Phụ kiện tổng đài

Cáp điện thoại Sino 4 lõi (200 mét/cuộn)

-22%
Cáp điện thoại Sino 4 lõi (200 mét/cuộn)

690.000₫

890.000₫

Cáp điện thoại Sino 4 lõi (200 mét/cuộn)

690.000₫

890.000₫

- Mã sản phẩm: Cáp điện thoại Sino 4 lõi (200 mét/cuộn)

- Không bảo hành 

Cáp điện thoại Sino 8 lõi (200m/ cuộn)

-32%
Cáp điện thoại Sino 8 lõi (200m/ cuộn)

1.150.000₫

1.690.000₫

Cáp điện thoại Sino 8 lõi (200m/ cuộn)

1.150.000₫

1.690.000₫

- Mã sản phẩm: Cáp điện thoại Sino 8 lõi (200m/ cuộn)

- Không bảo hành