THIẾT BỊ MẠNG & QUANG

Thiết bị chuyển mạch HPE 1950 48G 2SFP+ 2XGT Switch JG961A

-62%
Thiết bị chuyển mạch HPE 1950 48G 2SFP+ 2XGT Switch JG961A

23.999.000₫

63.243.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE 1950 48G 2SFP+ 2XGT Switch JG961A

23.999.000₫

63.243.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE JG961A được thiết kế theo chuẩn EIA 1U phù hợp với tất cả các loại tủ rack hoặc gắn trên tường.

- Bộ nhớ và bộ xử lý: 128 MB flash; Kích thước bộ đệm gói: 3 MB, 1 GB SDRAM

- Thông lượng HPE lên đến 130,9 Mpps (gói 64 byte)

- Khả năng chuyển đổi: 176 Gbps

- Kích thước bảng địa chỉ MAC: 16384 mục nhập

- Tính thường xuyên: 50Hz / 60Hz

- Điện xoay chiều: 100 - 240 VAC

- Đánh giá công suất tối đa: 34W

Thiết bị chuyển mạch HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT Switch JG960A

-62%
Thiết bị chuyển mạch HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT Switch JG960A

14.399.000₫

37.919.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE 1950 24G 2SFP+ 2XGT Switch JG960A

14.399.000₫

37.919.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE JG960A được tăng cường bảo mật bằng cách sử dụng các công nghệ virtual LANs, link aggregation, hoặc IGMP Snooping boost uplink performance, và loop prevention enhances network reliability. Switch HPE JG960A ​sử dụng điện AC 220V.

- Thông lượng HPE lên đến 95,2 Mpps (gói 64 byte)

- Khả năng chuyển đổi: 128 Gbps

- Kích thước bảng địa chỉ MAC: 16384 mục nhập

Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 8G PoE+ (64W) Switch JH330A

-35%
Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 8G PoE+ (64W) Switch JH330A

4.499.000₫

6.946.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 8G PoE+ (64W) Switch JH330A

4.499.000₫

6.946.000₫

Switch HPE JH330A sử dụng điện AC 220V

- Bộ nhớ và bộ xử lý: 1,5 MB

- Thông lượng lên đến 11,8 Mpps

- Khả năng chuyển mạch: 16 Gbps

- Kích thước bảng địa chỉ MAC: 4096 mục

- Tính thường xuyên: 50Hz / 60Hz

- Đánh giá công suất tối đa: 80W

Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 8G Switch JH329A

-32%
Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 8G Switch JH329A

1.499.000₫

2.216.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 8G Switch JH329A

1.499.000₫

2.216.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE JH329A cho phép dễ dàng quản lý ngay cả bởi người dùng không biết kỹ thuật thông qua giao diện Wed trực quan, hỗ trợ HTTP và HTTP Secure (HTTPS).

- Điện xoay chiều: 100 - 240 VAC

- Đánh giá công suất tối đa: 4,5W

Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 5G PoE+ (32W) Switch JH328A

-43%
Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 5G PoE+ (32W) Switch JH328A

2.499.000₫

4.405.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 5G PoE+ (32W) Switch JH328A

2.499.000₫

4.405.000₫

Switch HPE  JH328A sử dụng điện AC 220V.

- Bộ nhớ và bộ xử lý: 1 MB

- 100 Mb Độ trễ <3 µs

- 1000 Mb Độ trễ <2,6 µs

- Thông lượng lên đến 7,4 Mpps

- Khả năng chuyển mạch: 10 Gbps

- Đánh giá công suất tối đa: 40W

Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 5G Switch JH327A

-35%
Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 5G Switch JH327A

999.000₫

1.541.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 5G Switch JH327A

999.000₫

1.541.000₫

Switch HPE JH327A sử dụng điện AC 220V

- Bộ nhớ và bộ xử lý: 1 MB

- 100 Mb Độ trễ <3 µs

- 1000 Mb Độ trễ <2,6 µs

- Thông lượng lên đến 7,4 Mpps

- Khả năng chuyển mạch: 10 Gbps

- Kích thước bảng địa chỉ MAC: 2048 mục

- Đánh giá công suất tối đa: 3W

 

Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 24G PoE+ (124W) Switch JH019A

-36%
Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 24G PoE+ (124W) Switch JH019A

8.899.000₫

13.919.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 24G PoE+ (124W) Switch JH019A

8.899.000₫

13.919.000₫

Switch HPE  JH019A  sử dụng điện AC 220V.

- Flash: 1 MB flash

- Bộ đệm gói: 512KB

- Thông lượng lên đến 35,7 Mpps (gói 64 byte)

- Khả năng chuyển mạch: 48 Gbps

- Kích thước bảng địa chỉ MAC: 8192 mục

- Tính thường xuyên: 50Hz / 60Hz

- Điện xoay chiều: 100 - 240 VAC

- Đánh giá công suất tối đa: 160W

Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 24G 2SFP Switch JH017A

-43%
Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 24G 2SFP Switch JH017A

4.999.000₫

8.811.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 24G 2SFP Switch JH017A

4.999.000₫

8.811.000₫

Switch HPE JH017A  sử dụng điện AC 220V

- 2 cổng SFP 100/1000 Mbps

- Tính thường xuyên: 50Hz / 60Hz

- Flash: 1 MB flash

- Bộ đệm gói: 512KB

- Thông lượng lên đến 38,7 Mpps (gói 64 byte)

- Khả năng chuyển mạch: 52 Gbps

- Kích thước bảng địa chỉ MAC: 8192 mục

- Điện xoay chiều: 100 - 240 VAC

- Đánh giá công suất tối đa: 18W

Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 16G Switch JH016A

-39%
Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 16G Switch JH016A

3.449.000₫

5.649.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE 1420 16G Switch JH016A

3.449.000₫

5.649.000₫

Switch HPE JH016A sử dụng điện AC 220V

- Flash: 1 MB flash

- Bộ đệm gói: 512KB

- Thông lượng lên đến 23,8 Mpps (gói 64 byte)

- Khả năng chuyển mạch: 32 Gbps

- Kích thước bảng địa chỉ MAC: 8192 mục

- Đánh giá công suất tối đa: 12W

Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 48G PoE+ (370W) Switch J9984A

-37%
Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 48G PoE+ (370W) Switch J9984A

18.999.000₫

30.351.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 48G PoE+ (370W) Switch J9984A

18.999.000₫

30.351.000₫

Switch HPE J9984A sử dụng điện AC 220V.

- Bộ nhớ: 128 MB SDRAM

- Flash: 16 MB flash

- Bộ đệm gói: 1,5 MB

- Điện xoay chiều: 100 - 240 VAC

- Đánh giá công suất tối đa: 481W

- Công suất không hoạt động: 54,8 W

- Công suất PoE: 370 W PoE +

Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 24G PoE+ (185W) Switch J9983A

-45%
Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 24G PoE+ (185W) Switch J9983A

9.999.000₫

18.027.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 24G PoE+ (185W) Switch J9983A

9.999.000₫

18.027.000₫

Switch HPE J9983A sử dụng điện AC 220V

- CPU: ARM Cortex-A9 @ 400 MHz

- Bộ nhớ: 128 MB SDRAM

- Flash: 16 MB flash

- Bộ đệm gói: 1,5 MB

- Tính thường xuyên: 50Hz / 60Hz

- Điện xoay chiều: 100 - 240 VAC

- Đánh giá công suất tối đa: 240W

- Công suất không hoạt động: 28,3 W

- Công suất PoE: 185 W PoE +

Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 8G PoE+ (65W) Switch J9982A

-51%
Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 8G PoE+ (65W) Switch J9982A

4.999.000₫

10.108.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 8G PoE+ (65W) Switch J9982A

4.999.000₫

10.108.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE J9982A được thiết kế theo chuẩn EIA 1U phù hợp với tất cả các loại tủ rack hoặc gắn trên tường.

- CPU: ARM Cortex-A9 @ 400 MHz

- Bộ nhớ: 128 MB SDRAM

- Flash: 16 MB flash

- Bộ đệm gói: 1,5 MB

- Tính thường xuyên: 50Hz / 60Hz

- Điện xoay chiều: 100 - 240 VAC

- Đánh giá công suất tối đa: 12,2W

Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 48G Switch J9981A

-47%
Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 48G Switch J9981A

11.499.000₫

21.811.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 48G Switch J9981A

11.499.000₫

21.811.000₫

Switch HPE J9981A sử dụng điện AC 220V

- CPU: ARM Cortex-A9 @ 400 MHz

- Bộ nhớ: 128 MB SDRAM

- Flash: 16 MB flash

- Bộ đệm gói: 1,5 MB

- Tính thường xuyên: 50Hz / 60Hz

- Điện xoay chiều: 100 - 240 VAC

- Đánh giá công suất tối đa: 16,9W

Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 24G Switch J9980A

-47%
Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 24G Switch J9980A

5.999.000₫

11.351.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 24G Switch J9980A

5.999.000₫

11.351.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE J9980A được thiết kế theo chuẩn EIA 1U phù hợp với tất cả các loại tủ rack hoặc gắn trên tường.

- CPU: ARM Cortex-A9 @ 400 MHz

- Bộ nhớ: 128 MB SDRAM

- Flash: 16 MB flash

- Bộ đệm gói: 1,5 MB

- Tính thường xuyên: 50Hz / 60Hz

- Điện xoay chiều: 100 - 240 VAC

- Đánh giá công suất tối đa: 16,9W

Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 8G Switch J9979A

-36%
Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 8G Switch J9979A

2.999.000₫

4.703.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE 1820 8G Switch J9979A

2.999.000₫

4.703.000₫

Thiết bị chuyển mạch HPE J9979A được thiết kế để hoạt động phù hợp với lớp Accees (lớp truy nhập mạng đầu cuối) với chi phí đầu tư là thấp trong dòng HPE OfficeConnect 1820 Switch Series.

- CPU: ARM Cortex-A9 @ 400 MHz

- Bộ nhớ: 128 SDRAM

- Flash: 16 MB flash

- Bộ đệm gói: 1,5 MB

- Tính thường xuyên: 50Hz / 60Hz

- Điện xoay chiều: 100 - 240 VAC

- Đánh giá công suất tối đa: 12,2W

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 8 Switch J9783A

-56%
Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 8 Switch J9783A

6.999.000₫

15.784.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 8 Switch J9783A

6.999.000₫

15.784.000₫

Switch Aruba J9783A cho phép dễ dàng quản lý ngay cả bởi người dùng không biết kỹ thuật thông qua giao diện Wed trực quan, hỗ trợ HTTP và HTTP Secure (HTTPS)

- Bộ nhớ: 256 MB DDR3 DIMM

- Tốc biến: 128 MB flash

- Bộ đệm gói: 1,5 MB phân bổ động

- Tính thường xuyên: 50Hz / 60Hz

- Tản nhiệt tối đa: 25 BTU/hr (26,38 kJ/hr)

- Điện xoay chiều: 100 - 240 VAC

- Đánh giá công suất tối đa: 7,2 watt

- Công suất không hoạt động: 4,5W

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 24 Switch J9782A

-62%
Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 24 Switch J9782A

7.999.000₫

20.865.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 24 Switch J9782A

7.999.000₫

20.865.000₫

Switch Aruba J9782A​ sử dụng điện AC 220V.

- CPU: ARM9E @ 800 MHz

- Tốc biến: 128 MB flash

- Bộ nhớ: 256 MB DDR3 DIMM

- Bộ đệm gói: 1,5 MB phân bổ động

- Tính thường xuyên: 50Hz / 60Hz

- Tản nhiệt tối đa: 50 BTU/hr (52,75 kJ/hr)

- Điện xoay chiều: 100 - 240 VAC

- Đánh giá công suất tối đa: 14,7 watt

- Công suất không hoạt động: 8,4W

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48 Switch J9781A

-63%
Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48 Switch J9781A

12.999.000₫

34.757.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48 Switch J9781A

12.999.000₫

34.757.000₫

Switch Aruba J9781A​ sử dụng điện AC 220V.

- Bộ nhớ: 256 MB DDR3 DIMM

- Tính thường xuyên: 50Hz / 60Hz

- Tản nhiệt tối đa: 102 BTU/hr (107,61 kJ/hr)

- Điện xoay chiều: 100 - 240 VAC

- Đánh giá công suất tối đa: 29,9 watt

- Công suất không hoạt động: 17,1W

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 8 PoE+ Switch J9780A

-66%
Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 8 PoE+ Switch J9780A

6.999.000₫

20.865.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 8 PoE+ Switch J9780A

6.999.000₫

20.865.000₫

Thiết bị mạng Aruba J9780A dụng cho việc cung cấp kết nối mạng LAN đến các máy tính làm việc và các thiết bị cần kết nối mạng như bộ phát không dây wifi, máy in, máy chủ, IP camera...

- Tính thường xuyên: 50Hz / 60Hz

- Tản nhiệt tối đa: 29 BTU/hr (30,6 kJ/hr)

- Điện xoay chiều: 100 - 240 VAC

- Đánh giá công suất tối đa: 76,7 watt

- Công suất không hoạt động: 5,8W

- Công suất PoE: 67 W

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 24 PoE+ Switch J9779A

-60%
Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 24 PoE+ Switch J9779A

16.999.000₫

42.676.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 24 PoE+ Switch J9779A

16.999.000₫

42.676.000₫

Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba Network J9779A

- CPU: ARM9E @ 800 MHz

- Bộ nhớ: 256 MB DDR3 DIMM

- Tốc biến: 128 MB flash

- Bộ đệm gói: 1,5 MB phân bổ động

- Tính thường xuyên: 50Hz / 60Hz

- Tản nhiệt tối đa: 236 BTU/hr (248.98 kJ/hr)

- Điện xoay chiều: 100 - 240 VAC

- Đánh giá công suất tối đa: 237 watt

- Công suất không hoạt động: 21,8W

- Công suất PoE: 195 W

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48 PoE+ Switch J9778A

-62%
Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48 PoE+ Switch J9778A

28.999.000₫

75.919.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48 PoE+ Switch J9778A

28.999.000₫

75.919.000₫

Dòng switch Aruba J9778A tiết kiệm chi phí và rất hiệu quả cho việc cung cấp kết nối mạng, với mức tiêu thụ nguồn điện thấp.

- CPU: ARM9E @ 800 MHz

- Bộ nhớ: 256 MB DDR3 DIMM

- Tốc biến: 128 MB flash

- Bộ đệm gói: 3 MB phân bổ động

- Tính thường xuyên: 50Hz / 60Hz

- Điện xoay chiều: 100 - 240 VAC

- Đánh giá công suất tối đa: 441 watt

- Công suất không hoạt động: 37,5W

- Công suất PoE: 382 W

 

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 8G Switch J9777A

-63%
Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 8G Switch J9777A

8.008.000₫

21.486.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 8G Switch J9777A

8.008.000₫

21.486.000₫

Thiết bị mạng  Aruba J9777A dụng cho việc cung cấp kết nối mạng LAN đến các máy tính làm việc và các thiết bị cần kết nối mạng như bộ phát không dây wifi, máy in, máy chủ, IP camera …

- CPU: ARM9E @ 800 MHz

- Bộ nhớ: 256 MB DDR3 DIMM

- Tốc biến: 128 MB flash

- Bộ đệm gói: 1,5 MB phân bổ động

- Đánh giá công suất tối đa: 18,6 watt

- Công suất không hoạt động: 13,6W

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 24G Switch J9776A

-65%
Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 24G Switch J9776A

11.999.000₫

34.757.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 24G Switch J9776A

11.999.000₫

34.757.000₫

Thiết bị mạng Aruba J9776A dụng cho việc cung cấp kết nối mạng LAN đến các máy tính làm việc và các thiết bị cần kết nối mạng như bộ phát không dây wifi, máy in, máy chủ, IP camera … Dòng switch Aruba J9776A tiết kiệm chi phí và rất hiệu quả cho việc cung cấp kết nối mạng, với mức tiêu thụ nguồn điện thấp.

- CPU: ARM9E @ 800 MHz

- Bộ nhớ: 256 MB DDR3 DIMM

- Tốc biến: 128 MB flash

- Bộ đệm gói: 1,5 MB phân bổ động

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48G Switch J9775A

-60%
Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48G Switch J9775A

22.999.000₫

57.486.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48G Switch J9775A

22.999.000₫

57.486.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba J9775A được tăng cường bảo mật bằng cách sử dụng các công nghệ virtual LANs, link aggregation, hoặc IGMP Snooping boost uplink performance, và loop prevention enhances network reliability. 

- Bộ nhớ: 256 MB DDR3 DIMM

- Tốc biến: 128 MB flash

- Bộ đệm gói: 1,5 MB phân bổ động

- Thông lượng lên đến 77,3 Mpps (gói 64 byte)

- Khả năng chuyển mạch: 104 Gbps

- Kích thước bảng địa chỉ MAC: 16000 mục nhập

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 8G PoE+ Switch J9774A

-57%
Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 8G PoE+ Switch J9774A

9.999.999₫

23.054.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 8G PoE+ Switch J9774A

9.999.999₫

23.054.000₫

Switch Aruba Network J9774A cho phép dễ dàng quản lý ngay cả bởi người dùng không biết kỹ thuật thông qua giao diện Wed trực quan, hỗ trợ HTTP và HTTP Secure (HTTPS).

- Tính thường xuyên: 50Hz / 60Hz

- Tản nhiệt tối đa: 236 BTU/hr (248.98 kJ/hr)

- Điện xoay chiều: 100 - 240 VAC

- Đánh giá công suất tối đa: 86 watt

- Công suất PoE: 67W

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 24G PoE+ Switch J9773A

-67%
Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 24G PoE+ Switch J9773A

20.999.000₫

63.297.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 24G PoE+ Switch J9773A

20.999.000₫

63.297.000₫

Thiết bị mạng Aruba J9773A dụng cho việc cung cấp kết nối mạng LAN đến các máy tính làm việc và các thiết bị cần kết nối mạng như bộ phát không dây wifi, máy in, máy chủ, IP camera … Dòng switch Aruba J9773A tiết kiệm chi phí và rất hiệu quả cho việc cung cấp kết nối mạng, với mức tiêu thụ nguồn điện thấp.

- CPU: ARM9E @ 800 MHz

- Bộ nhớ: 256 MB DDR3 DIMM

- Tốc biến: 128 MB flash

- Bộ đệm gói: 1,5 MB phân bổ động

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48G PoE+ Switch J9772A

-66%
Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48G PoE+ Switch J9772A

34.022.000₫

101.216.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba 2530 48G PoE+ Switch J9772A

34.022.000₫

101.216.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba J9772A cung cấp 48 cổng RJ45 tốc độ 10/100/1000 hỗ trợ PoE+ để kết nối xuống các thiết bị end point hoặc cấp nguồn cho các thiết bị như camera, IP Phone, wifi... 4 cổng uplink SFP sử dụng các loại module quang 1GE để kết nối các đường quang tới hệ thống switch core hoặc switch access khác.

- CPU: ARM9E @ 800 MHz

- Bộ nhớ: 256 MB DDR3 DIMM

- Tốc biến: 128 MB flash

- Bộ đệm gói: 3 MB phân bổ động

Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 48G 4SFP+ 370W Switch JL686A

-23%
Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 48G 4SFP+ 370W Switch JL686A

19.999.000₫

26.135.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 48G 4SFP+ 370W Switch JL686A

19.999.000₫

26.135.000₫

Ứng dụng Aruba Instant On cho phép bạn thiết lập, quản lý và giám sát các Aruba JL686A và các điểm truy cập trực tiếp từ điện thoại của bạn. 

- 48 cổng GE RJ-45 PoE+

- 4 cổng SFP+ 1/10GbE

- CPU: ARM Cortex-A9 @ 800 MHz

- Bộ nhớ: 512 MB SDRAM

- Tốc biến: 256 MB flash

- Bộ đệm gói: 1,5 MB

- Chuyển đổi công suất: 176Gb/s

- Năng lực thông qua: 130,95 Mpps

Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 48G 4SFP+ Switch JL685A

-21%
Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 48G 4SFP+ Switch JL685A

10.999.000₫

13.946.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 48G 4SFP+ Switch JL685A

10.999.000₫

13.946.000₫

Aruba JL685A cung cấp các tính năng bảo mật tích hợp bảo vệ mạng của bạn khỏi sự truy cập trái phép bằng cách cho phép bạn phân đoạn lưu lượng truy cập và xác định quyền truy cập vào từng khu vực của mạng. 

- CPU: ARM Cortex-A9 @ 800 MHz

- Bộ nhớ: 512 MB SDRAM

- Tốc biến: 256 MB flash

- Bộ đệm gói: 1,5 MB

- Chuyển đổi công suất: 176Gb/s

- Năng lực thông qua: 130,95 Mpps

Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ 370W Switch JL684A

-21%
Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ 370W Switch JL684A

13.999.000₫

17.811.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ 370W Switch JL684A

13.999.000₫

17.811.000₫

Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba JL684A là Switch Gigabit thuộc dòng sản phẩm Aruba Instant On 1930, với 24 cổng PoE+ lên tới 30W trên 1 cổng, tổng công suất PoE 370W, 4 cổng Uplink 1/10 Gigabit sử dụng module quang 1GE SFP hoặc 10GE SFP+ Transceiver.

- CPU: ARM Cortex-A9 @ 800 MHz

- Bộ nhớ: 512 MB SDRAM

- Tốc biến: 256 MB flash

- Bộ đệm gói: 1,5 MB

- Chuyển đổi công suất: 128Gb/s

- Năng lực thông qua: 95,23 Mpps

Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ 195W Switch JL683A

-23%
Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ 195W Switch JL683A

10.799.000₫

13.946.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ 195W Switch JL683A

10.799.000₫

13.946.000₫

Thiết bị chuyển mạch Switch Aruba JL683A là Switch Gigabit cấu hình cố định, smart-managed, được thiết kế dành cho các doanh nghiệp nhỏ, dễ triển khai và giá cả phải chăng. Aruba JL683A đã thực hiện để xử lý các ứng dụng nặng băng thông ngày nay như video conferencing và video.

- CPU: ARM Cortex-A9 @ 800 MHz

- Bộ nhớ: 512 MB SDRAM

- Tốc biến: 256 MB flash

- Bộ đệm gói: 1,5 MB

- Chuyển đổi công suất: 128Gb/s

- Năng lực thông qua: 95,23 Mpps

Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ Switch JL682A

-21%
Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ Switch JL682A

6.299.000₫

7.999.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 24G 4SFP+ Switch JL682A

6.299.000₫

7.999.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba JL682A là Switch Gigabit thuộc dòng sản phẩm Aruba Instant On 1930, với 24 cổng GE RJ45, 2 cổng Uplink 1 Gigabit sử dụng module quang 1GE, cung cấp các kết nối tốc độ cao cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc văn phòng chi nhánh.

- Tính thường xuyên: 50Hz / 60Hz

- Điện xoay chiều: 100 - 240 V

- Hiện hành: 0,5 / 0,3 A

- Đánh giá công suất tối đa: 22, 6 watt

- Năng lượng nhàn rỗi: 9,3 W.

- Nguồn cấp: Cung cấp điện nội bộ

Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 8G 2SFP 124W Switch JL681A

-21%
Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 8G 2SFP 124W Switch JL681A

5.399.000₫

6.811.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 8G 2SFP 124W Switch JL681A

5.399.000₫

6.811.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba JL681A là Switch Gigabit thuộc dòng sản phẩm Aruba Instant On 1930, với 8 cổng PoE+ lên tới 30W trên 1 cổng, tổng công suất PoE 124W, 2 cổng Uplink 1 Gigabit sử dụng module quang 1GE, cung cấp các kết nối tốc độ cao cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc văn phòng chi nhánh.

- CPU: ARM Cortex-A9 @ 800 MHz

- Bộ nhớ: 512 MB SDRAM

- Tốc biến: 256 MB flash

- Bộ đệm gói: 1,5 MB

Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 8G 2SFP Switch JL680A

-23%
Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 8G 2SFP Switch JL680A

2.949.000₫

3.838.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba IOn 1930 8G 2SFP Switch JL680A

2.949.000₫

3.838.000₫

Thiết bị chuyển mạch Aruba JL680A là Switch Gigabit cấu hình cố định, smart-managed, được thiết kế dành cho các doanh nghiệp nhỏ, dễ triển khai và giá cả phải chăng.

- 8 cổng RJ-45 tự động nhận dạng 10/100/1000 (IEEE 802.3 loại 10BASE-T, IEEE 802.3u Loại 100BASE- TX, IEEE 802.3ab Loại 1000BASE-T)

- Song công: 10BASE-T / 100BASE-TX: một nửa hoặc toàn bộ

- 1000BASE-T: chỉ đầy đủ

- 2 cổng SFP 1GbE

HP Aruba AP-515 (RW) Wireless Access Point Q9H62A

-55%
HP Aruba AP-515 (RW) Wireless Access Point Q9H62A

16.146.000₫

35.654.000₫

HP Aruba AP-515 (RW) Wireless Access Point Q9H62A

16.146.000₫

35.654.000₫

HP Aruba AP-515 cũng được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng bằng cách tối đa hóa hiệu quả Wi-Fi và giảm thời gian tranh chấp giữa các thiết bị khách. Các tính năng bao gồm đa truy nhập phân chia tần số trực giao (OFDMA), MU-MIMO và tối ưu hóa di động.

Với tối đa 4 luồng không gian (4SS) và băng thông kênh 160 MHz (VHT160), AP-515 Series cung cấp khả năng không dây đột phá cho việc triển khai nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm chi phí..

HP Aruba AP-505 (RW) Wireless Access Point R2H28A

-51%
HP Aruba AP-505 (RW) Wireless Access Point R2H28A

10.976.000₫

22.621.000₫

HP Aruba AP-505 (RW) Wireless Access Point R2H28A

10.976.000₫

22.621.000₫

HP Aruba AP-505 cũng được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng bằng cách tối đa hóa hiệu quả Wi-Fi và giảm thời gian tranh chấp giữa các thiết bị khách. Các tính năng bao gồm đa truy nhập phân chia tần số trực giao (OFDMA), MU-MIMO và tối ưu hóa di động.

Với tối đa 2 luồng không gian (2SS) và băng thông kênh 80 MHz (HE80), AP-505 Series cung cấp khả năng không dây đột phá cho việc triển khai nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm chi phí.

Aruba AP-303 (RW) Unified Access Point JZ320A

-53%
Aruba AP-303 (RW) Unified Access Point JZ320A

6.035.000₫

12.867.000₫

Aruba AP-303 (RW) Unified Access Point JZ320A

6.035.000₫

12.867.000₫

Aruba AP-303 cung cấp tốc độ dữ liệu đồng thời tối đa 867 Mbps ở băng tần 5GHz và 300 Mbps ở băng tần 2.4GHz cho tốc độ dữ liệu cao nhất tổng hợp là 1,2Gbps. Sản phẩm cũng hỗ trợ cả ArubaOS (controller-base) và InstantOS (controller-less).

HP Aruba Instant IAP-315 (RW) Access Point JW811A

-54%
HP Aruba Instant IAP-315 (RW) Access Point JW811A

11.296.000₫

24.592.000₫

HP Aruba Instant IAP-315 (RW) Access Point JW811A

11.296.000₫

24.592.000₫

HP Aruba Instant IAP-315 - JW811A được trang bị các công nghệ hàng đầu như MU-MIMO, công nghệ quản lý radio Aruba ClientMatch và công nghệ Arauba Beacon cho phép tối ưu hóa hiệu quả mạng không dây doanh nghiệp.

Aruba Instant On AP22 (RW) Access Point R4W02A

-21%
Aruba Instant On AP22 (RW) Access Point R4W02A

4.350.000₫

5.530.000₫

Aruba Instant On AP22 (RW) Access Point R4W02A

4.350.000₫

5.530.000₫

Aruba Instant On AP22 - R4W02A hỗ trợ quản trị bằng cloud miễn phí, hỗ trợ giao thức PPPOE cùng với đó là khả năng triển khai hệ thống mesh cực kì đơn giản không cần dây link cho các AP mesh ngay từ lần cài đặt đầu tiên.

Aruba Instant On AP22 - R4W02A hỗ trợ công nghệ 802.11ax, 2x2:2 MU-MIMO, smart mesh hỗ trợ bảo mật WPA2/WPA3 với khả năng quản lý và theo dõi từ xa.

Aruba Instant On AP17 (RW) Access Point R2X11A

-14%
Aruba Instant On AP17 (RW) Access Point R2X11A

6.190.000₫

7.197.000₫

Aruba Instant On AP17 (RW) Access Point R2X11A

6.190.000₫

7.197.000₫

Aruba Instant On AP17 - R2X11A hỗ trợ công nghệ 802.11ac Wave 2, 4X4:4 MU-MIMO, smart mesh hỗ trợ bảo mật WPA2/WPA3 với khả năng quản lý và theo dõi từ xa

Sóng vô tuyến kép cho phép vận hành đồng thời hai băng tần

Đầu kết nối nguồn DC (12 V) - Giao diện cổng USB (sử dụng sau này

Hai ăng-ten đa hướng hai băng tần (độ lợi 4,7 dBi ở 2,4 GHz, 4,2 dBi ở 5 GHz)

Ứng dụng di động Instant On (Android & iOS)

Cổng thông tin trên đám mây

Aruba Instant On AP15 (RW) Access Point R2X06A

-21%
Aruba Instant On AP15 (RW) Access Point R2X06A

4.599.000₫

5.808.000₫

Aruba Instant On AP15 (RW) Access Point R2X06A

4.599.000₫

5.808.000₫

Aruba Instant On AP15 - R2X06A hỗ trợ mạng không dây chuẩn IEEE 802.11ac, 2 băng tần 2.4 GHz và 5 GHz, với công nghệ 4x4:4 MU-MIMO mang đến sự ổn định và tốc độ khi thu phát của thiết bị. Aruba AP15 được thiết kế treo tường hoặc gắn trần có sử dụng nguồn PoE hoặc nguồn DC 12v.

Aruba Instant On AP12 (RW) Access Point R2X01A

-22%
Aruba Instant On AP12 (RW) Access Point R2X01A

3.899.000₫

4.974.000₫

Aruba Instant On AP12 (RW) Access Point R2X01A

3.899.000₫

4.974.000₫

Với tốc độ mạng lên đến 1600Mbps, Access Point Aruba Instant On AP12 có thể kết nối 75 Users bao gồm nhiều thiết bị máy tính, điện thoại khác nhau cùng truy cập mà vẫn đảm bảo được hiệu năng, và sự ổn định của đường truyền của sóng. Thiết bị là sự lựa chọn thích hợp cho các mô hình kinh doanh vừa và nhỏ.

Aruba Instant On AP11D (RW) Access Point R2X16A

-21%
Aruba Instant On AP11D (RW) Access Point R2X16A

3.257.000₫

4.141.000₫

Aruba Instant On AP11D (RW) Access Point R2X16A

3.257.000₫

4.141.000₫

Aruba Instant On AP11D (RW) - R2X16A hỗ trợ công nghệ 802.11ac Wave 2, 2X2:2 MU-MIMO, smart mesh hỗ trợ bảo mật WPA2/WPA3 với khả năng quản lý và theo dõi từ xa.

HP Aruba Instant IAP-305 (RW) - Access Point JX945A

-50%
HP Aruba Instant IAP-305 (RW) - Access Point JX945A

9.442.000₫

18.844.000₫

HP Aruba Instant IAP-305 (RW) - Access Point JX945A

9.442.000₫

18.844.000₫

HP Aruba Instant IAP-305 (RW) - Access Point JX945A là thiết bị wifi nhỏ gọn cung cấp tốc độ dữ liệu đồng thời tối đa 1300Mbps ở băng tần 5GHz và 300 Mbps ở băng tần 2.4GHz (cho tốc độ dữ liệu cao nhất tổng hợp là 1.6Gbps). IAP-305 hỗ trợ công nghệ 802.11ac, MIMO (MU-MIMO) và 3 luồng không gian (3SS) đem tới hiệu suất cao.

Thiết bị phát sóng WiFi HPE Aruba Instant On AP11 (RW) - R2W96A

-31%
Thiết bị phát sóng WiFi HPE Aruba Instant On AP11 (RW) - R2W96A

2.050.000₫

2.950.000₫

Thiết bị phát sóng WiFi HPE Aruba Instant On AP11 (RW) - R2W96A

2.050.000₫

2.950.000₫

Aruba Instant On AP11 (RW) - R2W96A

- Công nghệ 802.11ac Wave 2, 2X2: 2 MU-MIMO.

- Công nghệ lưới thông minh.

- Khả năng quản lý và giám sát từ xa.

- Ứng dụng tức thì trên điện thoại di động (Android & iOS) 

- Cổng thông tin điện tán đám mây: Portal.ArubaInstantOn.com

Thiết bị cân bằng tải ROUTER MIKROTIK CCR1036-8G-2S+EM

-0%
Thiết bị cân bằng tải ROUTER MIKROTIK CCR1036-8G-2S+EM

32.599.000₫

32.660.000₫

Thiết bị cân bằng tải ROUTER MIKROTIK CCR1036-8G-2S+EM

32.599.000₫

32.660.000₫

Router Mikrotik CCR1036-8G-2S+EM hiện có 2 cổng SFP+ để hỗ trợ giao diện 10G (mô-đun SFP+ có sẵn riêng). Thiết bị sử dụng cùng một 36 lõi CPU Tilera như mẫu CCR1036 khác của chúng tôi và mang lại hiệu suất tương tự, nhưng hiện tại, có thể có mười liên kết gigabit.

CCR1036-8G-2S+EM có RAM 8GB, khe cắm M.2 trên bo mạch, khe cắm USB kích thước đầy đủ và PSU kép để dự phòng!

Thiết bị cân bằng tải ROUTER MIKROTIK CCR1016-12S-1S+

-12%
Thiết bị cân bằng tải ROUTER MIKROTIK CCR1016-12S-1S+

18.999.000₫

21.490.000₫

Thiết bị cân bằng tải ROUTER MIKROTIK CCR1016-12S-1S+

18.999.000₫

21.490.000₫

Router Mikrotik CCR1016-12S-1S+ đi kèm với nguồn điện dự phòng và một mô-đun đồng RJ45 SFP 10/100/1000M. Nếu bạn cần nhiều triệu gói tin mỗi giây - Cloud Core Router là lựa chọn tốt nhất của bạn.

- Cổng: 12 cổng SFP - 1 cổng SFP + - Hỗ trợ cổng SFP DDMI

- Kích thước của RAM: 2 Gb

- Kích thước lưu trữ: 128 MB

Thiết bị cân bằng tải ROUTER MIKROTIK CCR2004-1G-12S+2XS

13.999.000₫

Thiết bị cân bằng tải ROUTER MIKROTIK CCR2004-1G-12S+2XS

13.999.000₫

Router Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS là bộ định tuyến kết nối, quản lý SFP, SFP + và SFP28! Cổng 1, 10 và 25 Gbps trong một thiết bị để giúp cho việc triển khai của bạn dễ dàng hơn.

- Cổng: 1 cổng 10/100/1000 cổng Ethernet - 12 cổng SFP+ - 2 cổng cổng 25G SFP28

- Kích thước của RAM: 4Gb

- Kích thước lưu trữ: 128 MB