Trọn bộ 10 camera

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0M Kbvision

-14%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0M Kbvision

14.585.000₫

16.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0M Kbvision

14.585.000₫

16.990.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Dahua

-15%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Dahua

14.485.000₫

16.999.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Dahua

14.485.000₫

16.999.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Camera sau khi hoàn thành sẽ sử dụng được ngay. Nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn tận tình cho Quý khách sử dụng camera trên điện thoại, Ipad, máy tính bàn và laptop.

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Hikvision

-12%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Hikvision

14.485.000₫

16.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Hikvision

14.485.000₫

16.490.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Camera sau khi hoàn thành sẽ sử dụng được ngay. Nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn tận tình cho Quý khách sử dụng camera trên điện thoại, Ipad, máy tính bàn và laptop.

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0M Vantech

-15%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0M Vantech

14.485.000₫

16.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0M Vantech

14.485.000₫

16.990.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 2.0M Vantech bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Vantech 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Dahua

-18%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Dahua

12.985.000₫

15.900.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Dahua

12.985.000₫

15.900.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-13%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Hikvision

12.985.000₫

14.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Hikvision

12.985.000₫

14.990.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Kbvision

-14%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Kbvision

12.885.000₫

14.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Kbvision

12.885.000₫

14.990.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Vantech

-15%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Vantech

12.785.000₫

14.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Vantech

12.785.000₫

14.990.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 1.0M Vantech bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera Vantech 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng). 

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP HiLook

-9%
Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP HiLook

11.885.000₫

12.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP HiLook

11.885.000₫

12.990.000₫

Trọn bộ 10 camera giám sát 2.0MP HiLook bao gồm thiết bị sau:

- 10 Camera HiLook 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).