Tổng đài IP Panasonic

Card 8 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5173

-28%
Card 8 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5173

2.159.000₫

2.989.000₫

Card 8 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5173

2.159.000₫

2.989.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5173

- Bảo hành: 12 tháng 

Card tổng đài PRI 30 KX-NS5290CE

-20%
Card tổng đài PRI 30 KX-NS5290CE

19.090.000₫

23.980.000₫

Card tổng đài PRI 30 KX-NS5290CE

19.090.000₫

23.980.000₫

- Mã sản phẩm:  PRI 30 KX-NS5290CE

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

-25%
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

139.499.000₫

187.000.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

139.499.000₫

187.000.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

-3%
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

131.999.000₫

135.980.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

131.999.000₫

135.980.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

-3%
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

115.999.000₫

119.890.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

115.999.000₫

119.890.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

-7%
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

101.999.000₫

109.870.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

101.999.000₫

109.870.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

55.099.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

55.099.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

34.999.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

34.999.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

-10%
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

25.990.000₫

28.806.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

25.990.000₫

28.806.000₫

- Mã sản phẩm:Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS300 - Dung lượng 16 máy nhánh

8.990.000₫

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS300 - Dung lượng 16 máy nhánh

8.990.000₫

- Mã sản phẩm:  Panasonic KX-NS300 - Dung lượng 16 máy nhánh

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 đường vào 16 máy lẻ

9.250.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 đường vào 16 máy lẻ

9.250.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic KX-NS300 - Cấu hình 6 đường vào 16 máy nhánh

- Bảo hành: 24 tháng