Tổng đài NS300

Trạm thu phát không dây 8 kênh Panasonic - KX-TDA0158

-5%
Trạm thu phát không dây 8 kênh Panasonic - KX-TDA0158

32.990.000₫

34.590.000₫

Trạm thu phát không dây 8 kênh Panasonic - KX-TDA0158

32.990.000₫

34.590.000₫

- Mã sản phẩm: KX-TDA0158

- Bảo hành: 12 tháng

KX-NS5172 - Card 16 máy lẻ số, sử dụng cho điện thoại số như KX-DT543, KX-DT333

-22%
KX-NS5172 - Card 16 máy lẻ số, sử dụng cho điện thoại số như KX-DT543, KX-DT333

3.599.000₫

4.590.000₫

KX-NS5172 - Card 16 máy lẻ số, sử dụng cho điện thoại số như KX-DT543, KX-DT333

3.599.000₫

4.590.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5172

- Bảo hành: 15 tháng 

KX-NS5171 - Card 8 máy lẻ số, sử dụng cho điện thoại số như KX-DT543, KX-DT333

-4%
KX-NS5171 - Card 8 máy lẻ số, sử dụng cho điện thoại số như KX-DT543, KX-DT333

1.999.000₫

2.089.000₫

KX-NS5171 - Card 8 máy lẻ số, sử dụng cho điện thoại số như KX-DT543, KX-DT333

1.999.000₫

2.089.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5171

- Bảo hành: 12 tháng

Card disa 30 kênh và xử lý IP - KX-NS5110

-32%
Card disa 30 kênh và xử lý IP - KX-NS5110

6.099.000₫

8.970.000₫

Card disa 30 kênh và xử lý IP - KX-NS5110

6.099.000₫

8.970.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5110

- Bảo hành: 12 tháng 

Card 4 máy lẻ số và 4 máy lẻ thường - KX-NS5170

4.945.000₫

Card 4 máy lẻ số và 4 máy lẻ thường - KX-NS5170

4.945.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5170

- Bảo hành: 12 tháng 

Card 16 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5174

3.657.000₫

Card 16 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5174

3.657.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5174

- Bảo hành: 12 tháng 

Card 8 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5173

-28%
Card 8 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5173

2.159.000₫

2.989.000₫

Card 8 máy lẻ analog, Sử dụng cho mọi điện thoại - KX-NS5173

2.159.000₫

2.989.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5173

- Bảo hành: 12 tháng 

Card kết nối khung chính với các khung mở rộng - KX-NS5130

759.000₫

Card kết nối khung chính với các khung mở rộng - KX-NS5130

759.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5130

- Bảo hành: 12 tháng

KX-NS5180 - Card 6 đường vào bưu điện

2.990.000₫

KX-NS5180 - Card 6 đường vào bưu điện

2.990.000₫

- Mã sản phẩm: KX-NS5180 

- Bảo hành: 15 tháng 

Card tổng đài PRI 30 KX-NS5290CE

-20%
Card tổng đài PRI 30 KX-NS5290CE

19.090.000₫

23.980.000₫

Card tổng đài PRI 30 KX-NS5290CE

19.090.000₫

23.980.000₫

- Mã sản phẩm:  PRI 30 KX-NS5290CE

- Bảo hành: 15 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

-25%
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

139.499.000₫

187.000.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

139.499.000₫

187.000.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 256 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

-3%
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

131.999.000₫

135.980.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

131.999.000₫

135.980.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 224 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

-3%
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

115.999.000₫

119.890.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

115.999.000₫

119.890.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 176 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

-7%
Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

101.999.000₫

109.870.000₫

Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

101.999.000₫

109.870.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 12 vào 144 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

55.099.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

55.099.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 128 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

34.999.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

34.999.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 56 máy lẻ

-12%
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 56 máy lẻ

24.599.000₫

27.890.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 56 máy lẻ

24.599.000₫

27.890.000₫

- Mã sản phẩm: Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 56 máy lẻ

- Bảo hành : 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 48 máy lẻ

-20%
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 48 máy lẻ

22.299.000₫

27.890.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 48 máy lẻ

22.299.000₫

27.890.000₫

- Mã sản phẩm:Tổng đài Panasonic KX-NS300 - 6 vào 48 máy lẻ

- Bảo hành : 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 40 máy lẻ

22.090.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 40 máy lẻ

22.090.000₫

- Mã sản phẩm:Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 40 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 32 máy lẻ

-22%
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 32 máy lẻ

12.990.000₫

16.599.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 32 máy lẻ

12.990.000₫

16.599.000₫

- Mã sản phẩm:Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 32 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 24 máy lẻ

12.099.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 vào 24 máy lẻ

12.099.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic KX-NS300 - 6 vào 24 máy lẻ

- Bảo hành: 12 tháng 

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS300 - Dung lượng 16 máy nhánh

8.990.000₫

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS300 - Dung lượng 16 máy nhánh

8.990.000₫

- Mã sản phẩm:  Panasonic KX-NS300 - Dung lượng 16 máy nhánh

- Bảo hành: 12 tháng 

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 đường vào 16 máy lẻ

9.250.000₫

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300 - 6 đường vào 16 máy lẻ

9.250.000₫

- Mã sản phẩm: Panasonic KX-NS300 - Cấu hình 6 đường vào 16 máy nhánh

- Bảo hành: 24 tháng