Tổng đài IP

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

-11%
Tổng đài IP Grandstream UCM6208

17.050.000₫

19.200.000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

17.050.000₫

19.200.000₫

Tổng đài IP grandstream UCM6208 cấu hình 8 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 800 máy lẻ SIP, có ghi âm, 100 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng mạng LAN.

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

-9%
Tổng đài IP Grandstream UCM6204

10.150.000₫

11.200.000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

10.150.000₫

11.200.000₫

Tổng đài Grandstream UCM6204 – 4 đường vào bưu điện, ra 2 máy lẻ analog – 500 máy lẻ IP SIP, tích hợp Voice, Fax, Video, Conference, ghi âm cuộc gọi.., Hỗ trợ tối đa 45 cuộc gọi SIP đồng thời.

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

-5%
Tổng đài IP Grandstream UCM6202

7.350.000₫

7.700.000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

7.350.000₫

7.700.000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6202 – 2 đường bưu điện – 500 máy lẻ IP SIP, tích hợp Voice, Fax, Video, Conference, ghi âm cuộc gọi.., Hỗ trợ tối đa 30 cuộc gọi SIP đồng thời và 25 cuộc gọi WebRTC.

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

-20%
Tổng đài IP Grandstream UCM6510

34.150.000₫

42.840.000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

34.150.000₫

42.840.000₫

Tổng đài IP Grandstream 1E1, 2 FXO, 2 FXS máy lẻ analog
– Hỗ trợ 2000 máy lẻ SIP, 200 cuộc gọi đồng thời.
– Tích hợp sẵn cổng kết nối USB và thẻ nhớ SD
– Hỗ trợ ghi âm nội dung cuộc gọi

Tổng đài IP Grandstream UCM6116

-23%
Tổng đài IP Grandstream UCM6116

19.238.000₫

25.100.000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6116

19.238.000₫

25.100.000₫

Tổng đài IP Grandstream 16 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog
– Hỗ trợ 500 máy lẻ SIP
– Hỗ trợ ghi âm nội dung cuộc gọi
– Tích hợp sẵn cổng kết nối USB và thẻ nhớ SD

Tổng đài IP Grandstream UCM6108

-4%
Tổng đài IP Grandstream UCM6108

18.430.000₫

19.230.000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6108

18.430.000₫

19.230.000₫

Tổng đài IP Grandstream 8 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog
– Hỗ trợ 500 máy lẻ SIP, có ghi âm
– Tích hợp sẵn cổng kết nối USB và thẻ nhớ SD
– Hỗ trợ ghi âm nội dung cuộc gọi

Tổng đài IP Grandstream UCM6104

-5%
Tổng đài IP Grandstream UCM6104

11.630.000₫

12.200.000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6104

11.630.000₫

12.200.000₫

Tổng đài IP Grandstream 4 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog
– Hỗ trợ 500 máy lẻ SIP, có ghi âm
– Hỗ trợ nhiều tính năng: Call park và pickup, call queue,…
– Hỗ trợ ghi âm nội dung cuộc gọi

Tổng đài ADSUN GX832PC 8 trung kế 32 nhánh

-10%
Tổng đài ADSUN GX832PC 8 trung kế 32 nhánh

10.935.000₫

12.150.000₫

Tổng đài ADSUN GX832PC 8 trung kế 32 nhánh

10.935.000₫

12.150.000₫

– Cấu hình cơ bản: 8 trung kế, 32 máy nhánh, có khả năng nâng cấp nhánh 
– Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường hoặc lập trình bằng máy vi tính rất tiện ích. 
– Giới hạn thời gian cuộc gọi (gọi ra hoặc cả gọi ra và gọi vào) 
– Có thể kết nối với bàn giám sát DSS

Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 32 nhánh

-10%
Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 32 nhánh

8.991.000₫

9.990.000₫

Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 32 nhánh

8.991.000₫

9.990.000₫

– Cấu hình cơ bản: 4 trung kế, 32 máy nhánh, có khả năng nâng cấp nhánh 
– Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường hoặc lập trình bằng máy vi tính rất tiện ích. 
– Giới hạn thời gian cuộc gọi (gọi ra hoặc cả gọi ra và gọi vào) 
– Có thể kết nối với bàn giám sát DSS

Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 24 nhánh

-10%
Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 24 nhánh

6.831.000₫

7.590.000₫

Tổng đài ADSUN GX832PC 4 trung kế 24 nhánh

6.831.000₫

7.590.000₫

– Cấu hình cơ bản: 4 trung kế, 24 máy nhánh, có khả năng nâng cấp nhánh 
– Lặp trình thuận tiện bằng máy điện thoại thông thường hoặc lập trình bằng máy vi tính rất tiện ích. 
– Giới hạn thời gian cuộc gọi (gọi ra hoặc cả gọi ra và gọi vào) 
– Có thể kết nối với bàn giám sát DSS

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 64 nhánh

-4%
Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 64 nhánh

20.420.000₫

21.200.000₫

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 64 nhánh

20.420.000₫

21.200.000₫

– Tổng đài ADSUN 8 trung kế và 64 nhánh 
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường 
– Đổi số máy nhánh linh hoạt, chất lượng cao, nghe rõ 
– Bảo hành kể cả sét đánh, chất lượng tốt.

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 56 nhánh

-17%
Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 56 nhánh

18.320.000₫

22.100.000₫

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 56 nhánh

18.320.000₫

22.100.000₫

– Tổng đài ADSUN 8 trung kế và 56 nhánh 
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường 
– Đổi số máy nhánh linh hoạt, chất lượng cao, nghe rõ 
– Bảo hành kể cả sét đánh, chất lượng tốt.

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 48 nhánh

-2%
Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 48 nhánh

12.760.000₫

13.000.000₫

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 48 nhánh

12.760.000₫

13.000.000₫

– Tổng đài ADSUN 8 trung kế và 40 nhánh 
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường 
– Đổi số máy nhánh linh hoạt, chất lượng cao, nghe rõ 
– Bảo hành kể cả sét đánh, chất lượng tốt.

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 40 nhánh

-2%
Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 40 nhánh

12.760.000₫

13.000.000₫

Tổng đài ADSUN FX864PC 8 trung kế 40 nhánh

12.760.000₫

13.000.000₫

– Tổng đài ADSUN 8 trung kế và 40 nhánh 
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường 
– Đổi số máy nhánh linh hoạt, chất lượng cao, nghe rõ 
– Bảo hành kể cả sét đánh, chất lượng tốt.

Tổng đài ADSUN FX432PC 4 trung kế 32 nhánh

-4%
Tổng đài ADSUN FX432PC 4 trung kế 32 nhánh

8.600.000₫

9.000.000₫

Tổng đài ADSUN FX432PC 4 trung kế 32 nhánh

8.600.000₫

9.000.000₫

– Tổng đài ADSUN 4 trung kế 32 nhánh 
– Quản lý, tính cước cuộc gọi ra ngoài thông qua máy tính(có đảo cực/tự động), 
– Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài, 
– Chọn trung kế gọi ra ngoài, 
– Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế.

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-48

-13%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-48

36.071.000₫

41.560.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-48

36.071.000₫

41.560.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 03 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-40

-10%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-40

33.628.000₫

37.500.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-20-40

33.628.000₫

37.500.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 03 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-64

-14%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-64

40.068.000₫

46.340.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-64

40.068.000₫

46.340.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 04 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-56

-9%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-56

37.625.000₫

41.450.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-56

37.625.000₫

41.450.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 03 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-48

-11%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-48

35.183.000₫

39.670.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-48

35.183.000₫

39.670.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-40

-11%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-40

32.740.000₫

36.650.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-16-40

32.740.000₫

36.650.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-64

-12%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-64

39.180.000₫

44.560.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-64

39.180.000₫

44.560.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 05 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-56

-9%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-56

36.735.000₫

40.320.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-56

36.735.000₫

40.320.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 04 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-48

-10%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-48

34.290.000₫

38.200.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-48

34.290.000₫

38.200.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao 
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao 
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ 
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1 
– 01 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao 
– 03 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-32

-17%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-32

18.590.000₫

22.400.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-32

18.590.000₫

22.400.000₫

Hệ thống tổng đài NEC SL1000-12-32 cấu hình 12 trung kế 32 thuê bao (Khả năng mở rộng 48 trung kế 128 thuê bao): 
– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao 
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao 
– 02 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-40

-11%
Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-40

32.740.000₫

36.650.000₫

Tổng đài điện thoại IP-PBX NEC SL1000-12-40

32.740.000₫

36.650.000₫

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Khung phụ mở rộng tổng đài IP4WW-1632ME-A EXP cấu hình 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ
– 01 Card bộ nhớ mở rộng IP4WW-MEMDB-C1
– 02 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao
– 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 thuê bao

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-HTS824 (4 TRUNG KẾ - 24 NHÁNH)

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-HTS824 (4 TRUNG KẾ - 24 NHÁNH)

Liên hệ

- 4 cổng Analog CO 4-port có hiển thị số 
- 24 cổng thuê bao Analog có hiển thị số 
- 6 trung kế IP và 24 máy nhánh IP 
- 2 cổng mạng để gắn điện thoại IP (hoặc Switch) và 1 cổng WAN 
- 8 kênh DISA & Voice Mail (Ghi âm 120 phút)

Tổng đài IP Yeastar S100

Liên hệ

Tổng đài IP Yeastar S100

Liên hệ

- Mã sản phẩm: Yeastar S100

- Bảo hành: 24 tháng 

TỔNG ĐÀI IP MYPBX S50

Liên hệ

TỔNG ĐÀI IP MYPBX S50

Liên hệ

- Mã sản phẩm:  Yeastar S50

- Thời gian bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài IP Yeastar S20

Liên hệ

Tổng đài IP Yeastar S20

Liên hệ

- Mã sản phẩm: Yeastar S20

- 20 người dùng 

 

KX-NS5172 - Card 16 máy lẻ số, sử dụng cho điện thoại số như KX-DT543, KX-DT333

-22%
KX-NS5172 - Card 16 máy lẻ số, sử dụng cho điện thoại số như KX-DT543, KX-DT333

3.599.000₫

4.590.000₫

KX-NS5172 - Card 16 máy lẻ số, sử dụng cho điện thoại số như KX-DT543, KX-DT333

3.599.000₫

4.590.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5172

- Bảo hành: 15 tháng 

KX-NS5171 - Card 8 máy lẻ số, sử dụng cho điện thoại số như KX-DT543, KX-DT333

-4%
KX-NS5171 - Card 8 máy lẻ số, sử dụng cho điện thoại số như KX-DT543, KX-DT333

1.999.000₫

2.089.000₫

KX-NS5171 - Card 8 máy lẻ số, sử dụng cho điện thoại số như KX-DT543, KX-DT333

1.999.000₫

2.089.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5171

- Bảo hành: 12 tháng

Card disa 30 kênh và xử lý IP - KX-NS5110

-32%
Card disa 30 kênh và xử lý IP - KX-NS5110

6.099.000₫

8.970.000₫

Card disa 30 kênh và xử lý IP - KX-NS5110

6.099.000₫

8.970.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5110

- Bảo hành: 12 tháng 

Card 4 máy lẻ số và 4 máy lẻ thường - KX-NS5170

4.945.000₫

Card 4 máy lẻ số và 4 máy lẻ thường - KX-NS5170

4.945.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5170

- Bảo hành: 12 tháng 

Card 16 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5174

3.657.000₫

Card 16 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5174

3.657.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5174

- Bảo hành: 12 tháng 

Card 8 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5173

-28%
Card 8 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5173

2.159.000₫

2.989.000₫

Card 8 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5173

2.159.000₫

2.989.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5173

- Bảo hành: 12 tháng 

Card kết nối khung chính với các khung mở rộng - KX-NS5130

759.000₫

Card kết nối khung chính với các khung mở rộng - KX-NS5130

759.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5130

- Bảo hành: 12 tháng

KX-NS5180 - Card 6 đường vào bưu điện

2.990.000₫

KX-NS5180 - Card 6 đường vào bưu điện

2.990.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5180 

- Bảo hành: 15 tháng 

Card tổng đài PRI 30 KX-NS5290CE

-20%
Card tổng đài PRI 30 KX-NS5290CE

19.090.000₫

23.980.000₫

Card tổng đài PRI 30 KX-NS5290CE

19.090.000₫

23.980.000₫

- Mã sản phẩm:  PRI 30 KX-NS5290CE

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

-25%
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

139.499.000₫

187.000.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

139.499.000₫

187.000.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

-3%
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

131.999.000₫

135.980.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

131.999.000₫

135.980.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

-3%
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

115.999.000₫

119.890.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

115.999.000₫

119.890.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

-7%
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

101.999.000₫

109.870.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

101.999.000₫

109.870.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

55.099.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

55.099.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

34.999.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

34.999.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

-10%
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

25.990.000₫

28.806.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

25.990.000₫

28.806.000₫

- Mã sản phẩm:Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng