Thẻ nhớ lưu trữ

Thẻ nhớ Netac 128GB - Bảo hành chính hãng

770.000₫

Thẻ nhớ Netac 128GB - Bảo hành chính hãng

770.000₫

- Mã sản phẩm: Thẻ nhớ Netac 128GB

- Hàng chính hãng 

Thẻ nhớ Netac 64GB - Hàng chính hãng

390.000₫

Thẻ nhớ Netac 64GB - Hàng chính hãng

390.000₫

- Mã sản phẩm: Thẻ nhớ Netac 64GB

- Hàng chính hãng: 1 đổi 1 

Thẻ nhớ Netac 32GB - Hàng chính hãng - Giá rẻ bất ngờ

160.000₫

Thẻ nhớ Netac 32GB - Hàng chính hãng - Giá rẻ bất ngờ

160.000₫

- Mã sản phẩm: Thẻ nhớ Netac 32GB

- Bảo hành chính hãng: 1 đổi 1 

Thẻ nhớ Netac 16GB - Giá rẻ bất ngờ

125.000₫

Thẻ nhớ Netac 16GB - Giá rẻ bất ngờ

125.000₫

- Mã sản phẩm: Thẻ nhớ Netac 16GB 

- Bảo hành:  5 năm 1 đổi 1