THIẾT BỊ VĂN PHÒNG & SIÊU THỊ

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK RJ550A

-13%
MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK RJ550A

2.999.000₫

3.450.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK RJ550A

2.999.000₫

3.450.000₫

- Mã sản phẩm:RONALD JACK RJ550A

- Bảo hành: 12 tháng 

Máy chấm công VÂN TAY HIKVISION DS-K1A802MF-1

-23%
Máy chấm công VÂN TAY HIKVISION DS-K1A802MF-1

3.064.000₫

4.000.000₫

Máy chấm công VÂN TAY HIKVISION DS-K1A802MF-1

3.064.000₫

4.000.000₫

 

- Lưu trữ 800 vân tay, 800 thẻ và 50,000 sự kiện chấm công 
- Màn hình 2.8” 320 x 240 LCD-TFT hiển thị thời gian và thông tin chấm công 
- Hỗ trợ đăng ký vân tay từ máy chấm công và truyền dữ liệu về phần mềm để kiểm soát

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 3979-C

3.950.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 3979-C

3.950.000₫

- Mã sản phẩm:RONALD JACK 3979-C

- Bảo hành: 12 tháng

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK F-708

5.223.000₫

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK F-708

5.223.000₫

- Mã sản phẩm: RONALD JACK F-708

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 5000AID

5.220.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 5000AID

5.220.000₫

- Mã sản phẩm:RONALD JACK 5000AID

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG THẺ CẢM ỨNG RONALD JACK SC-103

3.170.000₫

MÁY CHẤM CÔNG THẺ CẢM ỨNG RONALD JACK SC-103

3.170.000₫

- Mã sản phẩm:RONALD JACK SC-103

- Bảo hành: 12 tháng

MÁY CHẤM CÔNG THẺ GIẤY RONALD JACK 2200N

3.370.000₫

MÁY CHẤM CÔNG THẺ GIẤY RONALD JACK 2200N

3.370.000₫

- Mã sản phẩm: RONALD JACK 2200N

- Bảo hành: 12 tháng  

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK B3

3.795.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK B3

3.795.000₫

- Mã sản phẩm: RONALD JACK B3

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK SC-403

3.117.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK SC-403

3.117.000₫

 

- Mã sản phẩm:RONALD JACK SC-403

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK S400

3.670.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK S400

3.670.000₫

- Mã sản phẩm: RONALD JACK S400

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK RJ500

2.470.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK RJ500

2.470.000₫

- Mã sản phẩm:RONALD JACK RJ500

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK RJ-550

2.770.000₫

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK RJ-550

2.770.000₫

- Mã sản phẩm:RONALD JACK RJ-550

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG KIỂM SOÁT CỬA RONALD JACK F18

3.890.000₫

MÁY CHẤM CÔNG KIỂM SOÁT CỬA RONALD JACK F18

3.890.000₫

- Mã sản phẩm:RONALD JACK F18

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK T6-C

3.546.000₫

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK T6-C

3.546.000₫

- Mã sản phẩm:RONALD JACK T6-C

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK DG-600BID

3.182.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK DG-600BID

3.182.000₫

- Mã sản phẩm: DG-600BID

- Bảo hành: 12 tháng

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 8000C

3.390.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 8000C

3.390.000₫

- Mã sản phẩm: RONALD JACK 8000C

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG THẺ CẢM ỨNG RONALD JACK K300

2.990.000₫

MÁY CHẤM CÔNG THẺ CẢM ỨNG RONALD JACK K300

2.990.000₫

- Mã sản phẩm: RONALD JACK K300

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 3000TID-C

3.398.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 3000TID-C

3.398.000₫

- Mã sản phẩm: RONALD JACK 3000TID-C

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK F-8

5.800.000₫

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK F-8

5.800.000₫

- Mã sản phẩm: RONALD JACK F-8

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK X979C

3.970.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK X979C

3.970.000₫

- Mã sản phẩm:RONALD JACK X979C

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 6000TID

4.480.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 6000TID

4.480.000₫

- Mã sản phẩm: RONALD JACK 6000TID

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK X928C

3.850.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK X928C

3.850.000₫

- Mã sản phẩm: RONALD JACK X928C

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 6868

4.680.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 6868

4.680.000₫

- Mã sản phẩm: RONALD JACK 6868

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK X628

3.645.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK X628

3.645.000₫

- Mã sản phẩm: RONALD JACK X628

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK F19

4.880.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK F19

4.880.000₫

 - Mã sản phẩm: Ronald Jack F19

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 4000TID-C

3.400.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 4000TID-C

3.400.000₫

- Mã sản phẩm:RONALD JACK 4000TID-C

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 3000AID

5.220.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 3000AID

5.220.000₫

- Mã sản phẩm: RONALD JACK 3000AID

- Bảo hành: 12 tháng

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 9900C

6.607.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK 9900C

6.607.000₫

- Mã sản phẩm:RONALD JACK 9900C

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK U160

4.540.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK U160

4.540.000₫

- Mã sản phẩm:RONALD JACK U160

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK X628-C

3.660.000₫

MÁY CHẤM CÔNG RONALD JACK X628-C

3.660.000₫

- Mã sản phẩm: RONALD JACK X628-C

- Bảo hành: 12 tháng 

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK DG-600

2.862.000₫

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK DG-600

2.862.000₫

- Mã sản phẩm:RONALD JACK DG-600

- Bảo hành: 12 tháng