Thang nhôm Hakawa

Thang nhôm gấp đa năng 4 khúc Hakawa HK-404

-18%
Thang nhôm gấp đa năng 4 khúc Hakawa HK-404

2.350.000₫

2.850.000₫

Thang nhôm gấp đa năng 4 khúc Hakawa HK-404

2.350.000₫

2.850.000₫

Chiều cao duỗi thẳng: 4,7m.

Chiều cao chữ A sữ dụng: 2,3m.

Chiều cao gấp gọn: 1,25m.

Số bậc: 4 bậc x 4 đoạn = 16 bậc.

Khoảng cách bậc: 28cm.

Thang nhôm bàn Nikawa NKC 77

-25%
Thang nhôm bàn Nikawa NKC 77

1.130.000₫

1.500.000₫

Thang nhôm bàn Nikawa NKC 77

1.130.000₫

1.500.000₫

Khoảng cách 2 chân khi sử dụng 151cm

Chất liệu mặt bậc 100 x 30cm

Số bậc 3 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Kích thước xếp gọn 104 x 41 x 17cm

Thang nhôm rút đôi chữ A Hakawa HK-238

-16%
Thang nhôm rút đôi chữ A Hakawa HK-238

2.950.000₫

3.500.000₫

Thang nhôm rút đôi chữ A Hakawa HK-238

2.950.000₫

3.500.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 1,9m

Chiều cao rút gọn 0,8m

Chiều cao 3,8m

Kích thước sản phẩm 87cm x 47cm x 17cm

Số bậc 12 bậc

Thang nhôm rút đôi chữ A Hakawa HK-256

-13%
Thang nhôm rút đôi chữ A Hakawa HK-256

3.900.000₫

4.500.000₫

Thang nhôm rút đôi chữ A Hakawa HK-256

3.900.000₫

4.500.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 2,8m

Chiều cao tối đa chữ I 5,6m

Chiều cao rút gọn 0,95m

Kích thước sản phẩm 96cm x 48,5cm x 18,5cm

Chiều dài rút gọn 0,95m

Thang nhôm rút đơn Hakawa HK-138

-12%
Thang nhôm rút đơn Hakawa HK-138

2.200.000₫

2.500.000₫

Thang nhôm rút đơn Hakawa HK-138

2.200.000₫

2.500.000₫

Chiều cao 3,8m

Kích thước sản phẩm 87cm x 48cm x 9cm

Số bậc 13 bậc

Tải trọng tối đa 300kg

Khoảng cách giữa các bậc 28cm