Thiết bị điện chiếu sáng

Chóa đèn âm trần Halogen (dạng chén) 1 x Max 50W/12V-GU5.3 (QBS027)

-27%
Chóa đèn âm trần Halogen (dạng chén) 1 x Max 50W/12V-GU5.3 (QBS027)

124.000₫

169.000₫

Chóa đèn âm trần Halogen (dạng chén) 1 x Max 50W/12V-GU5.3 (QBS027)

124.000₫

169.000₫

Model : QBS027
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Chóa đèn âm trần Halogen (dạng chén) 1 x Max 50W/12V-GU5.3 (QBS028)

-20%
Chóa đèn âm trần Halogen (dạng chén) 1 x Max 50W/12V-GU5.3 (QBS028)

208.000₫

260.000₫

Chóa đèn âm trần Halogen (dạng chén) 1 x Max 50W/12V-GU5.3 (QBS028)

208.000₫

260.000₫

Model : QB028
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Chóa đèn âm trần Halogen (dạng chén) 1 x Max 50W/12V-GU5.3 (QBS029)

-17%
Chóa đèn âm trần Halogen (dạng chén) 1 x Max 50W/12V-GU5.3 (QBS029)

223.000₫

270.000₫

Chóa đèn âm trần Halogen (dạng chén) 1 x Max 50W/12V-GU5.3 (QBS029)

223.000₫

270.000₫

Model : QBS029
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Led âm trần Downlight (Serises 59370 Essglo 080) Philips 3.5 W

-20%
Bóng đèn Led âm trần Downlight (Serises 59370 Essglo 080) Philips 3.5 W

152.000₫

190.000₫

Bóng đèn Led âm trần Downlight (Serises 59370 Essglo 080) Philips 3.5 W

152.000₫

190.000₫

Model : Serises 59370 Essglo 080
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Led âm trần Downlight (Serises 59371 Essglo 090) Philips 5 W

-17%
Bóng đèn Led âm trần Downlight (Serises 59371 Essglo 090) Philips 5 W

191.000₫

230.000₫

Bóng đèn Led âm trần Downlight (Serises 59371 Essglo 090) Philips 5 W

191.000₫

230.000₫

Model : Serises 59371 Essglo 090
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Led âm trần Downlight (Serises 59372 Essglo 105) Philips 7 W

-28%
Bóng đèn Led âm trần Downlight (Serises 59372 Essglo 105) Philips 7 W

229.000₫

320.000₫

Bóng đèn Led âm trần Downlight (Serises 59372 Essglo 105) Philips 7 W

229.000₫

320.000₫

Model : Serises 59372 Essglo 105
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Led âm trần Downlight (Serises 59373 Essglo 125) Philips 9 W

-17%
Bóng đèn Led âm trần Downlight (Serises 59373 Essglo 125) Philips 9 W

267.000₫

320.000₫

Bóng đèn Led âm trần Downlight (Serises 59373 Essglo 125) Philips 9 W

267.000₫

320.000₫

Model : Serises 59373 Essglo 125
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Led trang trí Spotlight Essential (47030/31/32) Philips 3W

-19%
Bóng đèn Led trang trí Spotlight Essential (47030/31/32) Philips 3W

137.000₫

169.000₫

Bóng đèn Led trang trí Spotlight Essential (47030/31/32) Philips 3W

137.000₫

169.000₫

Model : 47030/31/32
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Led trang trí Spotlight Essential (47040/41/42) Philips 5W

-32%
Bóng đèn Led trang trí Spotlight Essential (47040/41/42) Philips 5W

156.000₫

230.000₫

Bóng đèn Led trang trí Spotlight Essential (47040/41/42) Philips 5W

156.000₫

230.000₫

Model : 47040/41/42
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn chiếu điểm Essential Led Philips 3 - 35W MR16 24D

-27%
Bóng đèn chiếu điểm Essential Led Philips 3 - 35W MR16 24D

168.000₫

230.000₫

Bóng đèn chiếu điểm Essential Led Philips 3 - 35W MR16 24D

168.000₫

230.000₫

Model : Essential Led Philips 3 - 35W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn chiếu điểm Essential LedSpot Philips 5.5 - 50W MR16 24D

-16%
Bóng đèn chiếu điểm Essential LedSpot Philips 5.5 - 50W MR16 24D

207.000₫

245.000₫

Bóng đèn chiếu điểm Essential LedSpot Philips 5.5 - 50W MR16 24D

207.000₫

245.000₫

Model : Essential LedSpot Philips 5.5 - 50W MR16 24D
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn áp trần LED Ceiling Philips 31814 12W

-17%
Bóng đèn áp trần LED Ceiling Philips 31814 12W

731.000₫

877.000₫

Bóng đèn áp trần LED Ceiling Philips 31814 12W

731.000₫

877.000₫

Model : LED Ceiling Philips 31814 12W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn áp trần LED Ceiling Philips 31815 17W

-5%
Bóng đèn áp trần LED Ceiling Philips 31815 17W

983.000₫

1.040.000₫

Bóng đèn áp trần LED Ceiling Philips 31815 17W

983.000₫

1.040.000₫

Model : LED Ceiling Philips 31815 17W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn LED dây Philips DLI 31059 LED Tape 18W 3000K

-12%
Đèn LED dây Philips DLI 31059 LED Tape 18W 3000K

855.000₫

970.000₫

Đèn LED dây Philips DLI 31059 LED Tape 18W 3000K

855.000₫

970.000₫

Model : LED Tape 18W 3000K
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn LED pha Floodlight Essential SmartBright PVP61 Philips 30W

-32%
Đèn LED pha Floodlight Essential SmartBright PVP61 Philips 30W

1.151.000₫

1.700.000₫

Đèn LED pha Floodlight Essential SmartBright PVP61 Philips 30W

1.151.000₫

1.700.000₫

Model : PVP61 Philips 30W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn LED pha Floodlight Essential SmartBright PVP61 Philips 50W

-17%
Đèn LED pha Floodlight Essential SmartBright PVP61 Philips 50W

1.912.000₫

2.300.000₫

Đèn LED pha Floodlight Essential SmartBright PVP61 Philips 50W

1.912.000₫

2.300.000₫

Model : PVP61 Philips 50W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Đèn LED pha Floodlight Essential SmartBright PVP61 Philips 70W

-8%
Đèn LED pha Floodlight Essential SmartBright PVP61 Philips 70W

2.449.000₫

2.660.000₫

Đèn LED pha Floodlight Essential SmartBright PVP61 Philips 70W

2.449.000₫

2.660.000₫

Model : PVP61 Philips 70W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RCO98V LED 865/840 W30 L120 22S/GM)

-11%
Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RCO98V LED 865/840 W30 L120 22S/GM)

1.277.000₫

1.440.000₫

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RCO98V LED 865/840 W30 L120 22S/GM)

1.277.000₫

1.440.000₫

Model : RCO98V LED 865/840 W30 L120 22S/GM
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W30 L120 22S/ PCV GM)

-20%
Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W30 L120 22S/ PCV GM)

1.321.000₫

1.660.000₫

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W30 L120 22S/ PCV GM)

1.321.000₫

1.660.000₫

Model : RC098V LED 865/840 W30 L120 22S/ PCV GM
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L600 22S/GM)

-8%
Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L600 22S/GM)

1.430.000₫

1.555.000₫

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L600 22S/GM)

1.430.000₫

1.555.000₫

Model : RC098V LED 865/840 W60 L600 22S/GM
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L600 22S/PCV GM)

-15%
Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L600 22S/PCV GM)

1.448.000₫

1.700.000₫

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L600 22S/PCV GM)

1.448.000₫

1.700.000₫

Model : RC098V LED 865/840 W60 L600 22S/PCV GM
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L120 44S/GM)

-7%
Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L120 44S/GM)

2.150.000₫

2.300.000₫

Máng đèn âm trần Led Stroffer 2.0 SmartBright Philips (RC098V LED 865/840 W60 L120 44S/GM)

2.150.000₫

2.300.000₫

Model : RC098V LED 865/840 W60 L120 44S/GM
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 20W BY118P LED16/PSD

-15%
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 20W BY118P LED16/PSD

1.046.000₫

1.234.000₫

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 20W BY118P LED16/PSD

1.046.000₫

1.234.000₫

Model : BY118P LED16/PSD
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 20W BY158P LED16/PSD

-15%
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 20W BY158P LED16/PSD

1.066.000₫

1.257.000₫

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 20W BY158P LED16/PSD

1.066.000₫

1.257.000₫

Model : BY158P LED16/PSD
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 30W BY118P LED21/PSD

-14%
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 30W BY118P LED21/PSD

1.237.000₫

1.440.000₫

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 30W BY118P LED21/PSD

1.237.000₫

1.440.000₫

Model : BY118P LED21/PSD
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 30W BY158P LED21/PSD

-12%
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 30W BY158P LED21/PSD

1.267.000₫

1.442.000₫

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 30W BY158P LED21/PSD

1.267.000₫

1.442.000₫

Model : BY158P LED21/PSD
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 40W BY118P LED33/PSD

-14%
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 40W BY118P LED33/PSD

1.332.000₫

1.550.000₫

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 40W BY118P LED33/PSD

1.332.000₫

1.550.000₫

Model : BY118P LED33/PSD
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 40W BY15t8P LED33/PSD

-7%
Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 40W BY15t8P LED33/PSD

1.542.000₫

1.660.000₫

Bóng đèn Lowbay LED SmartBright Philips 40W BY15t8P LED33/PSD

1.542.000₫

1.660.000₫

Model : BY15t8P LED33/PSD
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Phụ kiện đèn Led Lowbay Philips BY118Z Pipe L600

-13%
Phụ kiện đèn Led Lowbay Philips BY118Z Pipe L600

156.000₫

180.000₫

Phụ kiện đèn Led Lowbay Philips BY118Z Pipe L600

156.000₫

180.000₫

Model : BY118Z Pipe L600
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn CorePro LED Philips PLC HF- 4pin

-16%
Bóng đèn CorePro LED Philips PLC HF- 4pin

259.000₫

310.000₫

Bóng đèn CorePro LED Philips PLC HF- 4pin

259.000₫

310.000₫

Model : PLC HF- 4pin
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn CorePro LED Philips PLC HF- 2pin

-15%
Bóng đèn CorePro LED Philips PLC HF- 2pin

305.000₫

360.000₫

Bóng đèn CorePro LED Philips PLC HF- 2pin

305.000₫

360.000₫

Model : PLC HF- 2pin
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Tornado 20W

-28%
Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Tornado 20W

64.000₫

89.000₫

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Tornado 20W

64.000₫

89.000₫

Model : Tornado 20W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Tornado 24W

-32%
Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Tornado 24W

65.000₫

95.000₫

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Tornado 24W

65.000₫

95.000₫

Model : Tornado 24W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Helix 42W

-16%
Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Helix 42W

139.000₫

165.000₫

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Helix 42W

139.000₫

165.000₫

Model : Helix 42W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Essential 8W

-23%
Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Essential 8W

36.000₫

47.000₫

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Essential 8W

36.000₫

47.000₫

Model : Essential 8W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Essential 18W

-23%
Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Essential 18W

58.000₫

75.000₫

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Essential 18W

58.000₫

75.000₫

Model : Essential 18W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Essential 23W

-29%
Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Essential 23W

60.000₫

85.000₫

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Essential 23W

60.000₫

85.000₫

Model : Essential 23W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Genie 5W

-23%
Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Genie 5W

41.000₫

53.000₫

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Genie 5W

41.000₫

53.000₫

Model : Genie 5W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Genie 11W

-12%
Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Genie 11W

49.000₫

56.000₫

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Genie 11W

49.000₫

56.000₫

Model : Genie 11W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Genie 14W

-28%
Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Genie 14W

52.000₫

72.000₫

Bóng đèn Compact Philips tích hợp tương thích điện từ (EMC) Genie 14W

52.000₫

72.000₫

Model : Genie 14W
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 tiêu chuẩn TL-D 18W/54-765 1SL/30

-35%
Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 tiêu chuẩn TL-D 18W/54-765 1SL/30

13.000₫

20.000₫

Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 tiêu chuẩn TL-D 18W/54-765 1SL/30

13.000₫

20.000₫

Model : TL-D 18W/54-765 1SL/30
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 tiêu chuẩn TL-D 36W/54-765 SVL/30

-29%
Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 tiêu chuẩn TL-D 36W/54-765 SVL/30

15.000₫

21.000₫

Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 tiêu chuẩn TL-D 36W/54-765 SVL/30

15.000₫

21.000₫

Model : TL-D 36W/54-765 SVL/30
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 siêu sáng BrightBoost TL-D 18W/54-765 1SL/25

-31%
Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 siêu sáng BrightBoost TL-D 18W/54-765 1SL/25

22.000₫

32.000₫

Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 siêu sáng BrightBoost TL-D 18W/54-765 1SL/25

22.000₫

32.000₫

Model : BrightBoost TL-D 18W/54-765 1SL/25
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 siêu sáng BrightBoost TL-D 36W/54-765 1SL/25

-26%
Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 siêu sáng BrightBoost TL-D 36W/54-765 1SL/25

31.000₫

42.000₫

Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 siêu sáng BrightBoost TL-D 36W/54-765 1SL/25

31.000₫

42.000₫

Model : BrightBoost TL-D 36W/54-765 1SL/25
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 Essential TL5 EssentialView 14W 1SL/40

-30%
Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 Essential TL5 EssentialView 14W 1SL/40

23.000₫

33.000₫

Bóng tuýp huỳnh quang Philips T8 Essential TL5 EssentialView 14W 1SL/40

23.000₫

33.000₫

Model : TL5 EssentialView 14W 1SL/40
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 12BO)

-37%
Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 12BO)

42.000₫

67.000₫

Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 12BO)

42.000₫

67.000₫

Model : 12BO28
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Tụ điện đèn cao áp Philips 250V/18uF (CP 18BU)

-35%
Tụ điện đèn cao áp Philips 250V/18uF (CP 18BU)

75.000₫

115.000₫

Tụ điện đèn cao áp Philips 250V/18uF (CP 18BU)

75.000₫

115.000₫

Model : 18BU28
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng

Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 32CT)

-3%
Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 32CT)

116.000₫

120.000₫

Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 32CT)

116.000₫

120.000₫

Model : 32CT28
Hãng : Philips
Tình trạng : Còn hàng