Tổng đài IP Xorcom

Tổng đài IP Xorcom CXR3009

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3009

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3009 là sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp SMB , được khuyến cáo đối những doanh nghiệp lên đến 1,000 người dùng, hỗ trợ lên đến 325 cuộc gọi đồng thời.

Tổng đài IP Xorcom CXR2009

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2009

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2009 với 8 cổng FXO, 24 cổng FXS. Hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PR.

Tổng đài IP Xorcom CXR2048

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2048

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2048 là sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp SMB , được khuyến cáo đối những doanh nghiệp lên đến 200 người dùng, hỗ trợ lên đến 85 cuộc gọi đồng thời.

- Giải pháp hoàn chỉnh và phù hợp cho mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Hệ thống hoàn chỉnh cho mô hình khách sạn, bệnh viện.

Tổng đài IP Xorcom CXR2000

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2000

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2000 là sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp SMB, được khuyến cáo đối những doanh nghiệp lên đến 200 người dùng, hỗ trợ lên đến 85 cuộc gọi đồng thời.

Tổng đài IP Xorcom CXR2000 là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) với Non-upgrade. Có thể kết nối với các Astribank bên ngoài thông qua giao tiếp USB (ứng dụng công nghệ XPP của Xorcom).

Tổng đài IP Xorcom CXR2047

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2047

Liên hệ

Tổng đài nội bộ Xorcom CXR2047 là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) với 1 cổng E1. Hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″. Có thể kết nối với các Astribank bên ngoài thông qua giao tiếp USB (ứng dụng công nghệ XPP của Xorcom).

Tổng đài IP Xorcom CXR2008

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2008

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2008 hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″.

Là sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp SMB , được khuyến cáo đối những doanh nghiệp lên đến 200 người dùng, hỗ trợ lên đến 85 cuộc gọi đồng thời.

Tổng đài IP Xorcom CXR2005

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2005

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2005 hỗ trợ lên đến 160 PSTN/Analog điện thoại cổng với các đơn vị Astribank bên ngoài, lên đến 200 người và lên đến 45 cuộc gọi đồng thời.

Tổng đài IP Xorcom CXR2010

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2010

Liên hệ

gTổng đài IP Xorcom CXR2010 với 16 cổng FXO, 16 cổng FXS, hỗ trợ lên đến 45 cuộc gọi đồng thời, mở rộng không giới hạn. Hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″. 

Tổng đài IP Xorcom CXR2003

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2003

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2003 là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) với 16 cổng FXS. Hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″. Có thể kết nối với các Astribank bên ngoài thông qua giao tiếp USB (ứng dụng công nghệ XPP của Xorcom).

- RAM: 2 GB

- Ổ cứng: 250GB

- USB: 4 cổng USB 2.0 bên ngoài

Tổng đài IP Xorcom CXR2011

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2011

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2011 tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống, hỗ trợ lên đến 45 cuộc gọi đồng thời.

Là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) với 24 cổng FXO, 8 cổng FXS.

Tổng đài IP Xorcom CXR2007

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2007

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2007 là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) với 24 cổng FXO, 8 cổng FXS. Hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″.

Có thể kết nối với các Astribank bên ngoài thông qua giao tiếp USB (ứng dụng công nghệ XPP của Xorcom).

Tổng đài IP Xorcom CXR2004

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2004

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2004 mở rộng từ xa, thư thoại để gửi email, truy cập web vào hộp thư thoại, giao thức kết nối FXS/FXO/PRI.

- Số lượng tối đa của cuộc gọi đồng thời: 45

- Bộ vi xử lý Intel CPU G850 - 2 GB RAM

- Ổ cứng 250GB Từ 2.5 '' (500GB tùy chọn)

- USB: 4 cổng USB 2.0 ngoài

Tổng đài IP Xorcom CXR2001

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2001

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2001 là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) với 8 cổng FXS - 8 cổng FXO

- Số lượng tối đa của cuộc gọi đồng thời 45

- Bộ vi xử lý Intel CPU G850

- 2 GB RAM

- Ổ cứng 250GB Từ 2.5 '' (500GB tùy chọn)

- USB: 4 cổng USB 2.0 ngoài

Tổng đài IP Xorcom CXR2030

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2030

Liên hệ

Tổng đài nội bộ Xorcom CXR2030 là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) với 2 cổng FXO, 6 cổng FXS. 

- Số lượng tối đa của cuộc gọi đồng thời 45

- Bộ vi xử lý Intel CPU G850

- 2 GB RAM

- Ổ cứng 250GB Từ 2.5 '' (500GB tùy chọn)

- USB: 4 cổng USB 2.0 ngoài

Tổng đài IP Xorcom CXR3000

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3000

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3000 là sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp SMB, được khuyến cáo đối những doanh nghiệp lên đến 1000 người dùng, hỗ trợ lên đến 325 cuộc gọi đồng thời.

- Số lượng tối đa của cuộc gọi đồng thời 300

- Bộ vi xử lý Intel CPU G850

- 2 GB RAM

- Ổ cứng 250GB Từ 2.5 '' (500GB tùy chọn)

- USB: 4 cổng USB 2.0 ngoài

Tổng đài IP Xorcom CXR3010

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3010

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3010 hỗ trợ SIP và IAX2 điện thoại và trunks, từ  8-32 dòng analog, kết hợp với FXS, FXO, BRI ISDN và PRI, CAS hoặc cổng R2.

Tổng đài IP Xorcom CXR3010 là dòng tổng đài IP cung cấp giải pháp cho các doanh nghiệp lớn, khách sạn, chung cư cao tầng,..., gồm 16 FXS và 16 cổng FXO.

Tổng đài IP Xorcom CXT3000

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXT3000

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXT3000 hoàn chỉnh đến tay khách hàng và bao gồm đẩy đủ các tính năng cơ bản & cao cấp của một hệ thống Unified Communication.

Hỗ trợ kết nối lên đến 24 Astribanks (800 FXS/FXO). Tổng đài IP Xorcom CXT3000 cho phép mở rộng lên đến 1000 users và 550 cuộc gọi đồng thời.

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1000/NU

8.499.000₫

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1000/NU

8.499.000₫

Tổng đài IP  Xorcom Spark CXS1000/NU mở rộng 2-30 người dùng, 10 cuộc gọi đồng thời, 30 cuộc gọi SIP, 16 cuộc gọi E1/T1/BRI/ và FXS/FXO, 2 cổng USB bên ngoài.

Dòng tổng đài Xorcom Spark CXS1000/NU (sản phẩm đến từ Israel) với thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ tính năng và được Xorcom thiết kế đặc biệt phù hợp với ngân sách của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tổng đài IP Xorcom CTS2000

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CTS2000

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CTS2000 hỗ trợ 200 users, 85 cuộc gọi đồng thời, màn hình chuẩn 19" 2U kết nối tủ rack, kết hợp cổng cổng FXS, FXO, BRI ISDN và PRI/CAS/R2.

Tổng đài IP Xorcom CXS1004

-10%
Tổng đài IP Xorcom CXS1004

24.176.000₫

26.864.000₫

Tổng đài IP Xorcom CXS1004

24.176.000₫

26.864.000₫

Tổng đài IP Xorcom CXS1004 CompletePBX Appliance hỗ trợ sẵn 8 cổng FXS, 8 cổng FXO, lên tới 30 cuộc gọi đồng thời, với thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ tính năng.

Tổng đài Xorcom CXS1004 cung cấp các tính năng nâng cao như tự động không giới hạn, thư thoại đến email và hàng đợi với quản lý dựa trên web đơn giản, điều này có thể cung cấp một doanh nghiệp nhỏ với quản lý điện thoại chuyên nghiệp với chi phí hợp lý.

Tổng đài IP Xorcom CXR2006

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2006

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2006 hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI và 45 cuộc gọi đồng thời.

Tổng đài IP Xorcom CXR3056

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3056

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3056 là sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp SMB , được khuyến cáo đối những doanh nghiệp lên đến 1000 người dùng, hỗ trợ lên đến 325 cuộc gọi đồng thời.

IP Xorcom CXR3056 hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01-04 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″. Có thể kết nối với các Astribank bên ngoài thông qua giao tiếp USB (ứng dụng công nghệ XPP của Xorcom).

Tổng đài IP Xorcom XR2000

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom XR2000

Liên hệ

Tổng đài Xorcom XR2000 độc lập có thể được trang bị tối đa 32 cổng FXS/FXO tương tự, tối đa 8 cổng BRI và 1 E1/T1 PRI, 1 CAS CAS hoặc 1 cổng R2 R2 trong một, 19"2U.

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1000

-18%
Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1000

8.787.000₫

10.670.000₫

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1000

8.787.000₫

10.670.000₫

Hệ thống Tổng đài IP Xorcom CXS1000 là giải pháp tổng đài độc lập có tính năng phân phối CompletePBX của Xorcom và hỗ trợ các kết hợp khác nhau của các cổng điện thoại.

Xorcom Spark CXS1000 cung cấp tối đa 16 kênh E1 R2/T1 CAS PRI, 16 cổng PSTN/analog, 8 kênh BRI ISDN, và 30 cuộc gọi SIP đồng thời.

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1141

-23%
Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1141

19.799.000₫

25.802.000₫

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1141

19.799.000₫

25.802.000₫

Tổng đài IP Xorcom CXS1141 tích hợp sẵn 1 cổng E1, 1/2 cổng PRI, 16 cổng analog, lên tới 30 cuộc gọi đồng thời, ổn định, khả năng tương thích cao.

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1141 với thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ tính năng phù hợp với ngân sách của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Là dòng tổng đài IP với 1/2 cổng PRI ( up to 16 channels) nhỏ thích hợp cho doanh nghiệp có dưới 30 người dùng và có khả năng nâng cấp cao hơn.

Tổng đài IP Xorcom CXTS4000

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXTS4000

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXTS4000 Chuẩn 19" 2U kết nối tủ rack, hỗ trợ 1.500 license máy lẻ và 880 cuộc gọi đồng thời, kết nối 24 luồng E1/T1 PRI, E1 R2, T1 CAS.

Xorcom CXTS4000 là một tổng đài IP độc lập, độc lập, được cấu hình sẵn, có sẵn phân phối CompletePBX của Xorcom, các ổ đĩa có thể tráo đổi nhanh và hai bộ nguồn dự phòng tích hợp hỗ trợ tới bốn Đơn vị Astribank.

Tổng đài IP Xorcom CXR2022

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2022

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2022 hỗ trợ 8-32 dòng analog, SIP và IAX2 điện thoại và trunks, ISDN PRI (E1 / T1) T1 CAS, hoặc cổng E1 R2. 

Khả năng mở rộng tối đa 32 cổng FXS/FXO hoặc 1 E1/T1 PRI trên cùng một chassic 19” 2U. Có thể kết nối với các Astribank bên ngoài để mở rộng thêm các cổng FXS và/hoặc FXO thông qua giao tiếp USB (sử dụng công nghệ của hãng Xorcom).

Tổng đài IP Xorcom CXR2020

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2020

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2020 hỗ trợ giao thức kết nối FXS/FXO/PRI, từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống và 45 cuộc gọi đồng thời.

Tổng đài IP Xorcom CXR2020 là giải pháp được thiết kế dành cho doanh nghiệp SMB với đầy đủ các tính năng IP chuyên nghiệp.

Hệ thống hoàn chỉnh cho mô hình khách sạn, bệnh viện.

Giải pháp tiết kiệm và giảm chi phí liên lạc so với mô hình truyền thống

Tổng đài IP Xorcom CXR2021

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2021

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2021 tích hợp sẵn 24 cổng FXO, xx cổng E1/T1, có thể tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống.

Tổng đài IP Xorcom CXR3055

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3055

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3055 tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 04xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống, hổ trợ lên đến 325 cuộc gọi đồng thời.

IP Xorcom CXR3055 là sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp SMB , được khuyến cáo đối những doanh nghiệp lên đến 1000 người dùng, hỗ trợ lên đến 325 cuộc gọi đồng thời.

Tổng đài IP Xorcom CXR2019

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2019

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR2019 là giải pháp được thiết kế dành cho doanh nghiệp SMB với đầy đủ các tính năng IP chuyên nghiệp. Hệ thống hoàn chỉnh cho mô hình khách sạn, bệnh viện. Giải pháp tiết kiệm và giảm chi phí liên lạc so với mô hình truyền thống.

CXR2019 tích hợp từ 8-32 FXS/FXO hoặc 01xE1/T1/PRI trên cùng hệ thống, hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO.

Tổng đài IP Xorcom CXR3047

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3047

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3047 là sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp SMB , được khuyến cáo đối những doanh nghiệp lên đến 1000 người dùng, hỗ trợ lên đến 325 cuộc gọi đồng thời.

Tổng đài IP Xorcom CXR3021

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3021

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3021 là hệ thống tổng đài IP có thể được trang bị lên đến 32 cổng analog, 8 cổng BRI ISDN, và 4 luồng E1/T1 PRI, T1 CAS hoặc cổng E1 R2 trong một, 19 "khung 2U duy nhất.

Bổ sung cổng điện thoại PSTN/tương tự có thể được cung cấp bằng cách kết nối lên đến 24 đơn vị Astribank ngoài qua cổng USB2, với tổng số lên đến 800 cổng điện thoại PSTN / tương tự, lên đến 1000 người và lên đến 325 cuộc gọi đồng thời.

Tổng đài IP Xorcom CXR3020

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3020

Liên hệ

IP Xorcom CXR3020 là sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp SMB , được khuyến cáo đối những doanh nghiệp lên đến 1 000 người dùng, hỗ trợ lên đến 325 cuộc gọi đồng thời.

Tổng đài nào có thể hỗ trợ lên đến 32 cổng FXS/FXO hoặc 01-04 E1/T1 PRI trên cùng một chassis 19″. Tổng đài IP Xorcom CXR3020 của hãng Xorcom mang đến cho khách hàng nhiều tính năng và tiện ích.

Tổng đài IP Xorcom CXR3019

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3019

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXR3019 kết nối qua cổng USB2, với tổng số lên đến 672 cổng điện thoại PSTN / tương tự, lên đến 1000 người và lên đến 300 cuộc gọi đồng thời.

Tổng đài IP Xorcom CXR3019 là sản phẩm phù hợp cho doanh nghiệp SMB , được khuyến cáo đối những doanh nghiệp lên đến 1,000 người dùng, hỗ trợ lên đến 325 cuộc gọi đồng thời.

Tổng đài IP Xorcom CXT4091

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXT4091

Liên hệ

Tổng đài IP Xorcom CXT4091 hỗ trợ 32 cổng analog, 8 cổng BRI ISDN, 4 cổng E1/T1 PRI, T1 CAS hoặc E1 R2 trong một khung 19"2U, 1500 người sử dụng và 880 cuộc gọi đồng thời.

Tổng đài IP Xorcom CXT4091 là một phần của tổng đài IP-PBX công suất cao, được định cấu hình sẵn với các ổ đĩa nóng có thể thay thế, và hai nguồn điện dự phòng tích hợp hỗ trợ tối đa bốn đơn vị Astibank.

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1142

-7%
Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1142

25.470.000₫

27.470.000₫

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1142

25.470.000₫

27.470.000₫

Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1142 tích hợp sẵn 1 cổng E1 (15voice chanels), 16 cổng analog , lên tới 30 cuộc gọi đồng thời, có thể nâng cấp 16 cổng analog (FXS hoặc FXO).

Tổng đài IP Xorcom CXS1142 là hệ thống tổng đài IP với 1/2 PRI (up to 16 channels) và 08 cổng FXS hỗ trợ 08 điện thoại analog. Tổng đài Xorcom CXS1142 là một hệ thống IP-PBX độc lập, được cấu hình sẵn, tích hợp sẵn tính năng phân phối FullPBX ™ của Xorcom.

 

Tổng đài IP Xorcom CXS1143

-6%
Tổng đài IP Xorcom CXS1143

31.222.000₫

33.230.000₫

Tổng đài IP Xorcom CXS1143

31.222.000₫

33.230.000₫

- Tổng đài IP Xorcom CXS1143 với 1xE1 (15 kênh thoại), 8 x FXO cổng, khung nhỏ gọn.
- Dòng sản phẩm Spark là tổng đài IP-PBX độc lập, được cấu hình sẵn, có tính năng phân phối CompletePBX ™ của Xorcom. Nó được thiết kế cho các doanh nghiệp muốn có tất cả các “chuông và còi” của hệ thống điện thoại cấp doanh nghiệp nhưng chỉ cần hỗ trợ cho 2-30 người dùng. Nó lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ và triển khai trên nhiều địa điểm.

Tổng đài IP Xorcom CXR1-12

-4%
Tổng đài IP Xorcom CXR1-12

23.999.000₫

25.005.000₫

Tổng đài IP Xorcom CXR1-12

23.999.000₫

25.005.000₫

Tổng đài IP Xorcom XR1-12 là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) với 02 cổng FXS và 06 cổng FXO hỗ trợ 06 cuộc gọi PSTN đồng thời. 

Tổng đài IP Xorcom CXR1000 series

-5%
Tổng đài IP Xorcom CXR1000 series

27.494.000₫

28.999.000₫

Tổng đài IP Xorcom CXR1000 series

27.494.000₫

28.999.000₫

- Tối đa 30 người dùng

- Sự kết hợp khác nhau của FXS, FXO và BRI

- Hỗ trợ các điện thoại và trung kế SIP và IAX2

- 8 hoặc 16 dòng analog / mở rộng

- 1-8 cổng BRI

- Các cuộc gọi đồng thời: Tối đa 55 (chỉ SIP); lên đến 10 (FXS)

- Hỗ trợ các thiết bị phụ trợ (khoá cửa, hệ thống báo động …)

- Giao diện web dễ sử dụng

Tổng đài IP Xorcom CXR1-19

-5%
Tổng đài IP Xorcom CXR1-19

25.999.000₫

27.494.000₫

Tổng đài IP Xorcom CXR1-19

25.999.000₫

27.494.000₫

- Hỗ trợ nhiều chuẩn và giao thức kết nối FXS/FXO/PRI.

- Hỗ trợ SIP / IAX.

- Hỗ trợ đến 16 FXS/FXO.

- 02 x USB 2.0

- Hổ trợ lên đến 10 cuộc gọi đồng thời.

- Hỗ trợ cá cứng dụng mở rộng như (chuông cửa, hệ thống paging) – sử dụng cho hệ thống có hỗ trợ cổng I/O

- Ứng dụng quản lý tổng đài chuyên nghiệp (Elastix…)

- Không giới hạn các phần mở rộng, hộp thư thoại, nhóm săn, nhóm trung tâm cuộc gọi, và tiếp viên tự động (IVRs)

Tổng đài IP Xorcom CXT4000

-1%
Tổng đài IP Xorcom CXT4000

273.999.000₫

275.999.000₫

Tổng đài IP Xorcom CXT4000

273.999.000₫

275.999.000₫

- 1.500 license máy lẻ,
- 880 cuộc gọi đông thời,
- Full tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị...
- 2 Cổng mạng 10/100/1000 Ethernet
- Bộ nhớ đệm 64Gbyte SSD, ổ cứng 320Gbyte, hỗ trợ RAID1 (Dual Hard Drive)
- Chuẩn 19" 2U kết nối tủ rack

Tổng đài IP Xorcom CXE3000

-38%
Tổng đài IP Xorcom CXE3000

94.500.000₫

153.249.000₫

Tổng đài IP Xorcom CXE3000

94.500.000₫

153.249.000₫

- Hỗ trợ 1.000 license máy lẻ.
- Hỗ trợ kết nối 16 luồng E1/T1 PRI, E1 R2, T1 CAS, gateway đường vào PSTN (FXO), Gateway máy lẻ analog (FXS), Softphone trên smartphone và PC (Option mua riêng).
- Hỗ trợ 550 cuộc gọi đồng thời.
- Hỗ trợ đầy đủ các tính năng: Ghi âm, hiện số, hội nghị...
- Kết nối: 2 x10/100/1000Mbps.
- Bộ nhớ đệm 64Gbyte SSD, ổ cứng 320Gbyte, hỗ trợ RAID1 (Dual Hard Drive).
- Kích thước: Chuẩn 19 inch 2U kết nối tủ rack.