Thang nhôm Sumika

Thang nhôm rút Sumika SK 380 blue

-22%
Thang nhôm rút Sumika SK 380 blue

1.550.000₫

2.000.000₫

Thang nhôm rút Sumika SK 380 blue

1.550.000₫

2.000.000₫

Chiều cao rút gọn 81cm

Độ dày 1,2mm - 1,5mm

Số bậc 13 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Thang nhôm gấp 4 đoạn Sumika SK 604

-27%
Thang nhôm gấp 4 đoạn Sumika SK 604

1.100.000₫

1.500.000₫

Thang nhôm gấp 4 đoạn Sumika SK 604

1.100.000₫

1.500.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 2.35m

Chiều cao tối đa chữ I 4,7m

Số bậc 4 bậc x 4 đoạn

Tải trọng tối đa 150kg

Thang nhôm rút gọn Sumika SK 380D

-25%
Thang nhôm rút gọn Sumika SK 380D

1.650.000₫

2.200.000₫

Thang nhôm rút gọn Sumika SK 380D

1.650.000₫

2.200.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 1,83m

Chiều cao tối đa chữ I 3,8m

Chiều cao rút gọn 85cm

Độ dày 1.3 mm - 1.5 mm

Số bậc 2 x 6 bậc

Tải trọng tối đa 150kg

Thang nhôm gấp đa năng Sumika SKM 203

-31%
Thang nhôm gấp đa năng Sumika SKM 203

970.000₫

1.400.000₫

Thang nhôm gấp đa năng Sumika SKM 203

970.000₫

1.400.000₫

Chiều cao tối đa chữ A 1,73m
Chiều cao tối đa chữ I 3,58m
Chiều cao rút gọn 95cm
Số bậc 4 x 3 bậc
Tải trọng tối đa 150kg
Khoảng cách giữa các bậc 28cm