Tổng đài IP MyPbx

Điện thoại CDX-PH206

580.000₫

Điện thoại CDX-PH206

580.000₫

- Mã sản phẩm:  CDX-PH206

- Bảo hành: 15  tháng 

Card mở rộng CO4

1.600.000₫

Card mở rộng CO4

1.600.000₫

- Mã sản phẩm: Card mở rộng CO4

- Bảo hành: 15 tháng 

Card mở rộng CE8

1.600.000₫

Card mở rộng CE8

1.600.000₫

- Mã sản phẩm: Card mở rộng CE8

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài điện thoại PABX CP1696 dung lượng 8 đường vào 96 máy 

25.800.000₫

Tổng đài điện thoại PABX CP1696 dung lượng 8 đường vào 96 máy 

25.800.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài điện thoại Pabx CP1696

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 88 máy lẻ

23.300.000₫

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 88 máy lẻ

23.300.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài CP1696 cấu hình 8 vào 88 máy lẻ

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 80 máy lẻ

21.800.000₫

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 80 máy lẻ

21.800.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài CP1696 cấu hình 8 vào 80 máy lẻ

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 72 máy lẻ

19.900.000₫

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 72 máy lẻ

19.900.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài CP1696 cấu hình 8 vào 72 máy lẻ

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 64 máy lẻ

18.600.000₫

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 64 máy lẻ

18.600.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài CP1696 cấu hình 8 vào 64 máy lẻ 

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 56 máy lẻ

16.900.000₫

Tổng đài PABX CP1696 cấu hình 8 vào 56 máy lẻ

16.900.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài CP1696 cấu hình 8 vào 56 máy lẻ

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài PABX CP1696

15.625.000₫

Tổng đài PABX CP1696

15.625.000₫

- Mã sản phẩm: CP1696

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài PABX CP832-4-32

7.850.000₫

Tổng đài PABX CP832-4-32

7.850.000₫

- Mã sản phẩm: CP832-4-32

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài PABX CP832-4-24

6.100.000₫

Tổng đài PABX CP832-4-24

6.100.000₫

- Mã sản phẩm:  CP832-4-24

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài PABX CP832

4.700.000₫

Tổng đài PABX CP832

4.700.000₫

- Mã sản phẩm:  PABX CP832

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài PABX CS416

3.800.000₫

Tổng đài PABX CS416

3.800.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài PABX CS416

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài PABX CS308

2.550.000₫

Tổng đài PABX CS308

2.550.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài PABX CS308

- Bảo hành: 15 tháng

Tổng đài PABX MS108

1.450.000₫

Tổng đài PABX MS108

1.450.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài PABX MS108

- Bảo hành:15 tháng