Tổng đài IP Panasonic

Card 8 máy lẻ analog, Sử dụng ch...

2.553.000₫

Card 8 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5173

2.553.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5173

- Bảo hành: 12 tháng 

Card tổng đài PRI 30 KX-NS5290CE

20.355.000₫

Card tổng đài PRI 30 KX-NS5290CE

20.355.000₫

- Mã sản phẩm:  PRI 30 KX-NS5290CE

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12...

147.798.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

147.798.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12...

134.711.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

134.711.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12...

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

Liên hệ

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12...

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

Liên hệ

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX...

Liên hệ

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

Liên hệ

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX...

Liên hệ

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

Liên hệ

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX...

Liên hệ

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

Liên hệ

- Mã sản phẩm:Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Khung mở rộng tổng đài Panasonic...

8.990.000₫

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS300 - Dung lượng 16 máy nhánh

8.990.000₫

- Mã sản phẩm:  Panasonic KX-NS300 - Dung lượng 16 máy nhánh

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX...

9.050.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 đường vào 16 máy lẻ

9.050.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic KX-NS300 - Cấu hình 6 đường vào 16 máy nhánh

- Bảo hành: 24 tháng 

09.111.444.26