Tổng đài Panasonic

Trạm thu phát không dây 8 kênh P...

34.040.000₫

Trạm thu phát không dây 8 kênh Panasonic - KX-TDA0158

34.040.000₫

- Mã sản phẩm: KX-TDA0158

- Bảo hành: 12 tháng

KX-NS5180 - Card 6 đường vào bưu...

2.990.000₫

KX-NS5180 - Card 6 đường vào bưu điện

2.990.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5180 

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12...

147.798.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

147.798.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12...

134.711.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

134.711.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12...

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

Liên hệ

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12...

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

Liên hệ

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX...

Liên hệ

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

Liên hệ

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX...

Liên hệ

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

Liên hệ

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX...

Liên hệ

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

Liên hệ

- Mã sản phẩm:Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX...

Liên hệ

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 56 máy lẻ

Liên hệ

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 56 máy lẻ

- Bảo hành : 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX...

Liên hệ

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 48 máy lẻ

Liên hệ

- Mã sản phẩm:Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 48 máy lẻ

- Bảo hành : 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX...

16.990.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 40 máy lẻ

16.990.000₫

- Mã sản phẩm:Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 40 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX...

13.990.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 32 máy lẻ

13.990.000₫

- Mã sản phẩm:Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 32 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX...

11.990.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 24 máy lẻ

11.990.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic KX-NS300 - 6 vào 24 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX...

9.050.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 đường vào 16 máy lẻ

9.050.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic KX-NS300 - Cấu hình 6 đường vào 16 máy nhánh

- Bảo hành: 24 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX...

6.250.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 - 3 vào 16 máy lẻ

6.250.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic -KX-TES824 - 3 vào - 16 máy lẻ 

- Bảo hành: 12 tháng 

09.111.444.26