Tổng đài IP

Tổng đài IP Yeastar S100 - Giá rẻ bất ngờ

Liên hệ

Tổng đài IP Yeastar S100 - Giá rẻ bất ngờ

Liên hệ

- Mã sản phẩm: Yeastar S100

- Bảo hành: 24 tháng 

TỔNG ĐÀI IP MYPBX S50

Liên hệ

TỔNG ĐÀI IP MYPBX S50

Liên hệ

- Mã sản phẩm:  Yeastar S50

- Thời gian bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài IP Yeastar S20 - Giá tốt - 09.111.444.26

Liên hệ

Tổng đài IP Yeastar S20 - Giá tốt - 09.111.444.26

Liên hệ

- Mã sản phẩm: Yeastar S20

- 20 người dùng 

 

KX-NS5172 - Card 16 máy lẻ số, sử dụng cho điện thoại số như KX-DT543, KX-DT333

3.864.000₫

KX-NS5172 - Card 16 máy lẻ số, sử dụng cho điện thoại số như KX-DT543, KX-DT333

3.864.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5172

- Bảo hành: 15 tháng 

KX-NS5171 - Card 8 máy lẻ số, sử dụng cho điện thoại số như KX-DT543, KX-DT333

2.346.000₫

KX-NS5171 - Card 8 máy lẻ số, sử dụng cho điện thoại số như KX-DT543, KX-DT333

2.346.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5171

- Bảo hành: 12 tháng

Card disa 30 kênh và xử lý IP - KX-NS5110

6.601.000₫

Card disa 30 kênh và xử lý IP - KX-NS5110

6.601.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5110

- Bảo hành: 12 tháng 

Card 4 máy lẻ số và 4 máy lẻ thường - KX-NS5170

4.945.000₫

Card 4 máy lẻ số và 4 máy lẻ thường - KX-NS5170

4.945.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5170

- Bảo hành: 12 tháng 

Card 16 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5174

3.657.000₫

Card 16 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5174

3.657.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5174

- Bảo hành: 12 tháng 

Card 8 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5173

2.553.000₫

Card 8 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5173

2.553.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5173

- Bảo hành: 12 tháng 

Card kết nối khung chính với các khung mở rộng - KX-NS5130

759.000₫

Card kết nối khung chính với các khung mở rộng - KX-NS5130

759.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5130

- Bảo hành: 12 tháng

KX-NS5180 - Card 6 đường vào bưu điện

2.990.000₫

KX-NS5180 - Card 6 đường vào bưu điện

2.990.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5180 

- Bảo hành: 15 tháng 

Card tổng đài PRI 30 KX-NS5290CE

20.355.000₫

Card tổng đài PRI 30 KX-NS5290CE

20.355.000₫

- Mã sản phẩm:  PRI 30 KX-NS5290CE

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

146.990.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

146.990.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

133.990.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

133.990.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

116.990.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

116.990.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

103.990.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

103.990.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

56.090.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

56.090.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

35.990.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

35.990.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

25.990.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

25.990.000₫

- Mã sản phẩm:Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

09.111.444.26