Tổng đài IP Planet

Tổng đài IP Planet IPX-330

-27%
Tổng đài IP Planet IPX-330

6.300.000₫

8.600.000₫

Tổng đài IP Planet IPX-330

6.300.000₫

8.600.000₫

- Hỗ trợ tối đa 30 người dùng | 15 cuộc gọi đồng thời.
- Tích hợp sẵn 15 SIPtrunks.
- Kết nối 3 phòng họp | Hỗ trợ 10 cuộc gọi đồng thời trong phòng.
- Ghi âm cuộc gọi vào bộ nhớ lên đến 150h.
- Khe cắm thẻ nhớ tới 128Gb.
- Tích hợp sẵn tính năng lời chào tự động IVR, ghi âm cuộc gọi, đàm thoại nhóm, chuyển tiếp cuộc gọi,.v.v.

Tổng đài IP Planet IPX-2500

-16%
Tổng đài IP Planet IPX-2500

28.300.000₫

33.500.000₫

Tổng đài IP Planet IPX-2500

28.300.000₫

33.500.000₫

- Hỗ trợ tối đa 500 người dùng | 100 cuộc gọi đồng thời | Tích hợp sẵn 100 SIPtrunks.
- Kết nối 36 phòng họp | Hỗ trợ 80 cuộc gọi đồng thời trong phòng. 
- Ghi âm cuộc gọi tới 7.500h.
- 2 khe cắm mở rộng, hỗ trợ trung kế GSM, E1, PSTN.
- Tích hợp sẵn tính năng chuyên nghiệp lời chào tự động IVR, ghi âm cuộc gọi, đàm thoại nhóm, .v.v..

Tổng đài IP Planet IPX-2200

-11%
Tổng đài IP Planet IPX-2200

18.300.000₫

20.500.000₫

Tổng đài IP Planet IPX-2200

18.300.000₫

20.500.000₫

- Hỗ trợ tối đa 200 người dùng | 60 cuộc gọi đồng thời.
- Tích hợp sẵn 60 SIPtrunks.
- Ghi âm cuộc gọi tới 150h.
- Khe cắm mở rộng thẻ nhớ 128G.
- Kết nối 36 phòng họp | Hỗ trợ 40 cuộc gọi đồng thời trong phòng.
- Tích hợp sẵn tính năng chuyên nghiệp lời chào tự động IVR, ghi âm cuộc gọi, đàm thoại nhóm,.v.v.v.

Tổng đài IP Planet IPX-2100

-19%
Tổng đài IP Planet IPX-2100

10.500.000₫

12.900.000₫

Tổng đài IP Planet IPX-2100

10.500.000₫

12.900.000₫

- 100 tài khoản SIP (Số người dùng dùng điện thoại IP)
- 30 đường trung kế VOIP (SIP trunks)
- Tối đa tới 4 đường trung kế GSM
- Tối đa tới 4 trung kế E1
- Tối đa tới 8 FXO (PSTN)
- Tối đa tới 4 FXS
- Ghi âm cuộc gọi tới 150h
- Tích hợp sẵn lời chào tự động (IVR), ghi âm cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, cài đặt trên giao diện web,….
- Kết nối 12 phòng họp | Hỗ trợ 20 cuộc gọi đồng thời trong phòng.