Thiết bị điện dân dụng

Công tắc, ổ cắm Sino - Mặt 2 lỗ - S18AS2X

-17%
Công tắc, ổ cắm Sino - Mặt 2 lỗ - S18AS2X

10.000₫

12.000₫

Công tắc, ổ cắm Sino - Mặt 2 lỗ - S18AS2X

10.000₫

12.000₫

Model : S18AS2X
Mã hàng : 312002
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc, ổ cắm Sino - Mặt 1 lỗ - S18AS1X

-17%
Công tắc, ổ cắm Sino - Mặt 1 lỗ - S18AS1X

10.000₫

12.000₫

Công tắc, ổ cắm Sino - Mặt 1 lỗ - S18AS1X

10.000₫

12.000₫

Model : S18AS1X
Mã hàng : 312001
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc bốn 2 chiều phím lớn có dạ quang - S68DM4

-9%
Công tắc bốn 2 chiều phím lớn có dạ quang - S68DM4

100.000₫

110.000₫

Công tắc bốn 2 chiều phím lớn có dạ quang - S68DM4

100.000₫

110.000₫

Model : S68DM4
Mã hàng : 322008
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc bốn 2 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DMN4

-10%
Công tắc bốn 2 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DMN4

90.000₫

100.000₫

Công tắc bốn 2 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DMN4

90.000₫

100.000₫

Model : S68DMN4
Mã hàng : 322012
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc bốn 1 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DN4

-10%
Công tắc bốn 1 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DN4

90.000₫

100.000₫

Công tắc bốn 1 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DN4

90.000₫

100.000₫

Model : S68DN4
Mã hàng : 322016
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc bốn 1 chiều phím lớn có dạ quang - S68D4

-10%
Công tắc bốn 1 chiều phím lớn có dạ quang - S68D4

90.000₫

100.000₫

Công tắc bốn 1 chiều phím lớn có dạ quang - S68D4

90.000₫

100.000₫

Model : S68D4
Mã hàng : 322004
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DMN3

-14%
Công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DMN3

60.000₫

70.000₫

Công tắc ba 2 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DMN3

60.000₫

70.000₫

Model : S68DMN3
Mã hàng : 322011
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc ba 2 chiều phím lớn có dạ quang - S68DM3

-14%
Công tắc ba 2 chiều phím lớn có dạ quang - S68DM3

60.000₫

70.000₫

Công tắc ba 2 chiều phím lớn có dạ quang - S68DM3

60.000₫

70.000₫

Model : S68DM3
Mã hàng : 322007
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DN3

-14%
Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DN3

60.000₫

70.000₫

Công tắc ba 1 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DN3

60.000₫

70.000₫

Model : S68DN3
Mã hàng : 322015
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc ba 1 chiều phím lớn có dạ quang - S68D3

-14%
Công tắc ba 1 chiều phím lớn có dạ quang - S68D3

60.000₫

70.000₫

Công tắc ba 1 chiều phím lớn có dạ quang - S68D3

60.000₫

70.000₫

Model : S68D3
Mã hàng : 322003
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DMN2

-14%
Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DMN2

60.000₫

70.000₫

Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DMN2

60.000₫

70.000₫

Model : S68DMN2
Mã hàng : 322010
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có dạ quang - S68DM2

-17%
Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có dạ quang - S68DM2

50.000₫

60.000₫

Công tắc đôi 2 chiều phím lớn có dạ quang - S68DM2

50.000₫

60.000₫

Model : S68DM2
Mã hàng : 322006
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có dạ quang - S68D2

-17%
Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có dạ quang - S68D2

50.000₫

60.000₫

Công tắc đôi 1 chiều phím lớn có dạ quang - S68D2

50.000₫

60.000₫

Model : S68D2
Mã hàng : 322002
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DMN1

-20%
Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DMN1

40.000₫

50.000₫

Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DMN1

40.000₫

50.000₫

Model : S68DMN1
Mã hàng : 322009
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có dạ quang - S68DM1

-20%
Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có dạ quang - S68DM1

40.000₫

50.000₫

Công tắc đơn 2 chiều phím lớn có dạ quang - S68DM1

40.000₫

50.000₫

Model : S68DM1
Mã hàng : 322005
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DN1

-20%
Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DN1

40.000₫

50.000₫

Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có đèn led xanh - S68DN1

40.000₫

50.000₫

Model : S68DN1
Mã hàng : 322013
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có dạ quang - S68D1

-20%
Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có dạ quang - S68D1

40.000₫

50.000₫

Công tắc đơn 1 chiều phím lớn có dạ quang - S68D1

40.000₫

50.000₫

Model : S68D1
Mã hàng : 332001
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đôi - S6832RJ5E

-9%
Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đôi - S6832RJ5E

100.000₫

110.000₫

Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đôi - S6832RJ5E

100.000₫

110.000₫

Model : S6832RJ5E
Mã hàng : 332007
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đơn - S6831RJ5E

-14%
Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đơn - S6831RJ5E

60.000₫

70.000₫

Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đơn - S6831RJ5E

60.000₫

70.000₫

Model : S6831RJ5E
Mã hàng : 332005
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đôi - S6832RJ

-12%
Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đôi - S6832RJ

70.000₫

80.000₫

Ổ cắm điện thoại 4 dây có nắp che loại đôi - S6832RJ

70.000₫

80.000₫

Model : S6832RJ
Mã hàng : 332006
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ - S68UE/XX

-12%
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ - S68UE/XX

70.000₫

80.000₫

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ - S68UE/XX

70.000₫

80.000₫

Model : S68UE/X
Mã hàng : 332018
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ - S68UE/X

-17%
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ - S68UE/X

50.000₫

60.000₫

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ - S68UE/X

50.000₫

60.000₫

Model : S68UE/X
Mã hàng : 332018
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm đa năng có màn che - S68UAM

-25%
Ổ cắm đa năng có màn che - S68UAM

30.000₫

40.000₫

Ổ cắm đa năng có màn che - S68UAM

30.000₫

40.000₫

Model : S68UAM
Mã hàng : 332015
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm đa năng có màn che với 1 lỗ - S68UAM/X

-25%
Ổ cắm đa năng có màn che với 1 lỗ - S68UAM/X

30.000₫

40.000₫

Ổ cắm đa năng có màn che với 1 lỗ - S68UAM/X

30.000₫

40.000₫

Model : S68UAM/X
Mã hàng : 332016
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

2 ổ cắm 3 chấu 16A - S68UE2

-14%
2 ổ cắm 3 chấu 16A - S68UE2

60.000₫

70.000₫

2 ổ cắm 3 chấu 16A - S68UE2

60.000₫

70.000₫

Model : S68UE2
Mã hàng : 332020
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A - S68UE

-17%
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A - S68UE

50.000₫

60.000₫

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A - S68UE

50.000₫

60.000₫

Model : S68UE
Mã hàng : 332017
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

2 ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ - S68U2/XX

-17%
2 ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ - S68U2/XX

50.000₫

60.000₫

2 ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ - S68U2/XX

50.000₫

60.000₫

Model : S68U2/XX
Mã hàng : 332013
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

2 ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ - S68U2/X

-17%
2 ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ - S68U2/X

50.000₫

60.000₫

2 ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ - S68U2/X

50.000₫

60.000₫

Model : S68U2/X
Mã hàng : 332012
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ - S68U/XX

-17%
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ - S68U/XX

50.000₫

60.000₫

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ - S68U/XX

50.000₫

60.000₫

Model : S68U/XX
Mã hàng : 332011
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ - S68U/X

-17%
Ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ - S68U/X

50.000₫

60.000₫

Ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ - S68U/X

50.000₫

60.000₫

Model : S68U/X
Mã hàng : 332010
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

3 ổ cắm 2 chấu 16A - S68U3

-12%
3 ổ cắm 2 chấu 16A - S68U3

70.000₫

80.000₫

3 ổ cắm 2 chấu 16A - S68U3

70.000₫

80.000₫

Model : S68U3
Mã hàng : 332014
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A - S68121/HB

-10%
Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A - S68121/HB

18.000₫

20.000₫

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A - S68121/HB

18.000₫

20.000₫

Model : S68121/HB
Mã hàng : 332003
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A - S68121/HA

-10%
Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A - S68121/HA

18.000₫

20.000₫

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A - S68121/HA

18.000₫

20.000₫

Model : S68121/HA
Mã hàng : 332002
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm, công tắc Sino - Mặt che trơn - S680

-10%
Ổ cắm, công tắc Sino - Mặt che trơn - S680

18.000₫

20.000₫

Ổ cắm, công tắc Sino - Mặt che trơn - S680

18.000₫

20.000₫

Model : S680
Mã hàng : 332001
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm, công tắc Sino - Mặt 5 lỗ - S685X

-20%
Ổ cắm, công tắc Sino - Mặt 5 lỗ - S685X

20.000₫

25.000₫

Ổ cắm, công tắc Sino - Mặt 5 lỗ - S685X

20.000₫

25.000₫

Model : S685X
Mã hàng : 332009
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm, công tắc Sino - Mặt 4 lỗ - S684X

-20%
Ổ cắm, công tắc Sino - Mặt 4 lỗ - S684X

20.000₫

25.000₫

Ổ cắm, công tắc Sino - Mặt 4 lỗ - S684X

20.000₫

25.000₫

Model : S684X
Mã hàng : 332008
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm, công tắc Sino - Mặt 1 lỗ - S681X

-20%
Ổ cắm, công tắc Sino - Mặt 1 lỗ - S681X

12.000₫

15.000₫

Ổ cắm, công tắc Sino - Mặt 1 lỗ - S681X

12.000₫

15.000₫

Model : S681X
Mã hàng : 332004
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Bộ chìa khóa ngắt điện 20A có đèn báo - Chìa khóa kiểu A - S68KT+SKTA

-20%
Bộ chìa khóa ngắt điện 20A có đèn báo - Chìa khóa kiểu A - S68KT+SKTA

200.000₫

250.000₫

Bộ chìa khóa ngắt điện 20A có đèn báo - Chìa khóa kiểu A - S68KT+SKTA

200.000₫

250.000₫

Model : S68KT+SKTA
Mã hàng : 342009
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc dùng thẻ từ 16A có thời gian chậm - S68/501

-7%
Công tắc dùng thẻ từ 16A có thời gian chậm - S68/501

400.000₫

430.000₫

Công tắc dùng thẻ từ 16A có thời gian chậm - S68/501

400.000₫

430.000₫

Model : S68/501
Mã hàng : 342003
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm dao cạo râu 110/240V-20VA - S68/2727

-6%
Ổ cắm dao cạo râu 110/240V-20VA - S68/2727

800.000₫

850.000₫

Ổ cắm dao cạo râu 110/240V-20VA - S68/2727

800.000₫

850.000₫

Model : S68/2727
Mã hàng : 342002
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm đôi 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc và đèn báo - S6825SN

-7%
Ổ cắm đôi 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc và đèn báo - S6825SN

250.000₫

270.000₫

Ổ cắm đôi 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc và đèn báo - S6825SN

250.000₫

270.000₫

Model : S6825SN
Mã hàng : 342008
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc và đèn báo - S6813SN

-9%
Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc và đèn báo - S6813SN

100.000₫

110.000₫

Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có công tắc và đèn báo - S6813SN

100.000₫

110.000₫

Model : S6813SN
Mã hàng : 342005
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có đèn báo - S6813N

-9%
Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có đèn báo - S6813N

100.000₫

110.000₫

Ổ cắm 13A, 3 chấu vuông kiểu Anh có đèn báo - S6813N

100.000₫

110.000₫

Model : S6813N
Mã hàng : 342004
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm 15A, 3 chấu tròn kiểu Anh có công tắc và đèn báo - S6815SN

-9%
Ổ cắm 15A, 3 chấu tròn kiểu Anh có công tắc và đèn báo - S6815SN

100.000₫

110.000₫

Ổ cắm 15A, 3 chấu tròn kiểu Anh có công tắc và đèn báo - S6815SN

100.000₫

110.000₫

Model : S6815SN
Mã hàng : 342007
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm 15A, 3 chấu tròn kiểu Anh có đèn báo - S6815N

-11%
Ổ cắm 15A, 3 chấu tròn kiểu Anh có đèn báo - S6815N

80.000₫

90.000₫

Ổ cắm 15A, 3 chấu tròn kiểu Anh có đèn báo - S6815N

80.000₫

90.000₫

Model : S6815N
Mã hàng : 342006
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiêu Úc - S68U/10US

-11%
Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiêu Úc - S68U/10US

80.000₫

90.000₫

Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiêu Úc - S68U/10US

80.000₫

90.000₫

Model : S68U/10US
Mã hàng : 342010
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Ổ cắm "SCHUKO" 16A tiếp đất - S68/16

-7%
Ổ cắm

65.000₫

70.000₫

Ổ cắm "SCHUKO" 16A tiếp đất - S68/16

65.000₫

70.000₫

Model :  S68/16
Mã hàng : 342001
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng

Công tắc đôi 2 chiều 10A 250V loại phím lớn có đèn báo - S982N2R

-12%
Công tắc đôi 2 chiều 10A 250V loại phím lớn có đèn báo - S982N2R

70.000₫

80.000₫

Công tắc đôi 2 chiều 10A 250V loại phím lớn có đèn báo - S982N2R

70.000₫

80.000₫

Model :  S981N2R
Mã hàng : 3520013
Hãng : Sino-Vanlock
Tình trạng : Còn hàng