Sản phẩm khuyến mãi

Thang nhôm rút Nikawa NK-48

-21%
Thang nhôm rút Nikawa NK-48

2.750.000₫

3.500.000₫

Thang nhôm rút Nikawa NK-48

2.750.000₫

3.500.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 4,8m

Độ dày mặt bậc 1,2 - 1,5mm

Chiều dài rút gọn 100cm

Số bậc 14 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Thang nhôm rút Sumika SK 380 blue

-22%
Thang nhôm rút Sumika SK 380 blue

1.550.000₫

2.000.000₫

Thang nhôm rút Sumika SK 380 blue

1.550.000₫

2.000.000₫

Chiều cao rút gọn 81cm

Độ dày 1,2mm - 1,5mm

Số bậc 13 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Thang nhôm bàn Nikawa NKC 77

-25%
Thang nhôm bàn Nikawa NKC 77

1.130.000₫

1.500.000₫

Thang nhôm bàn Nikawa NKC 77

1.130.000₫

1.500.000₫

Khoảng cách 2 chân khi sử dụng 151cm

Chất liệu mặt bậc 100 x 30cm

Số bậc 3 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Kích thước xếp gọn 104 x 41 x 17cm

Thang nhôm rút đôi chữ A Hakawa HK-238

-16%
Thang nhôm rút đôi chữ A Hakawa HK-238

2.950.000₫

3.500.000₫

Thang nhôm rút đôi chữ A Hakawa HK-238

2.950.000₫

3.500.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 1,9m

Chiều cao rút gọn 0,8m

Chiều cao 3,8m

Kích thước sản phẩm 87cm x 47cm x 17cm

Số bậc 12 bậc

Thang rút đa năng Nikita NKT-AI50

-24%
Thang rút đa năng Nikita NKT-AI50

2.650.000₫

3.500.000₫

Thang rút đa năng Nikita NKT-AI50

2.650.000₫

3.500.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 2,5m

Chiều cao rút gọn 0,95m

Số bậc 2 x 8 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Chiều cao tối đa 5m

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80

-12%
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80

3.950.000₫

4.500.000₫

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80

3.950.000₫

4.500.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 4m

Chiều cao tối đa chữ I 8m

Độ dày 1.5mm

Chiều dài rút gọn 1,1m

Tải trọng tối đa 150kg

Thang nhôm rút đôi chữ A Hakawa HK-256

-13%
Thang nhôm rút đôi chữ A Hakawa HK-256

3.900.000₫

4.500.000₫

Thang nhôm rút đôi chữ A Hakawa HK-256

3.900.000₫

4.500.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 2,8m

Chiều cao tối đa chữ I 5,6m

Chiều cao rút gọn 0,95m

Kích thước sản phẩm 96cm x 48,5cm x 18,5cm

Chiều dài rút gọn 0,95m

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C

-20%
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C

2.200.000₫

2.750.000₫

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C

2.200.000₫

2.750.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 231cm

Chiều rộng chân thang 55cm

Số bậc chữ A 8

Tải trọng tối đa 110kg

Khoảng cách giữa các bậc 28cm

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64

-12%
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64

3.300.000₫

3.750.000₫

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64

3.300.000₫

3.750.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 3,2m

Chiều cao tối đa chữ I 6,4m

Độ dày mặt bậc 1,5mm

Chiều cao rút gọn 1m

Tải trọng tối đa 150kg

Thang rút đa năng Nikita NKT-AI44

-13%
Thang rút đa năng Nikita NKT-AI44

2.350.000₫

2.700.000₫

Thang rút đa năng Nikita NKT-AI44

2.350.000₫

2.700.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 2,2m
Chiều cao rút gọn 85cm
Số bậc 2 x 7 bậc
Tải trọng tối đa 150kg
Chiều cao tối đa 4,4m

Thang nhôm ghế Hakachi HL-04

-13%
Thang nhôm ghế Hakachi HL-04

1.170.000₫

1.350.000₫

Thang nhôm ghế Hakachi HL-04

1.170.000₫

1.350.000₫

Chiều cao sử dụng 950mm

Độ dày mặt bậc 1,3mm

Kích thước mặt bậc 77mm

Kích thước mặt bậc trên cùng 330mm x 330mm

Chất liệu mặt bậc Nhôm

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-04

-36%
Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-04

640.000₫

1.000.000₫

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-04

640.000₫

1.000.000₫

Số bậc chữ A x 2 (4)

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 28cm

Kích thước xếp gọn 48,5cm x 6cm x 100cm

Kích thước khi mở thang 48,5cm x 78cm x 100cm

Thang nhôm gấp 4 đoạn Sumika SK 604

-27%
Thang nhôm gấp 4 đoạn Sumika SK 604

1.100.000₫

1.500.000₫

Thang nhôm gấp 4 đoạn Sumika SK 604

1.100.000₫

1.500.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 2.35m

Chiều cao tối đa chữ I 4,7m

Số bậc 4 bậc x 4 đoạn

Tải trọng tối đa 150kg

Thang rút đa năng Nikita NKT-AI56

-16%
Thang rút đa năng Nikita NKT-AI56

2.950.000₫

3.500.000₫

Thang rút đa năng Nikita NKT-AI56

2.950.000₫

3.500.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 2,8m

Chiều cao tối đa chữ I 5,6m

Chiều dài rút gọn 1,1m

Số bậc 9 bậc

Tải trọng tối đa 120kg

Thang nhôm gác xếp Nikawa LDA-2510

-10%
Thang nhôm gác xếp Nikawa LDA-2510

4.185.000₫

4.650.000₫

Thang nhôm gác xếp Nikawa LDA-2510

4.185.000₫

4.650.000₫

Chiều rộng chân trang 0,48m

Kích thước xếp gọn 1.355mm x 632mm x 247mm

Trọng lượng sản phẩm 22,58kg

Thang nhôm rút đơn Hakawa HK-138

-12%
Thang nhôm rút đơn Hakawa HK-138

2.200.000₫

2.500.000₫

Thang nhôm rút đơn Hakawa HK-138

2.200.000₫

2.500.000₫

Chiều cao 3,8m

Kích thước sản phẩm 87cm x 48cm x 9cm

Số bậc 13 bậc

Tải trọng tối đa 300kg

Khoảng cách giữa các bậc 28cm

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-03

-32%
Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-03

540.000₫

800.000₫

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-03

540.000₫

800.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 75cm

Số bậc x2 (3 bậc)

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 28cm

Kích thước xếp gọn 43,5cm x 6cm x 75cm

Thang ghế 6 bậc Nikawa NKS06

-23%
Thang ghế 6 bậc Nikawa NKS06

1.315.000₫

1.700.000₫

Thang ghế 6 bậc Nikawa NKS06

1.315.000₫

1.700.000₫

Chiều dài khi mở thang 138,5cm

Số bậc 6 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Kích thước xếp gọn 53,5cm x 6cm x 190cm

Kích thước khi mở thang 53,5cm x 106cm x 181cm

Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika-25

-19%
Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika-25

1.300.000₫

1.600.000₫

Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika-25

1.300.000₫

1.600.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 2,5m

Chiều cao tối đa chữ I 5m

Số bậc 8 bậc mỗi bên

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 29cm

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-56AI-Pri

-11%
Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-56AI-Pri

3.950.000₫

4.450.000₫

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-56AI-Pri

3.950.000₫

4.450.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 2.7m

Chiều cao tối đa chữ I 5,6m

Độ dày mặt bậc 1,2 - 1,5mm

Chiều dài rút gọn 0,99m

Số bậc 2 x 9 bậc

Thang tay vịn inox 6B Nikita IN06

-33%
Thang tay vịn inox 6B Nikita IN06

1.000.000₫

1.500.000₫

Thang tay vịn inox 6B Nikita IN06

1.000.000₫

1.500.000₫

 

 Số bậc 6 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Chiều cao tối đa 1.5m

 

Thang tay vịn inox 4B Nikita IN04

-20%
Thang tay vịn inox 4B Nikita IN04

800.000₫

1.000.000₫

Thang tay vịn inox 4B Nikita IN04

800.000₫

1.000.000₫

Chiều cao 0,9m

Kích thước mặt bậc trên cùng 12cm x 24cm

Số bậc 4 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 25cm

Thang tay vịn 5 bậc Nikita NKT-IN05

-40%
Thang tay vịn 5 bậc Nikita NKT-IN05

900.000₫

1.500.000₫

Thang tay vịn 5 bậc Nikita NKT-IN05

900.000₫

1.500.000₫

Số bậc 5 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 25cm

Kích thước xếp gọn 1,74m x 0,54m x 0,06m

Chiều cao tối đa Tính cả tay vịn (1.74m)

Thang nhôm tay vịn 8 bậc Nikita AL08

-21%
Thang nhôm tay vịn 8 bậc Nikita AL08

950.000₫

1.200.000₫

Thang nhôm tay vịn 8 bậc Nikita AL08

950.000₫

1.200.000₫

Chiều cao sử dụng 1,6m

Kích thước mặt bậc trên cùng 25cm x 25cm

Số bậc 8 bậc

Tải trọng tối đa 120kg

Khoảng cách giữa các bậc 21cm

Thang nhôm tay vịn 3 bậc Nikita AL03

-31%
Thang nhôm tay vịn 3 bậc Nikita AL03

550.000₫

800.000₫

Thang nhôm tay vịn 3 bậc Nikita AL03

550.000₫

800.000₫

Số bậc 3 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 210mm

Kích thước xếp gọn 1.12m x 0.4m x 0.06m

Chiều cao tối đa 1120mm

Thang nhôm rút gọn Sumika SK 380D

-25%
Thang nhôm rút gọn Sumika SK 380D

1.650.000₫

2.200.000₫

Thang nhôm rút gọn Sumika SK 380D

1.650.000₫

2.200.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 1,83m

Chiều cao tối đa chữ I 3,8m

Chiều cao rút gọn 85cm

Độ dày 1.3 mm - 1.5 mm

Số bậc 2 x 6 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Thang nhôm rút đơn Kachi 3,8m

-32%
Thang nhôm rút đơn Kachi 3,8m

1.500.000₫

2.200.000₫

Thang nhôm rút đơn Kachi 3,8m

1.500.000₫

2.200.000₫

Chiều dài rút gọn 0,78m

Số bậc 9 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Chiều cao tối đa 3,8m

Thang nhôm rút đơn Kachi 2,9m

-33%
Thang nhôm rút đơn Kachi 2,9m

1.200.000₫

1.800.000₫

Thang nhôm rút đơn Kachi 2,9m

1.200.000₫

1.800.000₫

Chiều cao tối đa chữ I 2,9m

Chiều dài rút gọn 0,78m

Số bậc 10 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 30cm

Thang nhôm khung inox Nikita NKT-IN07

-22%
Thang nhôm khung inox Nikita NKT-IN07

1.250.000₫

1.600.000₫

Thang nhôm khung inox Nikita NKT-IN07

1.250.000₫

1.600.000₫

Kích thước mặt bậc 13cm x 24cm

Số bậc 7 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 25cm

Kích thước xếp gọn 2,39m x 0,54m x 0,05m

Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika-30

-22%
Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika-30

1.400.000₫

1.800.000₫

Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika-30

1.400.000₫

1.800.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 3m

Chiều cao tối đa chữ I 6m

Độ dày 1.5mm

Số bậc 10 bậc mỗi bên

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 29cm

Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika20

-30%
Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika20

980.000₫

1.400.000₫

Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika20

980.000₫

1.400.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 2m

Chiều cao tối đa chữ I 4m

Chất liệu mặt bậc Nhôm

Độ dày Vật liệu nhôm (1.5mm)

Số bậc chữ A 6

Thang nhôm ghế bản to 3 bậc Advindeq ADS-703

-14%
Thang nhôm ghế bản to 3 bậc Advindeq ADS-703

650.000₫

755.000₫

Thang nhôm ghế bản to 3 bậc Advindeq ADS-703

650.000₫

755.000₫

Chiều cao mặt bậc trên cùng 630mm

Số bậc 3 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 260mm

Kích thước xếp gọn 460mm x 65mm x 1.260mm

Kích thước khi mở thang 460mm x 580mm x 1.170mm

Thang nhôm gấp đa năng Sumika SKM 203

-31%
Thang nhôm gấp đa năng Sumika SKM 203

970.000₫

1.400.000₫

Thang nhôm gấp đa năng Sumika SKM 203

970.000₫

1.400.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 1,73m
Chiều cao tối đa chữ I 3,58m
Chiều cao rút gọn 95cm
Số bậc 4 x 3 bậc
Tải trọng tối đa 150kg
Khoảng cách giữa các bậc 28cm

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-06

-24%
Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-06

990.000₫

1.300.000₫

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-06

990.000₫

1.300.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 1,5m

Số bậc 12 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 28cm

Kích thước xếp gọn 6cm x 55cm x 150cm

Kích thước khi mở thang 111,5cm x 55cm x 150cm

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-05

-15%
Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-05

840.000₫

990.000₫

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-05

840.000₫

990.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 1,26m

Chất liệu mặt bậc Nhôm

Số bậc 10 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Kích thước xếp gọn 6cm x 50,5cm x 126cm

Kích thước khi mở thang 93cm x 50,5cm x 126cm

Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita Nik44

-22%
Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita Nik44

1.550.000₫

2.000.000₫

Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita Nik44

1.550.000₫

2.000.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 2,3m

Chiều cao tối đa chữ I 4,7m

Chiều cao rút gọn 1.28m

Số bậc 16 bậc

Thông tin chung về Thang

Sản xuất tại Trung Quốc

Bảo hành 12 tháng

Thang ghế sắt bậc to Pal ST-3

-11%
Thang ghế sắt bậc to Pal ST-3

890.000₫

1.000.000₫

Thang ghế sắt bậc to Pal ST-3

890.000₫

1.000.000₫

Thông tin chung về Thang

Trọng lượng sản phẩm 6,6kg

Sản xuất tại Đài Loan

Bảo hành 24 tháng

Thang ghế 5 bậc Nikawa NKA05

-23%
Thang ghế 5 bậc Nikawa NKA05

995.000₫

1.300.000₫

Thang ghế 5 bậc Nikawa NKA05

995.000₫

1.300.000₫

Số bậc 5 bậc. Tải trọng tối đa 150kg

Kích thước xếp gọn 54cm × 6cm × 180cm

Kích thước khi mở thang 54cm × 100cm × 168cm

Chất liệu Nhôm. Trọng lượng sản phẩm 5,5kg

Sản xuất tại Trung Quốc. Bảo hành 18 tháng

Thang ghế 4 bậc Nikawa NKA04

-34%
Thang ghế 4 bậc Nikawa NKA04

820.000₫

1.250.000₫

Thang ghế 4 bậc Nikawa NKA04

820.000₫

1.250.000₫

Chiều cao từ chân thang ghế lên tới tay vịn (cm): 144.

Kich thước bản bậc (cm): 13.

Tải trọng tối đa (kg): 150.

Trọng lượng (kg): 4.2.

Thang ghế 3 bậc Nikawa NKA03

-32%
Thang ghế 3 bậc Nikawa NKA03

648.000₫

950.000₫

Thang ghế 3 bậc Nikawa NKA03

648.000₫

950.000₫

Kích thước mở: 65cm x 51cm x 118cm

Kích thước gấp: 6cm x 51cm x 126,5cm

Kích thước bản bậc: 18cm

Tải trọng tối đa: 150kg

Trọng lượng thang: 4kg

Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ

-0%
Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ

119.500.000₫

120.000.000₫

Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ

119.500.000₫

120.000.000₫

Tổng đài D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm

Tổng đài Excelltel D256A 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ

-1%
Tổng đài Excelltel D256A 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ

108.400.000₫

109.000.000₫

Tổng đài Excelltel D256A 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ

108.400.000₫

109.000.000₫

Tổng đài D256A - 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm

Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ

-0%
Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ

97.175.000₫

97.500.000₫

Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ

97.175.000₫

97.500.000₫

Tổng đài D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm

Tổng đài Excelltel D256A - 8 đường vào 144 máy lẻ nội bộ

-2%
Tổng đài Excelltel D256A - 8 đường vào 144 máy lẻ nội bộ

76.930.000₫

78.250.000₫

Tổng đài Excelltel D256A - 8 đường vào 144 máy lẻ nội bộ

76.930.000₫

78.250.000₫

Tổng đài D256A dung lượng 8 đường vào 144 máy lẻ analog, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm

Tổng đài Excelltel D256A dung lượng từ 16 máy nhánh lên tối đa 256 máy

-1%
Tổng đài Excelltel D256A dung lượng từ 16 máy nhánh lên tối đa 256 máy

22.850.000₫

23.000.000₫

Tổng đài Excelltel D256A dung lượng từ 16 máy nhánh lên tối đa 256 máy

22.850.000₫

23.000.000₫

Tổng đài D256A dung lượng từ 16 máy nhánh lên tối đa 256 máy, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 đường vào 96 máy lẻ

-2%
Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 đường vào 96 máy lẻ

28.200.000₫

28.750.000₫

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 đường vào 96 máy lẻ

28.200.000₫

28.750.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 96 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 64 máy lẻ (cho phép mở rộng 16 vào 96 máy Lẻ)

-9%
Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 64 máy lẻ (cho phép mở rộng 16 vào 96 máy Lẻ)

21.300.000₫

23.500.000₫

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 64 máy lẻ (cho phép mở rộng 16 vào 96 máy Lẻ)

21.300.000₫

23.500.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 64 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 56 máy lẻ (Cho Phép Mở Rộng 16 Vào 96 Máy Lẻ)

-2%
Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 56 máy lẻ (Cho Phép Mở Rộng 16 Vào 96 Máy Lẻ)

17.900.000₫

18.200.000₫

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 56 máy lẻ (Cho Phép Mở Rộng 16 Vào 96 Máy Lẻ)

17.900.000₫

18.200.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 48 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ (cắm thêm card)

09.111.444.26