Thang nhôm Nikita

Thang gấp 4 - 3.7m Nikita Nik34

-21%
Thang gấp 4 - 3.7m Nikita Nik34

1.350.000₫

1.700.000₫

Thang gấp 4 - 3.7m Nikita Nik34

1.350.000₫

1.700.000₫

Chiều dài rút gọn 1,1m

Chiều cao tối đa chữ A 1,8m

Chiều cao tối đa chữ I 3,7m

Số bậc 12 bậc

Thang rút đơn 4.1m Nikita R41

-26%
Thang rút đơn 4.1m Nikita R41

1.850.000₫

2.500.000₫

Thang rút đơn 4.1m Nikita R41

1.850.000₫

2.500.000₫

Chiều cao rút gọn 0,91m

Kích thước sản phẩm 91 x 50 x 10 cm

Số bậc 14 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Chiều cao tối đa 4,1m

Thang nhôm tay vịn 7 bậc Nikita AL07

-26%
Thang nhôm tay vịn 7 bậc Nikita AL07

890.000₫

1.200.000₫

Thang nhôm tay vịn 7 bậc Nikita AL07

890.000₫

1.200.000₫

Khoảng cách 2 chân khi sử dụng 1.075mm

Khoảng cách hai chân thang 500mm

Số bậc 7 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 210mm

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI72

-13%
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI72

3.650.000₫

4.200.000₫

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI72

3.650.000₫

4.200.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 3,6m

Chiều cao tối đa chữ I 7,2m

Độ dày mặt bậc 1,5mm

Chiều cao rút gọn 1,06m

Tải trọng tối đa 150kg

Thang gấp 4 khúc Nikita Nik54 (6m)

-15%
Thang gấp 4 khúc Nikita Nik54 (6m)

1.950.000₫

2.300.000₫

Thang gấp 4 khúc Nikita Nik54 (6m)

1.950.000₫

2.300.000₫

Chiều dài rút gọn 1,5m

Chiều cao tối đa chữ A 2,9m

Chiều cao tối đa chữ I 5,8m

Số bậc 20 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Thang nhôm rút Nikita NKT-R62

-10%
Thang nhôm rút Nikita NKT-R62

3.250.000₫

3.600.000₫

Thang nhôm rút Nikita NKT-R62

3.250.000₫

3.600.000₫

Tải trọng tối đa 150kg

Chiều cao tối đa 6,2m

Khóa an toàn Có

Sản xuất tại Trung Quốc

Bảo hành 12 tháng

Thang rút đôi chữ A Nikita NKT-AA38

-7%
Thang rút đôi chữ A Nikita NKT-AA38

3.550.000₫

3.800.000₫

Thang rút đôi chữ A Nikita NKT-AA38

3.550.000₫

3.800.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 3,8m

Chiều cao rút gọn 0,8m

Độ dày 1,2mm - 1,5mm

Tải trọng tối đa 150kg

Chiều cao tối đa 3,8m

Thang rút đa năng Nikita NKT-AI50

-24%
Thang rút đa năng Nikita NKT-AI50

2.650.000₫

3.500.000₫

Thang rút đa năng Nikita NKT-AI50

2.650.000₫

3.500.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 2,5m

Chiều cao rút gọn 0,95m

Số bậc 2 x 8 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Chiều cao tối đa 5m

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80

-12%
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80

3.950.000₫

4.500.000₫

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI80

3.950.000₫

4.500.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 4m

Chiều cao tối đa chữ I 8m

Độ dày 1.5mm

Chiều dài rút gọn 1,1m

Tải trọng tối đa 150kg

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64

-12%
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64

3.300.000₫

3.750.000₫

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI64

3.300.000₫

3.750.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 3,2m

Chiều cao tối đa chữ I 6,4m

Độ dày mặt bậc 1,5mm

Chiều cao rút gọn 1m

Tải trọng tối đa 150kg

Thang rút đa năng Nikita NKT-AI44

-13%
Thang rút đa năng Nikita NKT-AI44

2.350.000₫

2.700.000₫

Thang rút đa năng Nikita NKT-AI44

2.350.000₫

2.700.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 2,2m
Chiều cao rút gọn 85cm
Số bậc 2 x 7 bậc
Tải trọng tối đa 150kg
Chiều cao tối đa 4,4m

Thang rút đa năng Nikita NKT-AI56

-16%
Thang rút đa năng Nikita NKT-AI56

2.950.000₫

3.500.000₫

Thang rút đa năng Nikita NKT-AI56

2.950.000₫

3.500.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 2,8m

Chiều cao tối đa chữ I 5,6m

Chiều dài rút gọn 1,1m

Số bậc 9 bậc

Tải trọng tối đa 120kg

Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika-25

-19%
Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika-25

1.300.000₫

1.600.000₫

Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika-25

1.300.000₫

1.600.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 2,5m

Chiều cao tối đa chữ I 5m

Số bậc 8 bậc mỗi bên

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 29cm

Thang tay vịn inox 6B Nikita IN06

-33%
Thang tay vịn inox 6B Nikita IN06

1.000.000₫

1.500.000₫

Thang tay vịn inox 6B Nikita IN06

1.000.000₫

1.500.000₫

 

 Số bậc 6 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Chiều cao tối đa 1.5m

 

Thang tay vịn inox 4B Nikita IN04

-20%
Thang tay vịn inox 4B Nikita IN04

800.000₫

1.000.000₫

Thang tay vịn inox 4B Nikita IN04

800.000₫

1.000.000₫

Chiều cao 0,9m

Kích thước mặt bậc trên cùng 12cm x 24cm

Số bậc 4 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 25cm

Thang tay vịn 5 bậc Nikita NKT-IN05

-40%
Thang tay vịn 5 bậc Nikita NKT-IN05

900.000₫

1.500.000₫

Thang tay vịn 5 bậc Nikita NKT-IN05

900.000₫

1.500.000₫

Số bậc 5 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 25cm

Kích thước xếp gọn 1,74m x 0,54m x 0,06m

Chiều cao tối đa Tính cả tay vịn (1.74m)

Thang nhôm tay vịn 8 bậc Nikita AL08

-21%
Thang nhôm tay vịn 8 bậc Nikita AL08

950.000₫

1.200.000₫

Thang nhôm tay vịn 8 bậc Nikita AL08

950.000₫

1.200.000₫

Chiều cao sử dụng 1,6m

Kích thước mặt bậc trên cùng 25cm x 25cm

Số bậc 8 bậc

Tải trọng tối đa 120kg

Khoảng cách giữa các bậc 21cm

Thang nhôm tay vịn 3 bậc Nikita AL03

-31%
Thang nhôm tay vịn 3 bậc Nikita AL03

550.000₫

800.000₫

Thang nhôm tay vịn 3 bậc Nikita AL03

550.000₫

800.000₫

Số bậc 3 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 210mm

Kích thước xếp gọn 1.12m x 0.4m x 0.06m

Chiều cao tối đa 1120mm

Thang nhôm khung inox Nikita NKT-IN07

-22%
Thang nhôm khung inox Nikita NKT-IN07

1.250.000₫

1.600.000₫

Thang nhôm khung inox Nikita NKT-IN07

1.250.000₫

1.600.000₫

Kích thước mặt bậc 13cm x 24cm

Số bậc 7 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 25cm

Kích thước xếp gọn 2,39m x 0,54m x 0,05m

Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika-30

-22%
Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika-30

1.400.000₫

1.800.000₫

Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika-30

1.400.000₫

1.800.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 3m

Chiều cao tối đa chữ I 6m

Độ dày 1.5mm

Số bậc 10 bậc mỗi bên

Tải trọng tối đa 150kg

Khoảng cách giữa các bậc 29cm

Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika20

-30%
Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika20

980.000₫

1.400.000₫

Thang nhôm khóa sập tự động Nikita Nika20

980.000₫

1.400.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 2m

Chiều cao tối đa chữ I 4m

Chất liệu mặt bậc Nhôm

Độ dày Vật liệu nhôm (1.5mm)

Số bậc chữ A 6

Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita Nik44

-22%
Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita Nik44

1.550.000₫

2.000.000₫

Thang nhôm gấp 4 khúc Nikita Nik44

1.550.000₫

2.000.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 2,3m

Chiều cao tối đa chữ I 4,7m

Chiều cao rút gọn 1.28m

Số bậc 16 bậc

Thông tin chung về Thang

Sản xuất tại Trung Quốc

Bảo hành 12 tháng