Thiết bị wifi Cambium

Thiết bị wifi Cambium cnPilot E600

-17%
Thiết bị wifi Cambium cnPilot E600

12.650.000₫

15.180.000₫

Thiết bị wifi Cambium cnPilot E600

12.650.000₫

15.180.000₫

Hoạt động dual-band: 2.4Ghz và 5Ghz 802.11ac

16 SSID và 512 user truy cập đồng thời

Công suất phát sóng cực mạnh từ 20-30 dBm

Cho phép hoạt động độc lập hoặc được quản lý bởi Cloud Manager cnMaestro (miễn phí license)

Lắp trong nhà ốp trần hoặc gắn tường.

Thiết bị wifi Cambium cnPilot E501S

-17%
Thiết bị wifi Cambium cnPilot E501S

17.930.000₫

21.516.000₫

Thiết bị wifi Cambium cnPilot E501S

17.930.000₫

21.516.000₫

Nâng cấp từ sản phẩm cnPilot ™ E500

cnPilot™ E501S là một giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng mật độ cao và phạm vi phủ sóng rộng hơn trong khuôn viên doanh nghiệp, WIFI công cộng, Khách sạn, Cơ sở giáo dục, Khu học xá hoặc bất kỳ môi trường ngoài trời đòi hỏi hiệu quả về chi phí và quản lý các điểm truy cập WLAN.

Thiết bị wifi Cambium cnPilot E500

-17%
Thiết bị wifi Cambium cnPilot E500

13.440.000₫

16.128.000₫

Thiết bị wifi Cambium cnPilot E500

13.440.000₫

16.128.000₫

Thiết bị wifi Cambium cnPilot E410

-23%
Thiết bị wifi Cambium cnPilot E410

6.600.000₫

8.600.000₫

Thiết bị wifi Cambium cnPilot E410

6.600.000₫

8.600.000₫

Hoạt động dual-band: 2.4Ghz và 5Ghz 802.11ac

Công suất phát sóng cực mạnh từ 20-30 dBm

Cho phép tạo lưới mạng Mesh

Cho phép hoạt động độc lập hoặc được quản lý bởi Cloud Manager cnMaestro (miễn phí license)

Lắp trong nhà ốp trần hoặc gắn tường.

Thiết bị wifi Cambium cnPilot E400

-33%
Thiết bị wifi Cambium cnPilot E400

5.500.000₫

8.250.000₫

Thiết bị wifi Cambium cnPilot E400

5.500.000₫

8.250.000₫

Hoạt động dual-band: 2.4Ghz và 5Ghz 802.11ac

Công suất phát sóng cực mạnh từ 20-30 dBm

Cho phép hoạt động độc lập hoặc được quản lý bởi Cloud Manager cnMaestro (miễn phí license)

Hỗ trợ phân tích các kênh nhiễu và không nhiễu.

Lắp trong nhà ốp trần hoặc gắn tường