Tổng đài IP Grandstream

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

-11%
Tổng đài IP Grandstream UCM6208

17.050.000₫

19.200.000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6208

17.050.000₫

19.200.000₫

Tổng đài IP grandstream UCM6208 cấu hình 8 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog, 800 máy lẻ SIP, có ghi âm, 100 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng mạng LAN.

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

-9%
Tổng đài IP Grandstream UCM6204

10.150.000₫

11.200.000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6204

10.150.000₫

11.200.000₫

Tổng đài Grandstream UCM6204 – 4 đường vào bưu điện, ra 2 máy lẻ analog – 500 máy lẻ IP SIP, tích hợp Voice, Fax, Video, Conference, ghi âm cuộc gọi.., Hỗ trợ tối đa 45 cuộc gọi SIP đồng thời.

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

-5%
Tổng đài IP Grandstream UCM6202

7.350.000₫

7.700.000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6202

7.350.000₫

7.700.000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6202 – 2 đường bưu điện – 500 máy lẻ IP SIP, tích hợp Voice, Fax, Video, Conference, ghi âm cuộc gọi.., Hỗ trợ tối đa 30 cuộc gọi SIP đồng thời và 25 cuộc gọi WebRTC.

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

-20%
Tổng đài IP Grandstream UCM6510

34.150.000₫

42.840.000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

34.150.000₫

42.840.000₫

Tổng đài IP Grandstream 1E1, 2 FXO, 2 FXS máy lẻ analog
– Hỗ trợ 2000 máy lẻ SIP, 200 cuộc gọi đồng thời.
– Tích hợp sẵn cổng kết nối USB và thẻ nhớ SD
– Hỗ trợ ghi âm nội dung cuộc gọi

Tổng đài IP Grandstream UCM6116

-23%
Tổng đài IP Grandstream UCM6116

19.238.000₫

25.100.000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6116

19.238.000₫

25.100.000₫

Tổng đài IP Grandstream 16 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog
– Hỗ trợ 500 máy lẻ SIP
– Hỗ trợ ghi âm nội dung cuộc gọi
– Tích hợp sẵn cổng kết nối USB và thẻ nhớ SD

Tổng đài IP Grandstream UCM6108

-4%
Tổng đài IP Grandstream UCM6108

18.430.000₫

19.230.000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6108

18.430.000₫

19.230.000₫

Tổng đài IP Grandstream 8 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog
– Hỗ trợ 500 máy lẻ SIP, có ghi âm
– Tích hợp sẵn cổng kết nối USB và thẻ nhớ SD
– Hỗ trợ ghi âm nội dung cuộc gọi

Tổng đài IP Grandstream UCM6104

-5%
Tổng đài IP Grandstream UCM6104

11.630.000₫

12.200.000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6104

11.630.000₫

12.200.000₫

Tổng đài IP Grandstream 4 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog
– Hỗ trợ 500 máy lẻ SIP, có ghi âm
– Hỗ trợ nhiều tính năng: Call park và pickup, call queue,…
– Hỗ trợ ghi âm nội dung cuộc gọi

Tổng đài IP Grandstream UCM6102

-5%
Tổng đài IP Grandstream UCM6102

7.800.000₫

8.200.000₫

Tổng đài IP Grandstream UCM6102

7.800.000₫

8.200.000₫

Tổng đài IP Grandstream 2 FXO cổng vào bưu điện, ra 2 FXS máy lẻ analog 
– Hỗ trợ 500 máy lẻ SIP, có ghi âm 
– Hỗ trợ nhiều tính năng: Call park và pickup, call queue,… 
– Hỗ trợ ghi âm nội dung cuộc gọi