Thiết bị chia mạng Cisco

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960-48TT-L (combo)

21.599.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960-48TT-L (combo)

21.599.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SRW224G4P-K9 (combo)

-19%
Thiết bị chia mạng Cisco SRW224G4P-K9 (combo)

10.290.000₫

12.650.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SRW224G4P-K9 (combo)

10.290.000₫

12.650.000₫

- Cổng giao tiếp: 24 cổng 10/100 POE + 2 10/100/1000 + 2 combo mini-GBIC
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SRW2024-K9 SG300-28 (combo)

-10%
Thiết bị chia mạng Cisco SRW2024-K9 SG300-28 (combo)

9.890.000₫

10.990.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SRW2024-K9 SG300-28 (combo)

9.890.000₫

10.990.000₫

- Cổng giao tiếp: 26 cổng 10/100/1000 + 2 combo mini-GBIC
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps a

Thiết bị chia mạng Cisco SRW2016-K9 (SG300-20, combo)

-6%
Thiết bị chia mạng Cisco SRW2016-K9 (SG300-20, combo)

7.490.000₫

7.980.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SRW2016-K9 (SG300-20, combo)

7.490.000₫

7.980.000₫

- Cổng giao tiếp: 18 cổng 10/100/1000 + 2 combo mini-GBIC
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SRW2048-K9 (SG300-52) - Switch thông minh, Cổng quang

-4%
Thiết bị chia mạng Cisco SRW2048-K9 (SG300-52) - Switch thông minh, Cổng quang

17.990.000₫

18.670.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SRW2048-K9 (SG300-52) - Switch thông minh, Cổng quang

17.990.000₫

18.670.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2016T-EU SG200-18 - Switch thông minh, Cổng quang

-5%
Thiết bị chia mạng Cisco SLM2016T-EU SG200-18 - Switch thông minh, Cổng quang

11.289.000₫

11.900.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2016T-EU SG200-18 - Switch thông minh, Cổng quang

11.289.000₫

11.900.000₫

- Cổng giao tiếp: 18 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 2 x SFP (mini-GBIC)
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SRW2008-K9 (SG300-10)

-13%
Thiết bị chia mạng Cisco SRW2008-K9 (SG300-10)

5.189.000₫

5.980.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SRW2008-K9 (SG300-10)

5.189.000₫

5.980.000₫

- Cổng giao tiếp: Managed switch, 8 10/100/1000 + 2 combo mini-GBIC
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24TC-S (combo)

-9%
Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24TC-S (combo)

8.599.000₫

9.500.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24TC-S (combo)

8.599.000₫

9.500.000₫

- Cổng giao tiếp: Cisco Catalyst 2960-Plus Switch, 24 10/100 ports, 2 1000BASE-T or SFP uplinks
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960-48TT-S (combo)

-10%
Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960-48TT-S (combo)

16.990.000₫

18.790.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960-48TT-S (combo)

16.990.000₫

18.790.000₫

- Cổng giao tiếp: Catalyst 2960-48TT-S 48 Ethernet 10/100 ports + 2 10/100/1000 TX uplinks LAN Lite software
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2024T-EU SG200-26 - Switch thông minh, Cổng quang

-20%
Thiết bị chia mạng Cisco SLM2024T-EU SG200-26 - Switch thông minh, Cổng quang

6.289.000₫

7.890.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2024T-EU SG200-26 - Switch thông minh, Cổng quang

6.289.000₫

7.890.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM248PT-G5 SF200-48P POE - Switch thông minh, Cổng quang

-7%
Thiết bị chia mạng Cisco SLM248PT-G5 SF200-48P POE - Switch thông minh, Cổng quang

13.589.000₫

14.590.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM248PT-G5 SF200-48P POE - Switch thông minh, Cổng quang

13.589.000₫

14.590.000₫

- Cổng giao tiếp: 48 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | 48 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - PoE | 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 2 x SFP (mini-GBIC)

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2048T-EU SG200-50 - Switch thông minh, Cổng quang

-17%
Thiết bị chia mạng Cisco SLM2048T-EU SG200-50 - Switch thông minh, Cổng quang

12.900.000₫

15.490.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2048T-EU SG200-50 - Switch thông minh, Cổng quang

12.900.000₫

15.490.000₫

- Cổng giao tiếp: 50 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 50 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45| 2 x SFP (mini-GBIC)

Thiết bị chia mạng Cisco SLM248GT-EU SF200-48 - Switch thông minh, Cổng quang

-15%
Thiết bị chia mạng Cisco SLM248GT-EU SF200-48 - Switch thông minh, Cổng quang

5.790.000₫

6.790.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM248GT-EU SF200-48 - Switch thông minh, Cổng quang

5.790.000₫

6.790.000₫

- Cổng giao tiếp: 48 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 2 x SFP
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2008T-EU SG 200-08 - Switch thông minh

-5%
Thiết bị chia mạng Cisco SLM2008T-EU SG 200-08 - Switch thông minh

2.365.000₫

2.490.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2008T-EU SG 200-08 - Switch thông minh

2.365.000₫

2.490.000₫

- Cổng giao tiếp: 8-port Gigabit Smart Switch
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+48TC-L (combo)

-12%
Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+48TC-L (combo)

29.899.000₫

33.990.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+48TC-L (combo)

29.899.000₫

33.990.000₫

- Cổng giao tiếp: Cisco Catalyst 2960-Plus Switch, 48 10/100 ports, 2 1000BASE-T or SFP uplinks, LAN Base image

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24TC-L (combo)

-11%
Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24TC-L (combo)

14.990.000₫

16.890.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24TC-L (combo)

14.990.000₫

16.890.000₫

- Cổng giao tiếp: Cisco Catalyst 2960-Plus Switch, 24 10/100 ports, 2 1000BASE-T or SFP uplinks, LAN Base image

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24PC-S (combo)

-13%
Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24PC-S (combo)

21.690.000₫

24.990.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco WS-C2960+24PC-S (combo)

21.690.000₫

24.990.000₫

- Cổng giao tiếp: Cisco Catalyst 2960-Plus Switch, 24 10/100 ports with PoE, 2 1000BASE-T or SFP uplinks, LAN Lite image

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2008PT-EU SG200-08P POE - Switch thông minh

-23%
Thiết bị chia mạng Cisco SLM2008PT-EU SG200-08P POE - Switch thông minh

4.390.000₫

5.680.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM2008PT-EU SG200-08P POE - Switch thông minh

4.390.000₫

5.680.000₫

- Cổng giao tiếp: 8-port Gigabit Smart Switch
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SLM224PT-EU SF 200-24P - Switch thông minh, Cổng quang

-37%
Thiết bị chia mạng Cisco SLM224PT-EU SF 200-24P - Switch thông minh, Cổng quang

6.890.000₫

10.890.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM224PT-EU SF 200-24P - Switch thông minh, Cổng quang

6.890.000₫

10.890.000₫

- Cổng giao tiếp: 24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | 24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - PoE | 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 2 x SFP (mini-GBIC)

Thiết bị chia mạng Cisco SLM224GT-EU SF200-24 - Switch thông minh, Cổng quang

-20%
Thiết bị chia mạng Cisco SLM224GT-EU SF200-24 - Switch thông minh, Cổng quang

3.509.000₫

4.390.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SLM224GT-EU SF200-24 - Switch thông minh, Cổng quang

3.509.000₫

4.390.000₫

- Cổng giao tiếp: 24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 2 x SFP
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SRW248G4-K9 (SF300-48)

-11%
Thiết bị chia mạng Cisco SRW248G4-K9 (SF300-48)

9.759.000₫

10.980.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SRW248G4-K9 (SF300-48)

9.759.000₫

10.980.000₫

- Cổng giao tiếp: 48 cổng 10/100 + 2 cổng 10/100/1000 + 2 combo mini-GBIC
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SF350-24P-K9-EU POE Managed Switch

-15%
Thiết bị chia mạng Cisco SF350-24P-K9-EU POE Managed Switch

8.409.000₫

9.870.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SF350-24P-K9-EU POE Managed Switch

8.409.000₫

9.870.000₫

- Cổng giao tiếp: 24P 24-port 10/100
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SG350-28P-K9-EU POE Managed Switch

-6%
Thiết bị chia mạng Cisco SG350-28P-K9-EU POE Managed Switch

16.989.000₫

17.980.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SG350-28P-K9-EU POE Managed Switch

16.989.000₫

17.980.000₫

- Cổng giao tiếp: SG350-28P 28-port
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SG250-08-K9-EU Smart Switch

-5%
Thiết bị chia mạng Cisco SG250-08-K9-EU Smart Switch

2.460.000₫

2.590.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SG250-08-K9-EU Smart Switch

2.460.000₫

2.590.000₫

- Cổng giao tiếp: SG250-08 8-Port
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SF352-08MP-K9-EU POE Managed Switch

-17%
Thiết bị chia mạng Cisco SF352-08MP-K9-EU POE Managed Switch

8.189.000₫

9.870.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SF352-08MP-K9-EU POE Managed Switch

8.189.000₫

9.870.000₫

- Cổng giao tiếp: 8-port 10/100 Max-POE
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SF350-24MP-K9-EU POE Managed Switch

-14%
Thiết bị chia mạng Cisco SF350-24MP-K9-EU POE Managed Switch

17.890.000₫

20.870.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SF350-24MP-K9-EU POE Managed Switch

17.890.000₫

20.870.000₫

- Cổng giao tiếp: 24-port 10/100 Max PoE
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SF220-24P-K9-EU POE Smart Switch

-19%
Thiết bị chia mạng Cisco SF220-24P-K9-EU POE Smart Switch

7.989.000₫

9.870.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SF220-24P-K9-EU POE Smart Switch

7.989.000₫

9.870.000₫

- Cổng giao tiếp: 8-port Gigabit Smart Switch
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SG350-20-K9-EU Managed Switch

-9%
Thiết bị chia mạng Cisco SG350-20-K9-EU Managed Switch

7.959.000₫

8.790.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SG350-20-K9-EU Managed Switch

7.959.000₫

8.790.000₫

- Cổng giao tiếp: 20-port Gigabit
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SG350-10SFP-K9-EU POE Managed SFP Switch

-3%
Thiết bị chia mạng Cisco SG350-10SFP-K9-EU POE Managed SFP Switch

8.590.000₫

8.890.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SG350-10SFP-K9-EU POE Managed SFP Switch

8.590.000₫

8.890.000₫

- Cổng giao tiếp: 10-port Gigabit Managed
- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SG250-50HP-K9-EU POE Smart Switch

-17%
Thiết bị chia mạng Cisco SG250-50HP-K9-EU POE Smart Switch

16.466.000₫

19.890.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SG250-50HP-K9-EU POE Smart Switch

16.466.000₫

19.890.000₫

- Cổng giao tiếp: 50-Port Gigabit PoE
-  Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SF250-24-K9-EU Smart Switch

-9%
Thiết bị chia mạng Cisco SF250-24-K9-EU Smart Switch

3.999.000₫

4.390.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SF250-24-K9-EU Smart Switch

3.999.000₫

4.390.000₫

- Cổng giao tiếp: Cisco SF250-24 24-Port
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Thiết bị chia mạng Cisco SF350-48-K9-EU Managed Switch

-3%
Thiết bị chia mạng Cisco SF350-48-K9-EU Managed Switch

10.290.000₫

10.590.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SF350-48-K9-EU Managed Switch

10.290.000₫

10.590.000₫

Tốc độ LAN: 10/100Mbps
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chia mạng Cisco SF95D-08

-13%
Thiết bị chia mạng Cisco SF95D-08

590.000₫

680.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SF95D-08

590.000₫

680.000₫

Tốc độ LAN: 10/100Mbps
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chia mạng Cisco SG95-24

-5%
Thiết bị chia mạng Cisco SG95-24

4.450.000₫

4.700.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SG95-24

4.450.000₫

4.700.000₫

Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chia mạng Cisco SF95-24

-9%
Thiết bị chia mạng Cisco SF95-24

1.990.000₫

2.190.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SF95-24

1.990.000₫

2.190.000₫

Tốc độ LAN: 10/100Mbps
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chia mạng Cisco SF95D-16

1.340.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SF95D-16

1.340.000₫

Tốc độ LAN: 10/100Mbps

Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị chia mạng Cisco SG95D-08

1.340.000₫

Thiết bị chia mạng Cisco SG95D-08

1.340.000₫

Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
Bảo hành: 12 tháng

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C3850-24T-L

57.805.000₫

Thiết bị mạng Switch Cisco WS-C3850-24T-L

57.805.000₫

Qúy khách hàng có nhu cầu hoặc các thắc mắc về sản phẩm xin vui lòng liên hệ các HOTLINE trên Website để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Thiết bị chuyển mạch Cisco SG 95-16-AS, 16 post Destop Swith

2.870.000₫

Thiết bị chuyển mạch Cisco SG 95-16-AS, 16 post Destop Swith

2.870.000₫

- Mã sản phẩm: SG 95-16-AS

- Bảo hành: 12 tháng 

Thiết bị cân bằng tải Cisco RV042G-K9-EU

4.990.000₫

Thiết bị cân bằng tải Cisco RV042G-K9-EU

4.990.000₫

- Mã sản phẩm: Cisco RV042G-K9-EU

- Bảo hành: 12 tháng