Tổng đài Adsun

Tổng đài ADSUN GX832PC 8 trung kế 32 nhánh

-10%
Tổng đài ADSUN GX832PC 8 trung kế 32 nhánh

10.935.000₫

12.150.000₫

Tổng đài ADSUN GX832PC 8 trung kế 32 nhánh

10.935.000₫

12.150.000₫

– Cấu hình cơ bản: 8 trung kế, 32 máy nhánh, có khả năng nâng cấp nhánh 
– Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường hoặc lập trình bằng máy vi tính rất tiện ích. 
– Giới hạn thời gian cuộc gọi (gọi ra hoặc cả gọi ra và gọi vào) 
– Có thể kết nối với bàn giám sát DSS

Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 32 nhánh

-10%
Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 32 nhánh

8.991.000₫

9.990.000₫

Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 32 nhánh

8.991.000₫

9.990.000₫

– Cấu hình cơ bản: 4 trung kế, 32 máy nhánh, có khả năng nâng cấp nhánh 
– Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường hoặc lập trình bằng máy vi tính rất tiện ích. 
– Giới hạn thời gian cuộc gọi (gọi ra hoặc cả gọi ra và gọi vào) 
– Có thể kết nối với bàn giám sát DSS

Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 24 nhánh

-10%
Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 24 nhánh

6.831.000₫

7.590.000₫

Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 24 nhánh

6.831.000₫

7.590.000₫

– Cấu hình cơ bản: 4 trung kế, 24 máy nhánh, có khả năng nâng cấp nhánh 
– Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường hoặc lập trình bằng máy vi tính rất tiện ích. 
– Giới hạn thời gian cuộc gọi (gọi ra hoặc cả gọi ra và gọi vào) 
– Có thể kết nối với bàn giám sát DSS

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 64 nhánh

-4%
Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 64 nhánh

20.420.000₫

21.200.000₫

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 64 nhánh

20.420.000₫

21.200.000₫

– Tổng đài ADSUN 8 trung kế và 64 nhánh 
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường 
– Đổi số máy nhánh linh hoạt, chất lượng cao, nghe rõ 
– Bảo hành kể cả sét đánh, chất lượng tốt.

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 56 nhánh

-17%
Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 56 nhánh

18.320.000₫

22.100.000₫

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 56 nhánh

18.320.000₫

22.100.000₫

– Tổng đài ADSUN 8 trung kế và 56 nhánh 
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường 
– Đổi số máy nhánh linh hoạt, chất lượng cao, nghe rõ 
– Bảo hành kể cả sét đánh, chất lượng tốt.

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 48 nhánh

-2%
Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 48 nhánh

12.760.000₫

13.000.000₫

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 48 nhánh

12.760.000₫

13.000.000₫

– Tổng đài ADSUN 8 trung kế và 40 nhánh 
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường 
– Đổi số máy nhánh linh hoạt, chất lượng cao, nghe rõ 
– Bảo hành kể cả sét đánh, chất lượng tốt.

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 40 nhánh

-2%
Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 40 nhánh

12.760.000₫

13.000.000₫

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 40 nhánh

12.760.000₫

13.000.000₫

– Tổng đài ADSUN 8 trung kế và 40 nhánh 
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường 
– Đổi số máy nhánh linh hoạt, chất lượng cao, nghe rõ 
– Bảo hành kể cả sét đánh, chất lượng tốt.

Tổng đài ADSUN FX432PC 4 trung kế 32 nhánh

-4%
Tổng đài ADSUN FX432PC 4 trung kế 32 nhánh

8.600.000₫

9.000.000₫

Tổng đài ADSUN FX432PC 4 trung kế 32 nhánh

8.600.000₫

9.000.000₫

– Tổng đài ADSUN 4 trung kế 32 nhánh 
– Quản lý, tính cước cuộc gọi ra ngoài thông qua máy tính(có đảo cực/tự động), 
– Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài, 
– Chọn trung kế gọi ra ngoài, 
– Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế.

Tổng đài điện thoại ADSUN FX 208PC

-25%
Tổng đài điện thoại ADSUN FX 208PC

2.150.000₫

2.850.000₫

Tổng đài điện thoại ADSUN FX 208PC

2.150.000₫

2.850.000₫