Trọn bộ 11 camera

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Hikvision

-20%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Hikvision

16.485.000₫

20.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Hikvision

16.485.000₫

20.490.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 11 Camera Hikvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 1TB (Bảo hành 24 tháng)

- 10 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 20 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0M Dahua

-20%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0M Dahua

16.485.000₫

20.490.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0M Dahua

16.485.000₫

20.490.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 11Camera Dahua 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 11 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 22 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Kbvision

-20%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Kbvision

16.385.000₫

20.390.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Kbvision

16.385.000₫

20.390.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 11 Camera Kbvision 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Westernn 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 11 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 22 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Hikvision

-17%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Hikvision

14.985.000₫

17.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Hikvision

14.985.000₫

17.990.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Hikvision bao gồm thiết bị sau:

- 11 Camera Hikvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 11 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 22 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Dahua

-17%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Dahua

14.985.000₫

17.990.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Dahua

14.985.000₫

17.990.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Dahua bao gồm thiết bị sau:

- 11 Camera Dahua 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 11 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 22 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Kbvision

-17%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Kbvision

14.885.000₫

17.890.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Kbvision

14.885.000₫

17.890.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 1.0MP Kbvision bao gồm thiết bị sau:

- 11 Camera Kbvision 720P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng Western 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 11 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 22 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng)

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP HiLook

-6%
Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP HiLook

12.985.000₫

13.790.000₫

Lắp đặt trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP HiLook

12.985.000₫

13.790.000₫

Trọn bộ 11 camera giám sát 2.0MP HiLook bao gồm thiết bị sau:

- 11 Camera HiLook 1080P. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 Đầu ghi hình 16 kênh. (Bảo hành 24 tháng)

- 01 ổ cứng 2TB (Bảo hành 24 tháng)

- 11 Nguồn 12V. (Bảo hành 12 tháng)

- 21 Jack BNC (Bảo hành 12 tháng).