Thiết bị hội nghị Polycom

Thiết bị Polycom VoiceStation 500

-24%
Thiết bị Polycom VoiceStation 500

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom VoiceStation 500

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Video conference Polycom QDX 6000

-24%
Thiết bị Video conference Polycom QDX 6000

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Video conference Polycom QDX 6000

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị POLYCOM VSX 7000S series

-41%
Thiết bị POLYCOM VSX 7000S series

850.000₫

1.450.000₫

Thiết bị POLYCOM VSX 7000S series

850.000₫

1.450.000₫

Thiết bị Polycom VSX 7000e series

-24%
Thiết bị Polycom VSX 7000e series

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom VSX 7000e series

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom VSX 7000

-29%
Thiết bị Polycom VSX 7000

850.000₫

1.200.000₫

Thiết bị Polycom VSX 7000

850.000₫

1.200.000₫

Thiết bị Polycom group 310

-24%
Thiết bị  Polycom group 310

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom group 310

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom RealPresence Group 500

-30%
Thiết bị Polycom RealPresence Group 500

950.000₫

1.350.000₫

Thiết bị Polycom RealPresence Group 500

950.000₫

1.350.000₫

Thiết bị Polycom RealPresence Group 700

-24%
Thiết bị Polycom RealPresence Group 700

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom RealPresence Group 700

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom Group 300 720p

-14%
Thiết bị Polycom Group 300 720p

950.000₫

1.100.000₫

Thiết bị Polycom Group 300 720p

950.000₫

1.100.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom CX5100

-23%
Thiết bị hội nghị Polycom CX5100

850.000₫

1.100.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom CX5100

850.000₫

1.100.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom CX5500

-32%
Thiết bị hội nghị Polycom CX5500

850.000₫

1.250.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom CX5500

850.000₫

1.250.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom CX8000

-24%
Thiết bị hội nghị Polycom CX8000

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom CX8000

950.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom HDX 4000 series

-23%
Thiết bị Polycom HDX 4000 series

850.000₫

1.100.000₫

Thiết bị Polycom HDX 4000 series

850.000₫

1.100.000₫

Thiết bị Polycom HDX4002 XL

-32%
Thiết bị Polycom HDX4002 XL

850.000₫

1.250.000₫

Thiết bị Polycom HDX4002 XL

850.000₫

1.250.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom HDX 4001

-30%
Thiết bị hội nghị Polycom HDX 4001

950.000₫

1.350.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom HDX 4001

950.000₫

1.350.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom Trio 8500

-32%
Thiết bị hội nghị Polycom Trio 8500

850.000₫

1.250.000₫

Thiết bị hội nghị Polycom Trio 8500

850.000₫

1.250.000₫

Điện thoại hội nghị Polycom Trio 8800

-24%
Điện thoại hội nghị Polycom Trio 8800

950.000₫

1.250.000₫

Điện thoại hội nghị Polycom Trio 8800

950.000₫

1.250.000₫

Điện thoại hội nghị SoundStation IP 6000

-23%
Điện thoại hội nghị SoundStation IP 6000

850.000₫

1.100.000₫

Điện thoại hội nghị SoundStation IP 6000

850.000₫

1.100.000₫