Thiết bị Wifi Dlink

Bộ phát Wifi di động từ sim 3G Dlink DWR730

-15%
Bộ phát Wifi di động từ sim 3G Dlink DWR730

1.699.000₫

1.990.000₫

Bộ phát Wifi di động từ sim 3G Dlink DWR730

1.699.000₫

1.990.000₫

- Mã sản phẩm: DWR730

- Bảo hành: 12 tháng

Bộ phát Wifi chuẩn AC750 DLink DIR816L

-35%
Bộ phát Wifi chuẩn AC750  DLink DIR816L

839.000₫

1.290.000₫

Bộ phát Wifi chuẩn AC750 DLink DIR816L

839.000₫

1.290.000₫

- Mã sản phẩm: DLink DIR816L

- Bảo hành: 24 tháng 

Dlink Wireless 300N 3G Wi-Fi Router DWR-112

-50%
Dlink Wireless 300N 3G Wi-Fi Router DWR-112

495.000₫

990.000₫

Dlink Wireless 300N 3G Wi-Fi Router DWR-112

495.000₫

990.000₫

- Mã sản phẩm: DWR-112

- Bảo hành: 24 tháng 

Dlink Wireless N pocket router - Access Point DAP1350

-34%
Dlink Wireless N pocket router - Access Point DAP1350

810.000₫

1.230.000₫

Dlink Wireless N pocket router - Access Point DAP1350

810.000₫

1.230.000₫

- Mã sản phẩm: DAP1350

- Bảo hành: 24 tháng 

Dlink Wireless-N 300 Router DIR685

-32%
Dlink Wireless-N 300 Router DIR685

2.334.000₫

3.450.000₫

Dlink Wireless-N 300 Router DIR685

2.334.000₫

3.450.000₫

- Mã sản phẩm: Dlink Wireless-N 300 Router DIR685

- Bảo hành: 24 tháng 

Modem ADSL kiêm bộ phát Wifi DLink DSL-2750E/U 300Mbps

-44%
Modem ADSL kiêm bộ phát Wifi DLink DSL-2750E/U 300Mbps

374.000₫

670.000₫

Modem ADSL kiêm bộ phát Wifi DLink DSL-2750E/U 300Mbps

374.000₫

670.000₫

- Mã sản phẩm: DLink DSL-2750E/U

- Bảo hành: 24 tháng 

Modem ADSL kiêm bộ phát Wifi DLink DSL-2730U 150Mbps

-49%
Modem ADSL kiêm bộ phát Wifi  DLink DSL-2730U 150Mbps

484.000₫

950.000₫

Modem ADSL kiêm bộ phát Wifi DLink DSL-2730U 150Mbps

484.000₫

950.000₫

- Mã sản phẩm: DLink DSL-2730U

- Bảo hành: 24 tháng 

Dlink Wireless N Router DHP-1320

-34%
Dlink Wireless N Router DHP-1320

1.356.000₫

2.050.000₫

Dlink Wireless N Router DHP-1320

1.356.000₫

2.050.000₫

- Mã sản phẩm: Router DHP-1320

- Bảo hành: 24 tháng 

Dlink Wireless Xtreme N Gigabit Router DIR-655

-27%
Dlink Wireless Xtreme N Gigabit Router DIR-655

990.000₫

1.350.000₫

Dlink Wireless Xtreme N Gigabit Router DIR-655

990.000₫

1.350.000₫

- Mã sản phẩm: Router DIR-655

- Bảo hành: 24 tháng 

Bộ phát Wifi chuẩn AC DLink DIR-820L AC1000

-41%
Bộ phát Wifi chuẩn AC DLink DIR-820L AC1000

795.000₫

1.349.000₫

Bộ phát Wifi chuẩn AC DLink DIR-820L AC1000

795.000₫

1.349.000₫

- Mã sản phẩm: DLink DIR-820L

- Bảo hành: 24 tháng 

Wifi Dlink Wireless N Router DIR-615

-39%
Wifi Dlink Wireless N Router DIR-615

419.000₫

689.000₫

Wifi Dlink Wireless N Router DIR-615

419.000₫

689.000₫

- Mã sản phẩm:  DIR-615

- Bảo hành: 24 tháng 

Bộ phát Wifi chuẩn N DLink DIR-605L 300Mbps

-44%
Bộ phát Wifi chuẩn N DLink DIR-605L 300Mbps

329.000₫

590.000₫

Bộ phát Wifi chuẩn N DLink DIR-605L 300Mbps

329.000₫

590.000₫

- Mã sản phẩm: DLink DIR-605L

- Bảo hành: 24 tháng 

Bộ phát Wifi chuẩn N DLink DIR619L 300Mbps

-48%
Bộ phát Wifi chuẩn N DLink DIR619L 300Mbps

629.000₫

1.199.000₫

Bộ phát Wifi chuẩn N DLink DIR619L 300Mbps

629.000₫

1.199.000₫

- Mã sản phẩm: DLink DIR619L

- Bảo hành: 24 tháng 

Bộ phát Wifi chuẩn N DLink DIR-600M 150Mbps

-41%
Bộ phát Wifi chuẩn N DLink DIR-600M 150Mbps

229.000₫

390.000₫

Bộ phát Wifi chuẩn N DLink DIR-600M 150Mbps

229.000₫

390.000₫

- Mã sản phẩm:DLink DIR-600M

- Bảo hành: 24 tháng 

Bộ phát Wifi chuẩn N DLink DIR-612 300Mbps

-18%
Bộ phát Wifi chuẩn N DLink DIR-612 300Mbps

239.000₫

290.000₫

Bộ phát Wifi chuẩn N DLink DIR-612 300Mbps

239.000₫

290.000₫

- Mã sản phẩm: DLink DIR-612 

- Bảo hành: 24 tháng