THIẾT BỊ TỔNG ĐÀI

Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ

-0%
Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ

119.500.000₫

120.000.000₫

Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ

119.500.000₫

120.000.000₫

Tổng đài D256A - 16 đường vào 256 máy lẻ nội bộ, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm

Tổng đài Excelltel D256A 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ

-1%
Tổng đài Excelltel D256A 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ

108.400.000₫

109.000.000₫

Tổng đài Excelltel D256A 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ

108.400.000₫

109.000.000₫

Tổng đài D256A - 16 đường vào 224 máy lẻ nội bộ, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm

Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ

-0%
Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ

97.175.000₫

97.500.000₫

Tổng đài Excelltel D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ

97.175.000₫

97.500.000₫

Tổng đài D256A - 16 đường vào 192 máy lẻ nội bộ, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm

Tổng đài Excelltel D256A - 8 đường vào 144 máy lẻ nội bộ

-2%
Tổng đài Excelltel D256A - 8 đường vào 144 máy lẻ nội bộ

76.930.000₫

78.250.000₫

Tổng đài Excelltel D256A - 8 đường vào 144 máy lẻ nội bộ

76.930.000₫

78.250.000₫

Tổng đài D256A dung lượng 8 đường vào 144 máy lẻ analog, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm

Tổng đài Excelltel D256A dung lượng từ 16 máy nhánh lên tối đa 256 máy

-1%
Tổng đài Excelltel D256A dung lượng từ 16 máy nhánh lên tối đa 256 máy

22.850.000₫

23.000.000₫

Tổng đài Excelltel D256A dung lượng từ 16 máy nhánh lên tối đa 256 máy

22.850.000₫

23.000.000₫

Tổng đài D256A dung lượng từ 16 máy nhánh lên tối đa 256 máy, Full tính năng: Hiện số, lời chào, đặt phòng, báo thức, đổi số tùy chọn, hạn chế gọi đi, gọi tiết kiệm, tính cước, kết nối lưu điện... lâp trình bằng phần mềm

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 đường vào 96 máy lẻ

-2%
Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 đường vào 96 máy lẻ

28.200.000₫

28.750.000₫

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 đường vào 96 máy lẻ

28.200.000₫

28.750.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 96 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 64 máy lẻ (cho phép mở rộng 16 vào 96 máy Lẻ)

-9%
Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 64 máy lẻ (cho phép mở rộng 16 vào 96 máy Lẻ)

21.300.000₫

23.500.000₫

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 64 máy lẻ (cho phép mở rộng 16 vào 96 máy Lẻ)

21.300.000₫

23.500.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 64 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 56 máy lẻ (Cho Phép Mở Rộng 16 Vào 96 Máy Lẻ)

-2%
Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 56 máy lẻ (Cho Phép Mở Rộng 16 Vào 96 Máy Lẻ)

17.900.000₫

18.200.000₫

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 56 máy lẻ (Cho Phép Mở Rộng 16 Vào 96 Máy Lẻ)

17.900.000₫

18.200.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 48 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ (cắm thêm card)

Tổng đài PABX CP1696 - 8 đường vào 48 máy lẻ nội bộ

-2%
Tổng đài PABX CP1696 - 8 đường vào 48 máy lẻ nội bộ

17.910.000₫

18.200.000₫

Tổng đài PABX CP1696 - 8 đường vào 48 máy lẻ nội bộ

17.910.000₫

18.200.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP1696, Dung lượng 8 đường vào 48 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 16 đường vào 96 máy lẻ (cắm thêm card)

Tổng đài PABX CP832 cấu hình 4 đường vào 32 máy lẻ

-4%
Tổng đài PABX CP832 cấu hình 4 đường vào 32 máy lẻ

8.095.000₫

8.450.000₫

Tổng đài PABX CP832 cấu hình 4 đường vào 32 máy lẻ

8.095.000₫

8.450.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP832, Dung lượng 4 đường vào 32 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn.

Tổng đài PABX CP832 cấu hình 4 đàu vào 24 máy lẻ

-3%
Tổng đài PABX CP832 cấu hình 4 đàu vào 24 máy lẻ

6.370.000₫

6.600.000₫

Tổng đài PABX CP832 cấu hình 4 đàu vào 24 máy lẻ

6.370.000₫

6.600.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP832, Dung lượng 4 đường vào 24 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 8 đường vào 32 máy lẻ (cắm thêm card)

Tổng Đài PABX CP832 - 4 Đường vào 16 máy lẻ nội bộ

-5%
Tổng Đài PABX CP832 - 4 Đường vào 16 máy lẻ nội bộ

4.640.000₫

4.900.000₫

Tổng Đài PABX CP832 - 4 Đường vào 16 máy lẻ nội bộ

4.640.000₫

4.900.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CP832, Dung lượng 4 đường vào 16 máy lẻ. Tích hợp hiện số gọi từ ngoài vào, hiện số khi chuyển máy và hiện số gọi nội bộ. Lời chào trả lời tự động lên tới 60 giây. Chế độ làm việc chuyển đổi ngày và đêm tự động. Chức năng gọi đi bằng password. Hạn chế máy lẻ gọi đi, hạn chế thời gian gọi. Cài số máy lẻ tùy chọn. Cho phép mở rộng tối đa 8 đường vào 32 máy lẻ (cắm thêm card)

Tổng đài PABX CS416 - 4 Đường vào 16 máy lẻ nội bộ

-14%
Tổng đài PABX CS416 - 4 Đường vào 16 máy lẻ nội bộ

3.630.000₫

4.200.000₫

Tổng đài PABX CS416 - 4 Đường vào 16 máy lẻ nội bộ

3.630.000₫

4.200.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CS416. Dung lượng 4 đường vào bưu điện 16 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ. Lời chào trả lời tự động, Hạn chế máy lẻ gọi đi. Cài đặt số tùy chọn

Tổng đài PABX CS308 -3 Đường vào 8 máy lẻ nội bộ

-10%
Tổng đài PABX CS308 -3 Đường vào 8 máy lẻ nội bộ

2.645.000₫

2.950.000₫

Tổng đài PABX CS308 -3 Đường vào 8 máy lẻ nội bộ

2.645.000₫

2.950.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx CS308. Dung lượng 3 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ. Lời chào trả lời tự động, Hạn chế máy lẻ gọi đi. Cài đặt số tùy chọn

Tổng đài PABX MS108 - 1 đường vào 8 máy lẻ nội bộ

-11%
Tổng đài PABX MS108 - 1 đường vào 8 máy lẻ nội bộ

1.610.000₫

1.800.000₫

Tổng đài PABX MS108 - 1 đường vào 8 máy lẻ nội bộ

1.610.000₫

1.800.000₫

Tổng đài điện thoại Pabx MS108. Dung lượng 1 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ. Tích hợp hiện số gọi đến, hiện số khi chuyển máy và hiện số nội bộ. Lời chào trả lời tự động, Hạn chế máy lẻ gọi đi. Cài đặt số tùy chọn

Tổng đài ADSUN GX832PC 8 trung kế 32 nhánh

-10%
Tổng đài ADSUN GX832PC 8 trung kế 32 nhánh

10.935.000₫

12.150.000₫

Tổng đài ADSUN GX832PC 8 trung kế 32 nhánh

10.935.000₫

12.150.000₫

– Cấu hình cơ bản: 8 trung kế, 32 máy nhánh, có khả năng nâng cấp nhánh 
– Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường hoặc lập trình bằng máy vi tính rất tiện ích. 
– Giới hạn thời gian cuộc gọi (gọi ra hoặc cả gọi ra và gọi vào) 
– Có thể kết nối với bàn giám sát DSS

Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 32 nhánh

-10%
Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 32 nhánh

8.991.000₫

9.990.000₫

Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 32 nhánh

8.991.000₫

9.990.000₫

– Cấu hình cơ bản: 4 trung kế, 32 máy nhánh, có khả năng nâng cấp nhánh 
– Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường hoặc lập trình bằng máy vi tính rất tiện ích. 
– Giới hạn thời gian cuộc gọi (gọi ra hoặc cả gọi ra và gọi vào) 
– Có thể kết nối với bàn giám sát DSS

Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 24 nhánh

-10%
Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 24 nhánh

6.831.000₫

7.590.000₫

Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 24 nhánh

6.831.000₫

7.590.000₫

– Cấu hình cơ bản: 4 trung kế, 24 máy nhánh, có khả năng nâng cấp nhánh 
– Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường hoặc lập trình bằng máy vi tính rất tiện ích. 
– Giới hạn thời gian cuộc gọi (gọi ra hoặc cả gọi ra và gọi vào) 
– Có thể kết nối với bàn giám sát DSS

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 64 nhánh

-4%
Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 64 nhánh

20.420.000₫

21.200.000₫

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 64 nhánh

20.420.000₫

21.200.000₫

– Tổng đài ADSUN 8 trung kế và 64 nhánh 
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường 
– Đổi số máy nhánh linh hoạt, chất lượng cao, nghe rõ 
– Bảo hành kể cả sét đánh, chất lượng tốt.

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 56 nhánh

-17%
Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 56 nhánh

18.320.000₫

22.100.000₫

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 56 nhánh

18.320.000₫

22.100.000₫

– Tổng đài ADSUN 8 trung kế và 56 nhánh 
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường 
– Đổi số máy nhánh linh hoạt, chất lượng cao, nghe rõ 
– Bảo hành kể cả sét đánh, chất lượng tốt.

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 48 nhánh

-2%
Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 48 nhánh

12.760.000₫

13.000.000₫

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 48 nhánh

12.760.000₫

13.000.000₫

– Tổng đài ADSUN 8 trung kế và 40 nhánh 
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường 
– Đổi số máy nhánh linh hoạt, chất lượng cao, nghe rõ 
– Bảo hành kể cả sét đánh, chất lượng tốt.

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 40 nhánh

-2%
Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 40 nhánh

12.760.000₫

13.000.000₫

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 40 nhánh

12.760.000₫

13.000.000₫

– Tổng đài ADSUN 8 trung kế và 40 nhánh 
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường 
– Đổi số máy nhánh linh hoạt, chất lượng cao, nghe rõ 
– Bảo hành kể cả sét đánh, chất lượng tốt.

Tổng đài ADSUN FX432PC 4 trung kế 32 nhánh

-4%
Tổng đài ADSUN FX432PC 4 trung kế 32 nhánh

8.600.000₫

9.000.000₫

Tổng đài ADSUN FX432PC 4 trung kế 32 nhánh

8.600.000₫

9.000.000₫

– Tổng đài ADSUN 4 trung kế 32 nhánh 
– Quản lý, tính cước cuộc gọi ra ngoài thông qua máy tính(có đảo cực/tự động), 
– Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài, 
– Chọn trung kế gọi ra ngoài, 
– Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế.

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-48

-13%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-48

36.071.000₫

41.560.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-48

36.071.000₫

41.560.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 03 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-40

-10%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-40

33.628.000₫

37.500.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-40

33.628.000₫

37.500.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 03 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-64

-14%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-64

40.068.000₫

46.340.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-64

40.068.000₫

46.340.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 04 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-56

-9%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-56

37.625.000₫

41.450.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-56

37.625.000₫

41.450.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 03 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-48

-11%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-48

35.183.000₫

39.670.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-48

35.183.000₫

39.670.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-40

-11%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-40

32.740.000₫

36.650.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-40

32.740.000₫

36.650.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-64

-12%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-64

39.180.000₫

44.560.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-64

39.180.000₫

44.560.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 05 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-56

-9%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-56

36.735.000₫

40.320.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-56

36.735.000₫

40.320.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 04 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-48

-10%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-48

34.290.000₫

38.200.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-48

34.290.000₫

38.200.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao 
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao 
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ 
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 
– 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao 
– 03 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-32

-17%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-32

18.590.000₫

22.400.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-32

18.590.000₫

22.400.000₫

Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-32 cấu hình 12 trung kế 32 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): 
– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao 
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao 
– 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-40

-11%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-40

32.740.000₫

36.650.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-40

32.740.000₫

36.650.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-24

-19%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-24

16.140.000₫

19.900.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-24

16.140.000₫

19.900.000₫

Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-24 cấu hình 12 trung kế 24 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao):
– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-64

-9%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-64

19.500.000₫

21.500.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-64

19.500.000₫

21.500.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU gồm 04 trung kế – 08 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế-32 máy nhánh
– 01 Khung phụ tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP gồm 04 trung kế – 08 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế – 32 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card mở rộng bộ nhớ IP4WW-MEMDB-C1 
– 06 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 08 máy nhánh

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-48

-8%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-48

16.500.000₫

18.000.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-48

16.500.000₫

18.000.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU gồm 4 trung kế-8 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế-32 máy nhánh. 
– 01 Khung phụ tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP gồm 4 trung kế – 8 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế – 32 thuê bao 
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ 
– 01 Card mở rộng bộ nhớ IP4WW-MEMDB-C1 
– 04 Card IP4WW-008EA1 mở rộng 8 máy nhánh

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-32

-26%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-32

8.500.000₫

11.560.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-8-32

8.500.000₫

11.560.000₫

Tổng đài IP-PBX NEC SL1000-08-32 cấu hình 8 trung kế 32 máy nhánh: 
– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU gồm 04 trung kế – 08 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế-32 máy nhánh. 
– 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 04 trung kế và 08 máy nhánh. 
– 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 08 máy nhánh

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-32

-14%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-32

16.810.000₫

19.450.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-32

16.810.000₫

19.450.000₫

Hệ thống tổng đài NEC SL1000-4-32 cấu hình 4 trung kế 32 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao):
– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 03 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-24

-3%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-24

17.500.000₫

18.000.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-24

17.500.000₫

18.000.000₫

Hệ thống tổng đài NEC SL1000-4-24 cấu hình 4 trung kế 24 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao):
– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-16

-4%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-16

7.910.000₫

8.200.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-4-16

7.910.000₫

8.200.000₫

Hệ thống tổng đài NEC SL1000-4-16 cấu hình 4 trung kế 16 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao):
– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP NEC SL1000

-4%
Tổng đài điện thoại IP NEC SL1000

4.050.000₫

4.200.000₫

Tổng đài điện thoại IP NEC SL1000

4.050.000₫

4.200.000₫

– Hệ thống tổng đài NEC SL1000 cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao 
– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao 
– Tích hợp sẵn chức năng trả lời tự động 
– Chức năng gọi đường dây nóng Hotline

Điện thoại KHÔNG DÂY UNIDEN AT4101

-29%
Điện thoại KHÔNG DÂY UNIDEN AT4101

499.000₫

700.000₫

Điện thoại KHÔNG DÂY UNIDEN AT4101

499.000₫

700.000₫

- Màn hình LCD có đèn, hiển thị số gọi đến 
- Có đèn bàn phím và đèn báo cuộc gọi chờ 
- Lưu được 10 số gọi đến và 5 số gọi đi 

ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY PANASONIC KX-TGB112CX

-26%
ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY PANASONIC KX-TGB112CX

999.000₫

1.350.000₫

ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY PANASONIC KX-TGB112CX

999.000₫

1.350.000₫

- Màn hình LCD 1.4” hiển thị rõ nét
- Đèn màn hình màu cam
- Danh bạ lưu 50 tên và số
- Hiển thị 20 số gọi đến

Điện thoại KHÔNG DÂY PANASONIC KX-TGC212CX

-29%
Điện thoại KHÔNG DÂY PANASONIC KX-TGC212CX

1.199.000₫

1.700.000₫

Điện thoại KHÔNG DÂY PANASONIC KX-TGC212CX

1.199.000₫

1.700.000₫

- Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét, đèn màn hình màu cam. 
- Danh bạ lưu 50 tên và số, chia sẻ danh bạ giữa các tay con 
- Hiển thị 50 số gọi đến 
- Nhớ 10 số gọi đi 
- 6 số gọi nhanh

Điện thoại PANASONIC KX-TGC410CX

-33%
Điện thoại PANASONIC KX-TGC410CX

799.000₫

1.200.000₫

Điện thoại PANASONIC KX-TGC410CX

799.000₫

1.200.000₫

- Thiết kế đầu tròn với các phím bấm lớn 
- Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét. 
- Danh bạ lưu 50 tên và số 
- Khả năng mở rộng lên tới 6 tay con 
- Chế độ khóa máy, chống làm phiền

Điện thoại hội nghị IP PANASONIC KX-NT700

-6%
Điện thoại hội nghị IP PANASONIC KX-NT700

17.850.000₫

19.000.000₫

Điện thoại hội nghị IP PANASONIC KX-NT700

17.850.000₫

19.000.000₫

- Điện thoại Hội nghị MICRO không dây Analog. 
- Công nghệ Micro không dây tầm xa đến 30m. 
- Bao gồm 6 MICRO: 2 MICRO tích hợp trên máy (Base) và 4 MICRO không dây

Điện thoại HỘI NGHỊ VTECH VCS704

-8%
Điện thoại HỘI NGHỊ VTECH VCS704

14.690.000₫

16.000.000₫

Điện thoại HỘI NGHỊ VTECH VCS704

14.690.000₫

16.000.000₫

- Điện thoại Hội nghị MICRO không dây Analog. 
- Công nghệ Micro không dây tầm xa đến 30m. 
- Bao gồm 6 MICRO: 2 MICRO tích hợp trên máy (Base) và 4 MICRO không dây