Phụ kiện mạng khác

Tool nhấn mạng Krone

650.000₫

Tool nhấn mạng Krone

650.000₫

- Mã sản phẩm: Tool nhấn mạng Krone

- Không bảo hành

PatchCord Commscope/AMP 1-185924...

109.000₫

PatchCord Commscope/AMP 1-1859247-0 Cat6 SL, Blu, 10 Ft

109.000₫

- Mã sản phẩm: PatchCord Commscope/AMP 1-1859247-0 Cat6 SL, Blu, 10 Ft

- Không bảo hành 

PatchCord Commscope/AMP 1859239-...

85.000₫

PatchCord Commscope/AMP 1859239-7 Cat5e SL, Blu, 7 Ft

85.000₫

- Mã sản phẩm: PatchCord Commscope/AMP 1859239-7 Cat5e SL, Blu, 7 Ft

- Không bảo hành 

PatchCord Commscope/AMP 1859243-...

99.000₫

PatchCord Commscope/AMP 1859243-7 Cat5e SL, 7 Ft

99.000₫

- Mã sản phẩm: Commscope/AMP 1859243-7 Cat5e SL, Yellow, 7 Ft

- Không bảo hành 

PatchCord Commscope/AMP 1-185924...

95.000₫

PatchCord Commscope/AMP 1-1859243-0 Cat5e SL, Yellow, 10 Ft

95.000₫

- Mã sản phẩm: PatchCord Commscope/AMP 1-1859243-0 Cat5e SL, Yellow, 10 Ft

- Không bảo hành 

PatchCord Commscope/AMP 1-185924...

95.000₫

PatchCord Commscope/AMP 1-1859241-0 Cat5e SL, Red, 10 Ft

95.000₫

- Mã sản phẩm: PatchCord Commscope/AMP 1-1859241-0 Cat5e SL, Red, 10 Ft

- Không bảo hành

Kìm bấm mạng Commscope/AMP 79...

9.800.000₫

Kìm bấm mạng Commscope/AMP 790163-5 cat6 (Hand Tool,w/Die Set,Cat6,RJ45 Mod Plug,OD 6-7 mm, hàng chính hãng)

9.800.000₫

- Mã sản phẩm: Kìm bấm mạng Commscope/AMP 790163-5 cat6

- KHông bảo hành

PatchCord Commscope/AMP 1859241-...

95.000₫

PatchCord Commscope/AMP 1859241-7 Cat5e SL, Red, 7 Ft

95.000₫

- Mã sản phẩm:  PatchCord Commscope/AMP 1859241-7 Cat5e SL, Red, 7 Ft

- Không bảo hành 

Patch panel Commscope/AMP 147915...

4.490.000₫

Patch panel Commscope/AMP 1479155-2 48 cổng cat5

4.490.000₫

- Mã sản phẩm:  Commscope/AMP 1479155-2 48 cổng cat5 

- Không bảo hành 

Cuộn Cáp mạng AM Tako Cat6 6222 ...

990.000₫

Cuộn Cáp mạng AM Tako Cat6 6222 (cuộn 305m)

990.000₫

- Mã sản phẩm: Cuộn Cáp mạng AM Tako Cat6 6222

- Không bảo hành 

09.111.444.26