Tổng đài Panasonic

Trạm thu phát không dây 8 kênh Panasonic - KX-TDA0158

-5%
Trạm thu phát không dây 8 kênh Panasonic - KX-TDA0158

32.990.000₫

34.590.000₫

Trạm thu phát không dây 8 kênh Panasonic - KX-TDA0158

32.990.000₫

34.590.000₫

- Mã sản phẩm: KX-TDA0158

- Bảo hành: 12 tháng

KX-NS5180 - Card 6 đường vào bưu điện

2.990.000₫

KX-NS5180 - Card 6 đường vào bưu điện

2.990.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5180 

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

146.990.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

146.990.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

133.990.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

133.990.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

116.990.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

116.990.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

103.990.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

103.990.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

56.090.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

56.090.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

35.990.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

35.990.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

25.990.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

25.990.000₫

- Mã sản phẩm:Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 56 máy lẻ

25.990.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 56 máy lẻ

25.990.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 56 máy lẻ

- Bảo hành : 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 48 máy lẻ

22.299.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 48 máy lẻ

22.299.000₫

- Mã sản phẩm:Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 48 máy lẻ

- Bảo hành : 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 40 máy lẻ

22.090.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 40 máy lẻ

22.090.000₫

- Mã sản phẩm:Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 40 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 32 máy lẻ

13.990.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 32 máy lẻ

13.990.000₫

- Mã sản phẩm:Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 32 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 24 máy lẻ

12.099.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 24 máy lẻ

12.099.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic KX-NS300 - 6 vào 24 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 đường vào 16 máy lẻ

9.250.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 đường vào 16 máy lẻ

9.250.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic KX-NS300 - Cấu hình 6 đường vào 16 máy nhánh

- Bảo hành: 24 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 3 vào 16 máy lẻ

6.250.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 3 vào 16 máy lẻ

6.250.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic -KX-TES824 - 3 vào - 16 máy lẻ 

- Bảo hành: 12 tháng 

09.111.444.26