Trọn bộ 10 camera

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Dahua

-18%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Dahua

12.985.000₫

15.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Dahua

12.985.000₫

15.900.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-13%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Hikvision

12.985.000₫

14.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Hikvision

12.985.000₫

14.990.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Kbvision

-14%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Kbvision

12.885.000₫

14.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Kbvision

12.885.000₫

14.990.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Vantech

-15%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Vantech

12.785.000₫

14.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Vantech

12.785.000₫

14.990.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Vantech bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Vantech 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng). 

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP HiLook

-9%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP HiLook

11.885.000₫

12.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP HiLook

11.885.000₫

12.990.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP HiLook bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera HiLook 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).