : 0
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO ổ cắm 1 pha 3 dây (QN1P25CCA-10)

400.000₫

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO ổ cắm 1 pha 3 dây (QN1P25CCA-10)

400.000₫

Model : QN1P25CCA-10
Mã hàng : 0
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO ổ cắm 1 pha 3 dây (QN1P25CCA-15)

515.000₫

Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO ổ cắm 1 pha 3 dây (QN1P25CCA-15)

515.000₫

Model : QN1P25CCA-15
Mã hàng : 0
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm kéo dài công suất lớn LIOA (5OFSSA2.5-3)

273.000₫

Ổ cắm kéo dài công suất lớn LIOA (5OFSSA2.5-3)

273.000₫

Model : 5OFSSA2.5-3
Mã hàng : 
Bảo hành : 
Hãng : LiOA
Tình trạng : Còn hàng

09.111.444.26