Thang nhôm Poongsan

Thang nhôm Poongsan PS-45

-9%
Thang nhôm Poongsan PS-45

3.200.000₫

3.500.000₫

Thang nhôm Poongsan PS-45

3.200.000₫

3.500.000₫

Kích thước kéo dài chữ A: 2,65m

Kích thước rút gọn chữ A: 1,52m

Kích thước kéo dài chữ I: 5,57m

Kích thước rút gọn chữ I: 3,20m

Thang nhôm Poongsan PS-46

-11%
Thang nhôm Poongsan PS-46

3.910.000₫

4.400.000₫

Thang nhôm Poongsan PS-46

3.910.000₫

4.400.000₫

Chiều cao A 11,80m

Chiều cao A2 3,21m

Chiều cao sử dụng H1 3,76m

Chiều cao sử dụng H 26,77m

Số bậc chữ A 6